księgarnia informatyczna aton.pl

Informatyka w globalnym świecie

Wydawnictwo PJWSTK

Cena:    56.00zł

Informatyka w globalnym świecie

Auator: Praca zbiorowa Redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki

ISBN: 83-89244-57-8

Ilość stron: 440

Data wydania: 10/2006

Książka poświęcona jest problematyce informatyki w globalnym śiwecie, czyli procesom, jak systemy informatyczne stały się narzędziem współczesnego zarządzania. W jej tworzeniu obok pracowników wyższych uczelni brali także udział pracownicy związani bezpośrednio z praktyką gospodarczą, a więc autorzy obecnie pracujący w przemyśle, bankach, handlu i usługach takich jak między innymi poczta.

Książka "Informatyka w globalnym świecie" została podzielona na pięć nastepujących rozdziałów:

- strategie zastosowań informatyki

- zarządzanie wiedzą

- zastosowania informatyki w zarządzaniu

- nauczanie wspomagane informatyką, czyli e-learning

- techniczne i technologiczne aspekty zastosowań informatyki

Rozdziały:

Rozdział 1. Strategie zastosowań informatyki    1

- Model wykorzystania mechanizmów zarządzania wiedzą w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie    2

- Anatomia i logika systemów BI w zarządzaniu organizacją    10

- Ontologie w systemach zarządzania wiedzą nowej generacji   20

- Strategia konwergencji małych i średnich firm na przykładzie organizacji e-biznesowych i t-biznesowych    26

- Rozwój e-biznesu w sektorze pomorskich MSP w badaniach Obserwatorium Gospodarki Elektronicznej

Rozdział 2. Zarządzanie wiedzą     43

- Modelowanie wiedzy menedżerskiej w przedsiębiorstwie    4

- Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach typu adaptive enterprise   53

- Potrale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji   62

- Transfer wiedzy w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć   71

- Kluczowe determinanty przedsiębiorstwa inteligentnego     79

- Koncepcja quasi-obiektów w temporalnym systemie inteligentnym   87

- Podejście biznesowe do wdrażania Business Intelligence     94

- Techniki pozyskiwania wiedzy w procesie budowy ontologii    103

Rozdział 3. Nauczanie wspomagane informatyką, czyli e-learning    109

- Edukacyjne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego: uwarunkowania wdrażania narzędzi IT    110

- E-learning jako medium w szkoleniu pracowników    116

- Wykorzystanie hurtowni danych do oceny materiału dydaktycznego w nauczaniu zdalnym     123

- Wpływ aspektów psychologicznych na organizację procesu nauczania na odległość   131

- Socjologiczne aspekty kształcenia przez Internet     137

- Multimedia w edukacji: możliwości a stan faktyczny    144

- Internetowy system dostępu do materiałów edukacyjnych: koncepcka projektu    152

- Rekrutacja informatyków     157

- Wykorzystanie nowoczesnych technologi informatycznych w hybrydowym modelu kształcenia blended learning    163

- Matematyka dla każdego, czyli nauczanie na odległość na przykładzie Otwartego Projektu Matematycznego www.matematyka.org    169

Rozdział 4. Zastosowania informatyki w zarządzaniu     173

- Informatyka w świecie globalnym: szanse i zagrożenia    173

- Dwa oblicza funkcjonowania gospodarki w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki    184

- Modele matematyczne zarządzania środowiskiem jako systemy doradcze    192

- Wykorzystanie technologii internetowych do zarządzania relacjami z klientem    200

- Koncepcja wirtualnego outsourcingu informatycznego dla organizacji gospodarczych    208

- Model przedsiębiorstwa integrującego metody zarządzania przez projekty i metody zarządzania przez jakość dla wzmocnienia przewagi konkurencyjnej    218

- Elektroniczne standardy życia publicznego    224

- Aktualny poziom rozwoju usług e-administracji w Polsce    231

- Rola technologii informatycznej w bankowych grupach kapitałowych   240

- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zwirtualizowanym banku    250

- Strategiczne wykorzystanie nowych technologii w bankowości na przykładzie usługi wyciąg elektroniczny    258

- Proces implementacji aplikacji APS w przedsiębiorstwach produkcyjnych   263

- Problemy organizacyjne wdrażania hurtowni danych    271

- Obawy uzzytkowników związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP   279

- Modelowanie struktur informacyjnych kosztów dla rachunkowości zarządczej     286

- Kryteria sukcesów projektów o charakterze  informatycznym    294

Rozdział 5. Techniczne i technologiczne aspekty zastosowań informatyki   303

- Determinanty sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce internetowej   304

- Rola modelu zarządzania zmianami w ogólnej efektywności organizacji na przykładzie wdrażania metodyki dostarczania infrastruktury    311

- Modelowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego a systemy rejestrowe administracji publicznej    319

- Przegląd metod wykorzystywanych w systemach personalizacji serwisów internetowych    327

- Ocena zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP    334

- Możliwości wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym technologią mobilną     342

- Zastosowanie inteligentnych technik obliczeniowych w zarządzaniu harmonogramem projektów informatycznych    349

- Miary podobieństwa w hierarchicznym grupowaniu elementów przestrzeni tolerancji     357

- Usprawnienie systemów informatycznych poprzez użycie kompresji danych     364

- Metoda AHP w szacowaniu poziomu ryzyka projektu informatycznego: wykorzystanie ocen kilku ekspertów    371

- Sieć neuronowa jako dynamicznie programowalny układ szyfrujący    379

- BPSS język zarządzania procesów biznesowych    387

- Podstawy wykorzystania oprogramowania na licencji GNU GPL    394

- Zastosowanie narzędzi kartograficznych do analizy zasobów organizacji    401

- Klasyfikacja wybranych sektorów gospodarki metodą rozmytą    411

- Modelowanie systemu agentowego wspomagającego dobór obiektów dla wirtulanych organizacji   415

- Zarys modelu przetwarzania informacji o różnych klauzulach tajności   420

Suplement    427

- Wiedza i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami    428

- Kapitał intelektualny i jego rola w spółkach IT       434

Cena:    56.00zł


Informatyka w globalnym świecieKsiążka informatyczna: Informatyka w globalnym świecie
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.