księgarnia informatyczna aton.pl

Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    59.00   43.66zł

Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2


Autor: Stanisław Pisarczyk
ISBN: 978-83-01-17843-7
Ilość stron: 376
Data wydania: 08/2014 (wydanie 2)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Gruntoznawstwo inżynierskie zgodne z normami europejskimi!

W książce omówione zostały wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego.

W obecnym wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych jak również interpretacji i szacowania ich wyników.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska politechnik, wydziałów technicznych uniwersytetów przyrodniczych i wydziałów geologii uniwersytetów, a także dla inżynierów i techników praktyków zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz wykonywaniem badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa i ochrony środowiska oraz badań budowli ziemnych.

Spis treści:
1. Wiadomości wstępne
2. Podstawowe wiadomości o pochodzeniu skał i gruntów
3. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych
4. Fizyczne właściwości gruntów
5. Ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane
6. Mechaniczne właściwości gruntów
7. Pęcznienie gruntów spoistych
8. Podstawowe wiadomości z mechaniki skał
9. Wpływ temperatury na właściwości gruntów
10. Wpływ drgań i wstrząsów na właściwości gruntów
11. Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych
12. Podstawowe właściwości wzmacniania i uszczelniania gruntów
13. Roboty ziemne komputeks.pl
14. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski
15. Badania terenowe gruntów
16. Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
17. Naprężenie w ośrodku gruntowym
18. Nosność i odkształcalność podłoża gruntowego
19. Statecznośc zboczy i skarp
20. Parcie i odpór gruntu
Normy, instrukcje, wytyczne

Cena:    59.00   43.66zł


Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2Książka informatyczna: Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.