księgarnia informatyczna aton.pl

HTML5 Strony mobilne

Wydawnictwo HELION

Cena:    69.00   50.37zł

HTML5 Strony mobilne


Autor: Estelle Weyl

ISBN: 978-83-246-8912-5

Ilość stron: 440

Data wydania: 07/2014

Format: 168x237

Wydawnictwo: HELION


Wykorzystaj potencjał HTML5 na urządzeniach mobilnych!

HTML5 to prawdziwa rewolucja w świecie stron WWW i aplikacji internetowych. Jego potencjał oraz możliwości zaskoczyły niejedną osobę. Wykorzystywany jest do tworzenia atrakcyjnych, intuicyjnych i dynamicznych stron WWW. To nie wszystko! Dzięki HTML5 i CSS3 możesz także stworzyć aplikację działającą na urządzeniach z systemami Android lub iOS. Chcesz zobaczyć, jak to osiągnąć?

Jeśli tak, to trafiłeś na świetną książkę, która wprowadzi Cię w świat nowoczesnych stron i aplikacji. W trakcie lektury zaczniesz poznawać składnię oraz możliwości HTML, przygotujesz środowisko pracy oraz zdobędziesz potrzebne narzędzia. Kolejne rozdziały to obowiązkowa dawka informacji na temat tworzenia formularzy oraz korzystania z elementów svg, canvas, audio i video.

HTML5 dostarcza wielu nowych narzędzi, pozwalających m.in. sprawdzić stan połączenia z siecią, przechowywać dane na komputerze użytkownika lub uzyskać informację o jego lokalizacji. Dzięki tej książce opanujesz je w mig. W tym podręczniku znajdziesz również obszerny opis kaskadowych arkuszy stylów w wersji 3. Pozwolą Ci one błyskawicznie wprowadzać atrakcyjne dla oka efekty. Książka ta jest genialnym źródłem informacji dla wszystkich pasjonatów tworzenia stron i aplikacji internetowych.

Dzięki tej książce:
• poznasz składnię HTML5 i CSS3
• zaznajomisz się z możliwościami API
• zbudujesz zaawansowaną stronę lub mobilną aplikację internetową

Sprawdź, jak stworzyć aplikację internetową działającą na platformie Android lub iOS.

Spis treści:

Wprowadzenie (11)

 • CubeeDoo - gra na urządzenia przenośne napisana w HTML5 (26)
 • Narzędzia programistyczne (28)
  • Edytor tekstu (28)
  • Przeglądarka (28)
  • Narzędzia do debugowania (29)
  • Debugery stacjonarne (30)
  • Zdalne debugowanie (32)
 • Narzędzia do testowania (37)
  • Emulatory i symulatory (38)
  • Narzędzia dostępne w internecie (39)
  • Telefony (40)
  • Testy zautomatyzowane (42)

  • Elementy (44)
  • Atrybuty (45)
  • Atrybuty globalne i atrybuty internacjonalizacji (45)
  • Atrybuty z HTML-a 4, które stały się globalne w HTML5 (48)
  • Elementy samozamykające (55)
  • Najlepsze praktyki (56)
  • Wymagane komponenty (57)
  • Elementy ze znacznika <head> (62)
  • Element <meta> - dodawanie metadanych (63)
  • Znaczniki meta dla aplikacji mobilnych (64)
  • Wartości charakterystyczne dla producentów urządzeń przenośnych (66)
  • Znacznik <base> dla strony internetowej (67)
  • Znacznik <link> jest przydatny nie tylko dla arkuszy stylów (67)

  • Element <section> (77)
  • Element <article> (77)
  • Element <section> a element <article> (78)
  • Element <nav> (78)
  • Element <aside> (79)
  • Element <header> (79)
  • Element <footer> (80)
  • Nagłówek i stopka w grze CubeeDoo (80)
  • Stary, ale rzadko używany element <address> (81)
  • Grupowanie treści - inne nowe elementy HTML5 (81)
  • Element <main> (82)
  • Elementy <figure> i <figcaption> (82)
  • Element <hr> (83)
  • Zmiany atrybutów elementów <li> i <ol> (83)
  • Element <mark> (84)
  • Element <time> (85)
  • Elementy <rp>, <rt> i <ruby> (85)
  • Element <bdi> (86)
  • Element <wbr> (86)
 • Zmodyfikowane tekstowe semantyczne elementy (86)
  • Element <a> (86)
  • Zmiany w elementach tekstowych w porównaniu z HTML-em 4 (88)
  • Niezmodyfikowane elementy (89)
 • Elementy osadzane (90)
  • Zmiany w elementach osadzanych (90)
 • Elementy interaktywne (92)
  • Elementy <details> i <summary> (92)
  • Elementy <menu> i <menuitem> (94)
 • Wnioski (96)

 • Atrybuty elementu <input> oraz innych elementów formularzy (99)
  • Atrybut type (99)
  • Atrybut required (99)
  • Wartości minimalne i maksymalne - atrybuty min i max (100)
  • Atrybut step (101)
  • Atrybut placeholder (101)
  • Atrybut pattern (102)
  • Atrybut readonly (104)
  • Atrybut disabled (104)
  • Atrybut maxlength (105)
  • Atrybut size (105)
  • Atrybut form (105)
  • Atrybut autocomplete (106)
  • Atrybut autofocus (107)
 • Typy i atrybuty elementu <input> (107)
  • Ponowne wprowadzenie do typów, o których myślisz, że je znasz (108)
  • Tekst - <input type="text"> (108)
  • Hasła - <input type="password"> (109)
  • Pole wyboru - <input type="checkbox"> (109)
  • Przycisk opcji - <input type="radio"> (110)
  • Przycisk wysyłania - <input type="submit"> (111)
  • Przycisk resetowania - <input type="reset"> (112)
  • Plik - <input type="file"> (112)
  • Ukryte pole - <input type="hidden"> (114)
  • Rysunki - <input type="image"> (114)
  • Przycisk - <input type="button"> (114)
  • Określanie stylów dla elementów <input> różnego typu (114)
 • Nowe typy elementu <input> (115)
  • Adres e-mail - <input type="email"> (116)
  • Adres URL - <input type="url"> (117)
  • Telefon - <input type="tel"> (118)
  • Liczby - <input type="number"> (119)
  • Przedziały - <input type="range"> (121)
  • Wyszukiwanie - <input type="search"> (122)
  • Kolory - <input type="color"> (122)
 • Elementy <input> związane z datą i godziną (123)
  • Daty - <input type="date"> (123)
  • Data i godzina - <input type="datetime"> (125)
  • Lokalna data i godzina - <input type="datetime-local"> (125)
  • Miesiąc - <input type="month"> (125)
  • Godzina - <input type="time"> (125)
  • Tydzień - <input type="week"> (126)
 • Sprawdzanie poprawności formularzy (127)
  • Łatwe poprawianie interfejsu użytkownika za pomocą stylów CSS (130)
 • Nowe elementy formularzy (132)
  • Element <datalist> i atrybut list (132)
  • Element <output> (134)
  • Element <meter> (135)
  • Element <progress> (136)
  • Element <keygen> (137)
 • Inne elementy formularzy (137)
  • Element <form> (137)
  • Elementy <fieldset> i <legend> (138)
  • Elementy <select>, <option> i <optgroup> (138)
  • Element <textarea> (138)
  • Element <button> (139)
  • Element <label> (139)
 • Wnioski (139)

5. Elementy svg, canvas, audio i video (141)

  • SVG (141)
  • Dołączanie grafiki SVG do dokumentów (143)
  • Technika Clown Car - SVG i dynamicznie dopasowywana grafika pierwszego planu (144)
  • Nauka SVG (145)
  • Format SVG w grze CubeeDoo (146)
  • Element canvas (148)
  • Element <canvas> a element <svg> (152)
 • Elementy <audio> i <video> (154)
  • Typy plików multimedialnych (154)
  • Dodawanie elementu <video> do witryny (155)
  • Atrybuty elementów <video> i <audio> (155)
  • Elementy <video> i <audio> a JavaScript (159)
  • Określanie stylu elementu <video> (161)

 • Aplikacje internetowe działające w trybie offline (165)
  • Czy urządzenie jest podłączone do sieci? (165)
  • Pamięć podręczna aplikacji (166)
  • Pamięć lokalna i pamięć sesji (170)
  • Pamięć oparta na SQL-u i bazach danych (179)
 • Wzbogacanie user experience (183)
  • Geolokalizacja (183)
  • Sieciowe wątki robocze (186)
  • Mikrodane (188)
  • Przekazywanie komunikatów między dokumentami (190)
 • Specyfikacja ARIA (191)
  • Dostępność (191)
 • Wnioski (194)

7. Przechodzenie na CSS3 (195)

 • CSS - definicje i składnia (196)
  • Składnia CSS (196)
  • Używanie zewnętrznych arkuszy stylów - jeszcze o elemencie <link> (198)
  • Zapytania media (200)
  • Najlepsze praktyki związane ze stylami CSS (202)
 • Selektory CSS (206)
  • Podstawowe selektory (207)
 • Inne selektory CSS3 (210)
  • Selektory ogólne (210)
  • Stosowanie selektorów (211)
  • Selektory relacyjne - reguły oparte na kolejności kodu (212)
  • Selektory atrybutów (215)
  • Pseudoklasy (219)
  • Pseudoklasy określające stan (222)
  • Pseudoklasy strukturalne (223)
  • Obliczenia dla pseudoklas nth (224)
  • Inne pseudoklasy (227)
  • Pseudoelementy (229)
 • Inne selektory - model Shadow DOM (232)
  • Specyficzność ważniejsza od kaskadowości - specyficzność w stylach CSS (233)
 • Wnioski (234)

8. Dodatkowe możliwości dzięki wartościom z CSS3 (235)

 • Wartości kolorów w CSS3 (235)
  • Wartości szesnastkowe (236)
  • Składnia rgb() (237)
  • Dodawanie przezroczystości w formacie RGBA (238)
  • Odcień, nasycenie i jasność - HSL() (239)
  • CMYK (240)
  • Nazwane kolory (240)
  • Słowo kluczowe currentColor (240)
  • Wartości kolorów w przeglądarkach (241)
 • Jednostki miar w CSS-ie (244)
  • Wartości określające długość w CSS-ie (244)
  • Kąty, czas i częstotliwość (247)
  • Kąty w CSS-ie (247)
  • Czas (249)
  • Częstotliwość (249)
 • Porządek GPDL - skrócone deklaracje właściwości i wartości (249)
 • Wnioski (252)

9. CSS3 - moduły, modele i grafika (253)

 • Właściwości modelu pudełkowego z CSS-a (254)
  • Obramowanie (255)
  • Właściwość border-style (256)
  • Właściwość border-color (256)
  • Właściwość border-width (257)
  • Model pudełkowy z CSS-a (257)
  • Właściwość box-sizing (259)
 • Nauka CSS3 (260)
  • Właściwość border-radius (261)
 • Gradienty w CSS-ie (264)
  • Typy gradientu: liniowy lub kołowy (264)
  • Gradienty kołowe (265)
  • Gradienty liniowe (265)
  • Właściwość background-size (274)
  • Gradienty z paskami (277)
  • Powtarzanie gradientów liniowych (278)
 • Cienie (282)
  • Cienie dla tekstu (283)
  • Ustawianie tekstu za pomocą właściwości width, overflow i text-overflow (284)
  • Cienie pól (286)
  • Łączenie wszystkich właściwości w grze CubeeDoo (288)

10. Transformacje, przejścia i animacje w CSS3 (293)

 • Przejścia w CSS-ie (294)
  • Właściwość transition-property (295)
  • Właściwość transition-duration (298)
  • Właściwość transition-timing-function (298)
  • Właściwość transition-delay (299)
  • Właściwość skrócona transition (300)
  • Różne przejścia (301)
 • Transformacje w CSS3 (302)
  • Właściwość transform-origin (303)
  • Właściwość transform (304)
  • Łączenie wielu transformacji (308)
  • Stosowanie przejść dla transformacji (309)
  • Funkcje transformacji trójwymiarowych (309)
  • Inne właściwości transformacji trójwymiarowych (311)
  • Łączenie wszystkich elementów (313)
 • Animacje w CSS3 (315)
  • Klatki kluczowe (317)
  • Przejścia, animacje i wydajność (323)

11. CSS w projektowaniu RWD (325)

 • Zapytania media, punkty graniczne i płynny układ (325)
 • Kilka kolumn (326)
 • Grafika obramowania (328)
  • Ustawianie grafiki obramowania (329)
 • Model flexbox (334)
  • Właściwość flex (337)
  • Wykrywanie funkcji za pomocą reguły @supports (339)
 • Dynamiczne dostosowywanie do wymiarów ekranu (340)
  • Udostępnianie grafiki (340)
  • Maski w CSS-ie - tworzenie przezroczystych plików JPEG (346)
  • Nagłówek Client-Hints (346)

12. Projektowanie aplikacji mobilnych (349)

 • O czym warto pomyśleć przed rozpoczęciem pracy? (350)
 • Kwestie projektowe (351)
  • Aplikacje zwiększające produktywność (352)
  • Rozrywka - wciągające aplikacje (353)
  • Narzędzia (354)
  • Jaki typ aplikacji będzie odpowiedni dla Ciebie? (355)
 • Platforma mobilna - bogactwo możliwości (356)
  • Mały ekran (356)
  • Mniejsza ilość pamięci (356)
  • Jedno okno i jedna aplikacja naraz (358)
  • Minimalna dokumentacja (359)
  • Rozważania związane z programowaniem (359)
 • Tworzenie rozwiązań dla mobilnych przeglądarek z silnikiem WebKit (360)
  • Pasek stanu (360)
  • Pasek nawigacji (361)
  • Rysunek startowy (363)
  • Ikony na stronie głównej urządzenia (364)
 • Minimalizowanie ilości danych wprowadzanych z klawiatury (365)
 • Zachowaj zwięzłość (365)
  • Stosuj oczywiste rozwiązania (365)
  • Minimalizuj ilość wprowadzanych danych (365)
  • Minimalizuj ilość tekstu (365)
 • Inne kwestie związane z user experience (366)

13. Urządzenia przenośne i dotyk (367)

 • Dostosowywanie stron do małych ekranów (367)
  • Reguła @viewport (368)
 • Dotknij mnie (368)
  • Obszary reagujące na dotyk (369)
  • Zdarzenia związane z myszą i dotykiem (369)
  • Fikcyjne i rzeczywiste zdarzenia związane z kliknięciem (372)
 • Dostęp do sprzętu (375)
  • Ruch i kierunek poruszania telefonu (375)
  • Stan urządzenia (376)
  • Natywne aplikacje sieciowe, aplikacje w formie pakietów i rozwiązania hybrydowe (378)
 • Testy (379)

14. Wydajność w środowisku mobilnym (381)

 • Czas pracy na baterii (381)
  • Stosuj ciemne kolory (382)
  • Stosuj format JPEG (382)
  • Ogranicz ilość kodu w JavaScripcie (383)
  • Eliminuj liczbę przesyłanych żądań (384)
  • Akceleracja sprzętowa (385)
 • Opóźnienie (387)
  • Zmniejszanie liczby żądań HTTP (388)
  • Zmniejszanie wielkości żądań (392)
  • Pamięć (395)
  • Optymalizowanie grafiki (396)
 • Szybkość reagowania interfejsu użytkownika (401)
  • Zdarzenia związane z dotykiem (401)
  • Animacje (402)
 • Wnioski (403)

A. Selektory CSS-a i specyficzność (405)

Cena:    69.00   50.37zł


HTML5 Strony mobilneKsiążka informatyczna: HTML5 Strony mobilne
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.