księgarnia informatyczna aton.pl

Informatyka prawnicza Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej Wydanie 2

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    59.00zł

Informatyka prawnicza Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej Wydanie 2

Autor: Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński

ISBN: 978-83-7601-186-8

Ilość stron: 393

Data wydania: 2008 (wydanie 2)

Stan prawny na 1.07.2008 r.
Podręcznik omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. Jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z przedmiotu "technologia informacyjna" na wydziałach prawa i administracji.

Powinien być również przydatny wszystkim osobom, które w pracy zawodowej korzystają ze współczesnych polskich systemów informacji prawnej, takich jak: System Informacji Prawnej LEX, programy LexPolonica, System Informacji Prawnej Legalis czy dostępny na stronie internetowej Sejmu Internetowy System Aktów Prawnych.

Rozdziały:
Wykaz skrótów
1. Informatyka prawnicza
2. Informacja
3. Bazy danych
4. Organizacja procesu wyszukiwawczego w systemach informacji prawnej
5. System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej – szanse i zagrożenia
6. Dostęp do informacji o prawie w Polsce – ujęcie normatywne
7. Rozwój systemów informacji prawnej w Polsce – programy i wydawnictwa
8. Opis formalny aktu prawnego w systemach informacji prawnej
9. Tekst aktu prawnego w systemach informacji prawnej
10. Wyszukiwanie informacji w systemach informacji prawnej
11. Bazy poszczególnych rodzajów aktów prawnych – zawartość i funkcjonalność
12. Bazy projektów ustaw
13. Bazy orzecznictwa
14. Bazy z informacją o piśmiennictwie prawniczym
15. Bazy interpretacji urzędowych
16. Przykłady programów wertykalnych i dedykowanych
17. Europejska informacja prawna w Internecie
18. Prawne podstawy informatyzacji administracji
19. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej
20. Specjalistyczne systemy informacyjne

Cena:    59.00zł


Informatyka prawnicza Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej Wydanie 2Książka informatyczna: Informatyka prawnicza Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.