księgarnia informatyczna aton.pl

Globalny handel elektroniczny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    29.90   22.13zł

Globalny handel elektroniczny

Autor: Marian Niedźwiedziński

ISBN: 83-01-14140-9

Ilośc stron: 184

Data wydania: 2004

Książka traktuje o elektronicznej formie działania biznesu, mającej zastosowanie w handlu międzynarodowym. Stanowi próbę przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z globalnym handlem elektronicznym z perspektywy menedżerskiej. Pozycja służy dostarczeniu kadrze kierowniczej i przyszłym menedżerom wiedzy niezbędnej do świadomego podejmowania decyzji strategicznych

Jej cechą szczególną jest wyeksponowanie następujących zagadnień:
• aspektów standaryzacyjnych,
• aspektów społeczno-ekonomicznych,
• aspektów politycznych,
• problemów międzynarodowego handlu elektronicznego,
• problemów przygotowania kadr menedżerskich, będących w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki elektronicznej.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania autora są zagadnienia związane z informacyjną obsługą relacji zachodzących w procesie transakcyjnym między partnerami biznesowymi - dostawcami, producentami i odbiorcami. Koncentruje się on głównie na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zachęcając je do wyprowadzenia swoich firm z rynku lokalnego i włączenia się w sferę obrotu międzynarodowego.

Zaletą opracowania jest jego interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem elementy ekonomiczne, techniczne, prawne, a także psychologiczne.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych menedżerów czyli studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania, głównie specjalizujących się w dziedzinie e-biznes oraz e-commerce, dla studentów informatyki i słuchaczy szkół handlowych różnego typu, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdziały:

Rozdział 1. Elektroniczna platforma biznesu
1.1. Komunikacja gospodarcza bez papieru
1.1.1. Istota elektronicznej wymiany danych
1.1.2. Sposoby realizacji wymiany elektronicznej
1.2. Zalety platformy elektronicznej
1.3. Wyzwania związane z wdrażaniem EDI

Rozdział 2. Kluczowe aspekty platformy elektronicznej
2.1. Aspekty techniczne
2.1.1. Złożoność problemów technicznych
2.1.2. Infrastruktura telekomunikacyjna
2.1.3. Infrastruktura bezpieczeństwa
2.2. Kwestie standaryzacyjne
2.2.1. Standardy automatycznego gromadzenia danych
2.2.2. Standardy w elektronicznej wymianie danych
2.3. Zagadnienia prawne
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Generalne inicjatywy międzynarodowe i krajowe
2.3.3. Wybrane rozwiązania szczegółowe
2.4. Aspekty społeczno-ekonomiczne
2.5. Aspekty polityczne

Rozdział 3. Rozwój globalnego handlu elektronicznego i jego determinanty
3.1. Rozwój gospodarki elektronicznej
3.1.1. Podwaliny gospodarki elektronicznej
3.1.2. Rozwój gospodarki elektronicznej na świecie
3.1.3. Rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce
3.2. Determinanty globalnego handlu elektronicznego
3.2.1. Bariery rozwoju globalnego handlu elektronicznego
3.2.2. Wybrane sposoby przezwyciężania barier

Rozdział 4. Mała i średnia firma jako podmiot globalnego handlu elektronicznego
4.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw
4.2. Przesłanki elektronizacji małych i średnich firm
4.3. Filary efektywnego udziału małych i średnich firm w globalnym obrocie elektronicznym
4.3.1. E-strategia
4.3.2. E-organizacja
4.3.3. E-technologia
4.3.4. E-menedżer

Załączniki
Literatura
Słownik użytych nazw

Cena:    29.90   22.13zł


Globalny handel elektronicznyKsiążka informatyczna: Globalny handel elektroniczny
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.