księgarnia informatyczna aton.pl

Internet Ochrona wolności własności i bezpieczeństwa

Wydawnictwo C.H. BECK

Cena:    99.00   84.15zł

Internet Ochrona wolności własności i bezpieczeństwa


Autor: Grażyna Szpor
ISBN: 978-83-255-2601-6
Ilość stron: 450
Data wydania: 06/2011
Format: 16.5x23.8cm
Wydawnictwo: C.H. BECK


Internet jest nieustannym wyzwaniem do myślenia systemowego, wydobywania ze złożonej rzeczywistości istotnych elementów. Współautorzy tej książki skupiają się na ochronie wolności, własności i bezpieczeństwa.

W czterech rozdziałach: „Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie”, „Informacja i informatyka w administracji”, „Ochrona własności intelektualnej i konsumenta w Internecie”, „Cyberprzestępczość”, zamieszczono artykuły polskich i zagranicznych ekspertów z różnych dziedzin, głównie teoretyków i praktyków związanych z Naukowym Centrum Prawno-Informatycznym w Warszawie.

Rozdziały:

Rozdział 1. Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie
Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych
Zagadnienie równowagi między wolnością informacyjną a ochroną danych w niemieckim profesorskim projekcie Kodeksu Informacyjnego
Zgoda udzielana na przetwarzanie danych osobowych udzielana w Internecie
Ochrona danych osobowych w prawie kanonicznym
Identyfi kacja osób w Internecie w świetle orzecznictwa i przepisów o ochronie danych osobowych
Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej
„Prywatny pomiar świata” jako problem prawa ochrony danych. O obchodzeniu się z informacją przestrzenną na przykładzie Google Street View
Bezpieczeństwo danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen
Niebezpieczeństwa elektronicznego postępowania upominawczego
Anonimizacja orzecznictwa NSA

Rozdział 2. Informacja i informatyka w administracji
Problemy zarządzania informacjami w europejskim postępowaniu administracyjnym
Informacja w procedurze tworzenia norm przez administrację Unii Europejskiej
Prawo do informacji w polskim postępowaniu administracyjnym
Obowiązki administracji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Internecie
Państwowe struktury informacyjne i ponowne wykorzystywanie informacji w niemieckiej administracji przez podmioty prywatne
Restrukturyzacja regulacji infrastruktury informacyjnej
Udostępnianie danych z rejestrów publicznych a zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
Weryfi kacja tożsamości osób korzystających z elektronicznych usług publicznych
Bezpieczeństwo danych w dokumentach identyfi kacyjnych
Otwarte standardy w administracji publicznej jako gwarancja bezpieczeństwa nie tylko w Internecie
Granice ochrony antyspamowej w administracji publicznej

Rozdział 3. Ochrona własności intelektualnej i konsumenta w Internecie
Własność wirtualna?
Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie – problem prawa i sądu właściwego
Ochrona oznaczeń indywidualizujących w adresach internetowych
Dostęp do sieci Internet – ochrona konsumenta
Świadome użytkowanie bezpiecznego Internetu
Znaczenie analizy ryzyka dla ochrony tajemnic
Pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Internecie

Rozdział 4. Cyberprzestępczość
Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę
Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2010–2015
Informatyczne problemy bezpieczeństwa w Internecie
Rola kryptologii w walce z cyberprzestepczoscią
Sieci Peer-to-Peer – problemy bezpieczeństwa
Kradzież tożsamości w Internecie
Typy przestępstw komputerowych
Dowody elektroniczne w sprawach pornografi i dziecięcej i pedofilii w Internecie

Cena:    99.00   84.15zł


Internet Ochrona wolności własności i bezpieczeństwaKsiążka informatyczna: Internet Ochrona wolności własności i bezpieczeństwa
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.