księgarnia informatyczna aton.pl

Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP

Wydawnictwo Difin

Cena:    55.00zł

Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP


Autor: Krzysztof Kolterman

ISBN: 978-83-7641-818-6

Ilość stron: 272

Data wydania: 02/2013

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x24.0cm

Wydawnictwo: Difin


Zakres podjętej problematyki w książce umiejscawia ją w trzech aspektach:

• porządkującej główne podejścia do znaczenia innowacyjności w postaci transferu technologii,
• poznawczej - ukazuje rolę, jaką pełni innowacyjność w zwiększaniu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,
• praktycznej - zawiera wskazówki dla ludzi biznesu w zakresie racjonalności zachowań i optymalności decyzji w sferze innowacyjności jako czynnika podnoszącego konkurencyjność.

Cel główny to - identyfikacja innowacji technologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego. Hipoteza główna - innowacje technologiczne wpływają na utrzymanie lub podniesienie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego

Cele szczegółowe to - Określenie poziomu kształtowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej oraz osiągania pozycji konkurencyjnej na rynku polskich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego na podstawie badanej próby. Oraz, opracowanie modelu zarządzania przez innowacje zorientowanego na budowę przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w przemyśle meblarskim. Hipotezy szczegółowe - Przewaga konkurencyjna jest zróżnicowana na poszczególnych rynkach i zależy od struktury, potencjału technologicznego i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego.

Spis treści:

Rozdział 1. Uwarunkowania procesu innowacyjności 
1.1. Ewolucja rozumienia pojęcia innowacji
1.2. Typologia innowacji
1.3. Struktura procesu innowacyjnego
1.4. Modele procesu innowacyjnego
1.5. Czynniki kształtowania innowacyjności przedsiębiorstwa
1.6. Procedura działania przy zarządzaniu przez innowacje
 
Rozdział 2. Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
2.1. Istota i cechy konkurencyjności przedsiębiorstwa
2.2. Konkurencyjność jako zdolność utrzymania przewagi konkurencyjnej
2.3. Koncepcje źródeł przewagi konkurencyjnej
2.4. Proces kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
2.5. Pozycja konkurencyjna a strategia rynkowa
 
Rozdział 3. Transfer technologii jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
3.1. Pojęcie i rola transferu technologii
3.2. Uwarunkowania transferu technologii
3.3. Metody transferu technologii
3.4. Rola informacji we wdrażaniu nowych technologii
3.5. Bariery i korzyści transferu technologii
3.6. Transfer technologii a konkurencyjność przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Specyfika przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego
4.2. Rodzaje przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego
4.3. Poziom techniczno-technologiczny przemysłu meblarskiego
4.4. Konkurencyjność polskiego przemysłu meblarskiego na tle krajów Unii Europejskiej
 
Rozdział 5. Innowacje technologiczne polskich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w świetle badań
5.1. Założenia programu badawczego
5.2. Struktura badanych przedsiębiorstw
5.3. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
5.4. Identyfikacja poziomu zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw
5.5. Determinanty wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw
5.6. Interpretacja wyników badań
5.7. Opis przypadku
 
Rozdział 6. Model zarządzania przez innowacje zorientowany na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego 
6.1. Podstawowe zasady wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach
6.2. Zmiana jako cecha innowacyjnego przedsiębiorstwa
6.3. Model budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
6.4. Zasady absorpcji innowacji przez przedsiębiorstwa
6.5. Monitorowanie innowacyjności przedsiębiorstwa

Cena:    55.00zł


Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSPKsiążka informatyczna: Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.