ksi璕arnia informatyczna aton.pl

Gruntowo-pow這kowe konstrukcje z blach falistych

Wydawnictwo WKi

Cena:    75.00 z   56.25z

Gruntowo-pow這kowe konstrukcje z blach falistych


Autor: Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj

ISBN: 978-83-206-2006-1

Ilo嗆 stron: 528

Data wydania: 03/2019

Oprawa: Twarda

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: WKi


Monograficzne bogato ilustrowane opracowanie zawieraj帷e zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania gruntowo-pow這kowych konstrukcji ze stalowych i aluminiowych blach falistych.

Scharakteryzowano konstrukcje z blach falistych, opisano materia造 i wyroby wykorzystywane do budowy tych konstrukcji, r騜ne rodzaje obci捫e konstrukcji podatnych, wybrane zagadnienia hydrauliki, podstawowe wiadomo軼i z mechaniki grunt闚 oraz metody projektowania konstrukcji podatnych.

Przedstawiono tak瞠 poszczeg鏊ne etapy budowy oraz wzmacnianie obiekt闚 za pomoc konstrukcji z blach falistych, utrzymanie i napraw obiekt闚 z konstrukcji podatnych z uwzgl璠nieniem r騜nych rodzaj闚 uszkodze, jak r闚nie ekonomik i organizacj budowy obiekt闚 in篡nierskich z blach falistych. Podano te wiele przyk豉d闚 wsp馧cze郾ie zrealizowanych obiekt闚 gruntowo-pow這kowych z blach falistych.

Ksi捫ka jest przeznaczona dla in篡nier闚 projektant闚 i wykonawc闚 obiekt闚 szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego (dr鏬, most闚, przepust闚), konstruktor闚 i wykonawc闚 zajmuj帷ych si budow infrastruktury komunalnej (zbiornik闚 podziemnych, osadnik闚 nieczysto軼i, kolektor闚 deszczowych i sanitarnych itp.), jak r闚nie student闚 wy窺zych uczelni technicznych zwi您anych z wymienionymi dziedzinami.

Spis tre軼i:

1. Charakterystyka konstrukcji z blach falistych   11
1.1. Historia konstrukcji podatnych z blach falistych i idea zastosowanej konstrukcji   11
1.2. Podstawowe definicje i okre郵enia stosowane przy opisie i wymiarowaniu konstrukcji z blach falistych   14
1.3. Konstrukcje zag喚bione w gruncie – podatne a konstrukcje sztywne   18
1.4. Kszta速y konstrukcji   25
1.4.1. Uwagi og鏊ne   25
1.4.2. Kszta速y przekroju poprzecznego   26
1.4.3. Geometria konstrukcji w przekroju pod逝積ym   36
1.4.4. Obiekty wykonane z konstrukcji uk豉danych r闚nolegle   42
1.5. Zasady doboru typu konstrukcji   45
1.6. Minimalna grubo嗆 naziomu   49
1.6.1. Wymagania og鏊ne   49
1.6.2. Minimalna grubo嗆 zasypki pod konstrukcj o profilu zamkni皻ym   52
1.6.3. Minimalny zasi璕 zasypki in篡nierskiej wok馧 pojedynczej konstrukcji gruntowo-pow這kowej   53
1.7. Trwa這嗆 obiekt闚   54
1.7.1. Ocena trwa這軼i   54
1.7.2. Projektowanie trwa這軼i (篡wotno軼i) konstrukcji podatnych   60
1.8. Architektura obiekt闚   64
1.9. Elementy wyposa瞠nia: odwodnienie, o鈍ietlenie, wentylacja   76

2. Materia造 i wyroby do budowy konstrukcji z blach falistych   83
2.1. Materia造 konstrukcyjne   83
2.1.2. Stal   83
2.1.2. Beton   87
2.1.3. Stal zbrojeniowa   92
2.1.4. Aluminium   94
2.2. Grunt   96
2.2.1. Wymagania og鏊ne   96
2.2.2. Zasady doboru rodzaju zasypki ze wzgl璠u na no郾o嗆 i warunki eksploatacji   96
2.2.3. Zasady doboru zasypki ze wzgl璠u na trwa這嗆 konstrukcji   101
2.3. Wyroby   104
2.3.1. Blachy faliste   104
2.3.2. Karbowane rury spiralnie nawijane   112
2.3.3. 字uby   119
2.3.4. Wyroby pomocnicze   122
2.4. Technologia produkcji blach falistych i rur spiralnie zwijanych   131
2.4.1. Konstrukcje z blach falistych   131
2.4.2. Rury spiralne z blach ocynkowanych   135
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne   137
2.5.1. Korozja blach ocynkowanych   137
2.5.2. Spos鏏 zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji z blach falistych   140
2.5.3. Badanie jako軼i wyrobu ocynkowanego   148
2.5.4. Naprawa lokalnych uszkodze pow這ki cynkowej   148

3. Obci捫enia konstrukcji   151
3.1. Og鏊na klasyfikacja obci捫enia   151
3.2. Og鏊ne zasady obci捫ania konstrukcji zag喚bionych w gruncie. Efekt przesklepienia   152
3.3. Zasada obci捫ania konstrukcji podatnych   157
3.4. Rozk豉d obci捫enia w gruncie   167
3.4.1. Og鏊ne zasady rozk豉du obci捫enia w gruncie   167
3.4.2. Praktyczne sposoby rozk豉du obci捫enia w gruncie   170
3.5. Obci捫enie sta貫   172
3.6. Obci捫enie zmienne   175
3.6.1. Klasyfikacja obci捫e   175
3.6.2. Obci捫enie taborem samochodowym   176
3.6.3. Obci捫enie obiekt闚 drogowych pojazdami ci篹kimi   182
3.6.4. Obci捫enie t逝mem pieszych   183
3.6.5. Obci捫enie taborem kolejowym   186
3.6.6. Obci捫enie si豉mi hamowania (przyspieszania)   191
3.7. Obci捫enie naziomu poza konstrukcj   192
3.8. Obci捫enia sejsmiczne   194
3.9. Parcie i wyp鏎 wody   194
3.10. No郾o嗆 u篡tkowa   195
3.11. Obci捫enie monta穎we (technologiczne)   197
3.12. Podstawy projektowania   199
3.12.1. Zasady ustalania kombinacji obci捫e   199
3.12.2. Stany graniczne no郾o軼i   200
3.12.3. Kombinacja obci捫e z wy陰czeniem zm璚zenia   201
3.12.4. Stany graniczne u篡tkowalno軼i   209

4. Wybrane zagadnienia hydrauliki   212
4.1. Og鏊ne informacje o zasadach obliczania 鈍iat豉 most闚 i przepust闚   212
4.2. Wymagania jakie musz spe軟ia obiekty in篡nierskie znajduj帷e si na ciekach   214
4.3. Przej軼ia i przepusty ekologiczne   217
4.4. Obliczanie przep造wu miarodajnego Qm   218
4.5. Spi皻rzenie wody przed mostem   223
4.6. Obliczanie 鈍iat豉 ma造ch most闚 z dnem umocnionym (rozpi皻o軼i do 10 m)   228
4.7. Obliczanie 鈍iat豉 przepust闚   232
4.7.1. Og鏊ne zasady obliczania 鈍iat豉 mostu   232
4.7.2. Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie   234
4.7.3. Przepusty o zatopionym wlocie, niezatopionym wylocie, cz窷ciowo wype軟ione wod   235
4.7.4. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, ca趾owicie wype軟ione wod   236
4.7.5. Przepusty z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przep造wem pe軟ym przekrojem przewodu   238
4.7.6. Przepusty z przewodami o przekroju ko這wym   239
4.7.7. Filtracja wody pod przepustem   244

5. Podstawowe wiadomo軼i z mechaniki grunt闚   246
5.1. Podzia grunt闚   246
5.2. Cechy fizyczne gruntu   247
5.3. Parcie gruntu   260

6. Metody projektowania konstrukcji podatnych   266
6.1. Og鏊ne zasady projektowania konstrukcji podatnych. Ograniczenia metod projektowania   266
6.2. Sztywno嗆 monta穎wa konstrukcji podatnej   271
6.3. Stany graniczne no郾o軼i konstrukcji   273
6.3.1. Uplastycznienie 軼ian konstrukcji   273
6.3.2. Wyboczenie 軼ianki przekroju   294
6.3.3. Zniszczenie po陰cze 鈔ubowych blach konstrukcji   299
6.3.4. Utrata no郾o軼i gruntu wok馧 konstrukcji   304
6.3.5. No郾o嗆 konstrukcji w fazie budowy (zasypywania)   307
6.4. Stany graniczne u篡tkowalno軼i   311
6.4.1. Przemieszczenia konstrukcji   311
6.4.2. Stan graniczny napr篹e   313
6.5. Projektowanie konstrukcji o kszta販ie skrzynkowym   314
6.5.1. Og鏊na charakterystyka konstrukcji   314
6.5.2. Metoda CHBDC   315
6.5.3. Wymiarowanie wg AASHTO [4]   320
6.6. Konstrukcje o du篡ch rozpi皻o軼iach   325

7. Budowa obiekt闚 z blach falistych   334
7.1. Transport i sk豉dowanie wyrob闚   334
7.2. Wykop. Przygotowanie pod這瘸. Fundamenty   338
7.3. Budowa obiekt闚 nad ciekami wodnymi   347
7.4. Monta konstrukcji   348
7.4.1. Og鏊ne zasady monta簑   348
7.4.2. Przebieg monta簑   357
7.5. Zasypywanie   376
7.5.1. Uwagi og鏊ne   376
7.5.2. Wyb鏎 zasypki   376
7.5.3. Zasypywanie wykopu   382
7.5.4. Sprz皻 do zag瘰zczania   392
7.5.5. Obci捫enie ruchem technologicznym   394
7.5.6. Deformacje kszta速u konstrukcji w czasie zasypywania. Kontrola kszta速u   396
7.6. Wybrane zabiegi technologiczne i ich wp造w na no郾o嗆 konstrukcji  podatnych   404

8. Wzmacnianie obiekt闚 za pomoc konstrukcji z blach falistych   414
8.1. Og鏊ne zasady wzmacniania   414
8.2. Technologia rob鏒   420

9. Utrzymanie i naprawa obiekt闚 z konstrukcji podatnych   431
9.1. Najcz瘰tsze uszkodzenia   431
9.2. Utrzymanie konstrukcji   443
9.2.1. Og鏊ne zasady utrzymania   443
9.2.2. Wymagany zakres przegl康u obiekt闚 eksploatowanych   443
9.2.3. Metody diagnozowania uszkodze   444
9.2.4. Klasyfikacja uszkodze i zjawisk maj帷ych wp造w na trwa這嗆. Zalecane sposoby post瘼owania   445
9.3. Metody naprawy   450
9.3.1. Og鏊ne zasady wykonywania naprawy   450
9.3.2. Metody naprawy uszkodze pow這ki powoduj帷e zmniejszenie przekroju   451
9.3.3. Naprawa uszkodze pow這k antykorozyjnych   452
9.3.4. Metody naprawy uszkodze 鈔ub   453
9.3.5. Metody ograniczenia nadmiernych wyciek闚   453
9.3.6. Deformacje pow這ki (na d逝go軼i)   454
9.3.7. Uszkodzenie wylot闚   454

10. Ekonomika i organizacja budowy obiekt闚 in篡nierskich z blach falistych   456
10.1. Wst瘼   456
10.2. Organizacja placu budowy   457
10.3. Metody szacowania koszt闚 monta簑 konstrukcji podatnych   462
10.4. Prognozowanie pracoch這nno軼i monta簑 oraz czasu jego trwania i koszt闚   463
10.5. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do podejmowania decyzji o wyborze brygad monta穎wych   469
10.6. Analiza warto軼i (in篡nieria warto軼i)   472
10.7. Metoda okre郵ania najni窺zego kosztu (ang. least cost analysis)   473
10.8. Analiza wp造wu technologii na 鈔odowisko naturalne   480

11. Przyk豉dy realizacji obiekt闚 gruntowo­ pow這kowych z blach falistych   482
11.1. Konstrukcja typu SuperCor pe軟i帷a funkcje wiaduktu   482
11.2. Konstrukcja typu SuperCor jako most   485
11.3. Konstrukcja typu SuperCor i Multiplate jako przej軼ie dla zwierz徠   486
11.4. Konstrukcja typu SuperCor jako przej軼ie dla zwierz徠 (Trzebaw)   489
11.5. Konstrukcja typu Multiplate pod lini kolejow   491
11.6. Konstrukcja typu SuperCor jako wiadukt nad lini kolejow   494
11.7. Konstrukcja typu SuperCor jako przej軼ie dla zwierz徠 (Zgorzelec)   495
11.8. Przebudowa mostu na rzece Zg這wi帷zce we W這c豉wku   498
11.9. Przej軼ie dla zwierz徠 i przeprowadzenie drogi gospodarczej pod drog ekspresow S7 w Ostr鏚zie   501
11.10. Tunel kolejowy w Algierii

Cena:    75.00 z   56.25z


Gruntowo-pow這kowe konstrukcje z blach falistychKsi捫ka informatyczna: Gruntowo-pow這kowe konstrukcje z blach falistych
Ksi璕arnia informatyczna aton.pl

Tutaj mo瞠sz kupi t ksi捫k w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej ksi璕arni internetowej.