księgarnia informatyczna aton.pl

Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta

Wydawnictwo C.H. BECK

Cena:    59.00   50.15zł

Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta


Autor: Joanna Kos-Łabędowicz
ISBN: 978-83-255-6917-4
Ilość stron: 192
Data wydania: 03/2015
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: C.H. BECK


Książka przedstawia syntetyczny przegląd teorii zachowań konsumenta w procesie podejmowania decyzji nabywczych związanych z korzystaniem z Internetu. Autorka proponuje klasyfikację internetowych źródeł informacji o produktach i usługach oraz formułuje zalecenia dla podmiotów tworzących elektroniczny przekaz marketingowy.

Tematyka książki jest bardzo aktualna i interesująca zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i utylitarnego. Zmiany zachodzące w zachowaniach nabywczych konsumentów są uwarunkowane między innymi pojawieniem się nowych źródeł informacji, do których można zaliczyć źródła internetowe. Recenzowana monografia dr Joanny Kos-Łabędowicz wychodzi naprzeciw tym praktycznym i teoretycznym potrzebom.

Spis treści:

Rozdział 1. Proces podejmowania decyzji nabywczych   9
1.1. Konsument jako podmiot decyzji nabywczych. 9
1.2. Proces decyzyjny – pojęcie, cechy i struktura 18
1.3. Decyzje nabywcze konsumenta – cechy i typologia. 22

Rozdział 2. Uwarunkowania decyzji nabywczych konsumenta   31
2.1. Czynniki wpływające na decyzje nabywcze konsumenta   31
2.2. Informacje w procesie decyzyjnym – pojęcie, rodzaje, funkcje 40

Rozdział 3. Podstawy informacyjne decyzji nabywczych konsumenta. 49
3.1. Tradycyjne i nowe źródła informacji konsumenta 49
3.2. Badanie procesu decyzyjnego konsumenta. 57

Rozdział 4. Informacje dostępne w Internecie  69
4.1. Rozwój internetowych źródeł informacji – diagnoza i perspektywy rozwoju. 69
4.2. Informacje w Internecie – jakość i selekcja. 74
4.3. Specyfika internetowych badań zachowań konsumenta 79

Rozdział 5. Komercyjne źródła informacji w Internecie – rodzaje, cechy, zalety i wady 87
5.1. Strony internetowe. 87
5.2. Reklamy internetowe. 92
5.3. Reklama w poczcie elektronicznej. 97

Rozdział 6. Niekomercyjne źródła informacji w Internecie – rodzaje, cechy, zalety i wady 101
6.1. Media społecznościowe  101
6.2. Fora dyskusyjne 108
6.3. Blogi. 110
6.3.1. Internetowi liderzy opinii – blogerzy. 110
6.3.2. Blogi korporacyjne. 114
6.4. Opinie i recenzje konsumentów   116

Rozdział 7. Proces zakupu wybranych dóbr konsumpcyjnych – studium przypadku   119
7.1. Metodyka badań zachowań konsumenta w Internecie 119
7.2. Wykorzystanie internetowych źródeł informacji – badania ankietowe 121
7.3. Wykorzystanie internetowych źródeł informacji – wywiady pogłębione 127

Rozdział 8. Internetowe źródła informacji – wykorzystanie, problemy i możliwość dalszego rozwoju   137
8.1. Miejsce internetowych źródeł informacji w procesie decyzyjnym konsumenta. 137
8.2. Propozycje usprawnienia wykorzystania internetowych źródeł informacji przez konsumentów. 144
8.3. Perspektywy rozwoju internetowych źródeł informacji  153

Zakończenie  157
ANEKS (Załączniki 1–10) 159
Bibliografia  181
Indeks

Cena:    59.00   50.15zł


Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumentaKsiążka informatyczna: Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.