księgarnia informatyczna aton.pl

Gospodarka magazynowa

Wydawnictwo Difin

Cena:    42.00zł

Gospodarka magazynowa


Autor: Barbara Galińska

ISBN: 978-83-8085-340-9

Ilość stron: 176

Data wydania: 12/2016

Oprawa: Miękka

Format: 16.0x23.0

Wydawnictwo: Difin


Książka jest swoistym kompendium wiedzy o magazynach i magazynowaniu. Zostały w niej zawarte podstawowe, teoretyczne zagadnienia związane z szeroko rozumianą gospodarką magazynową.

Scharakteryzowano szczegółowo m.in. elementy tworzące infrastrukturę magazynu, fazy procesu magazynowego, sposoby na prawidłowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowania itd.

Na zakończenie przedstawiono trzy studia przypadków odzwierciedlające zastosowanie przybliżonej teorii w praktyce.

Książka skierowana jest do studentów kierunków: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, do słuchaczy studiów podyplomowych oraz do praktyków zarządzających zapasami.

Spis treści:

1. Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej
1.1. Istota gospodarki magazynowej
1.2. Lokalizacja magazynu w sieci dostaw
1.3.  Współzależność logistyki magazynowej i organizacji transportu
1.4. Koszty magazynowania
1.5. Koszty utrzymania zapasów – przykład praktyczny

2. Infrastruktura techniczna gospodarki magazynowej
2.1. Budowle magazynowe
2.2. Urządzenia do składowania
2.3. Środki transportu wewnętrznego
2.4. Urządzenia techniki obliczeniowej i informatycznej
2.5. Wybór regałów do składowania – przykład praktyczny

3. Jednostka ładunkowa w gospodarce magazynowej
3.1. Definicja, rola i rodzaje jednostek ładunkowych
3.2. Paletowa jednostka ładunkowa
3.3. Projektowanie paletowej jednostki ładunkowej – przykład praktyczny

4. Organizacja przestrzeni magazynowej
4.1. Fazy procesu magazynowania
4.2. Układy technologiczne magazynu
4.3. Układ rzędowy i blokowy w magazynie
4.4. Moduł magazynowy
4.5. Oznakowanie regałów

5. Klasyczne metody alokacji zapasów w przestrzeni magazynowej
5.1. Metoda stałych miejsc składowania i metoda wolnych miejsc składowania
5.2. Analiza ABC
5.3. Analiza XYZ
5.4. Metoda dwukryterialna ABC/XYZ
5.5.  Wykorzystanie analizy ABC w magazynie – przykład praktyczny

6. Technologie wspomagające gospodarkę magazynową
6.1. System kodów kreskowych
6.2. Technologia RFID
6.3. Systemy typu „pick-by”

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem
7.1. Definicja i elementy systemu informatycznego
7.2. System ERP
7.3. System SCM
7.4. System WMS

8. Dokumentacja magazynowa
8.1. Dokumentacja organizacyjna
8.2. Dokumentacja obrotu magazynowego

9. Bezpieczeństwo pracy w procesach magazynowych
9.1. Przepisy i normy w magazynowaniu
9.2. Zagrożenia w procesach magazynowych
9.3. Bezpieczne składowanie zapasów magazynowych

10. Magazyn w przyszłości
10.1. Znaczenie kluczowych kompetencji
10.2. Inteligentny magazyn
10.3. Cechy magazynu przyszłości

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Cena:    42.00zł


Gospodarka magazynowaKsiążka informatyczna: Gospodarka magazynowa
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.