księgarnia informatyczna aton.pl

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw

Wydawnictwo Difin

Cena:    46.00   39.10zł

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw


Autor: Władysław Szczepankiewicz

ISBN: 978-83-7641-543-7

Ilość stron: 224

Data wydania: 11/2011

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: Difin


Przedmiotem prezentowanych w podręczniku rozważań są możliwości adaptacyjne sektora handlu w dynamice uwarunkowań rynkowych. Dynamika procesów rynkowych stawia szczególne wymagania przed przedsiębiorstwem handlowym, które stanowi ogniwo łączące głównych partnerów wymiany towarowej - producentów i finalnych użytkowników/konsumentów dóbr i usług.

Wskazane tendencje pokazują rosnącą rolę handlu, który wyzwala się od presji producenta („biernego dystrybutora”) i przekształca się w aktywny i agresywny składnik procesów produkcyjnych. W podręczniku autor omówił rolę i funkcję sektora handlu w łańcuchu dostaw w warunkach postępu technologicznego oraz uwarunkowań otoczenia gospodarczego.

W książce przedstawiono:
- Istotę logistyki i jej zadania w zakresie tworzenia i dostarczania wartości dla finalnego klienta;
- Proces dystrybucji w aspekcie sieci powiązań i zależności między sferą produkcji i handlem;
- Uwarunkowania kształtujące potrzeby logistyczne przedsiębiorstw handlowych;
- Organizację i przebieg procesu zaopatrzeniowego oraz instytucjonalne formy zakupów przedsiębiorstw handlowych;
- Problemy decyzyjne w zakresie logistyki handlu oraz instrumenty sterowania przepływami i zapasami w sieciach dostaw.

Podręcznik jest adresowany do menedżerów praktykujących zawód handlowca, z nadzieją że zechcą skonfrontować swoje doświadczenie z opisywanymi zagadnieniami, oraz do studentów zainteresowanych problematyką handlu detalicznego jako specyficznym obszarem zarządzania działalnością funkcjonujących w niej podmiotów gospodarczych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Integracja obszarów działania logistyki w kierunku zarządzania łańcuchem dostaw
1.1. Logistyka w kształtowaniu procesów gospodarczych
1.2. Koszty organizacji przepływów fizycznych w koncepcji logistyki
1.3. Wartość dla klienta jako wyznacznik funkcjonowania logistyki
1.4. Od logistyki zdezintegrowanej do łańcucha dostaw
1.5. Niepewność i jej redukcja w łańcuchu dostaw
1.6. Determinanty przekształcenia łańcuchów dostaw w kierunku organizacji sieciowych

Rozdział 2. Dystrybucja jako sieć zależności między produkcją i handlem
2.1. Usługi i czynności handlowe w kreowaniu wartości dla finalnego klienta
2.2. Zachowania nabywcy jako wyznacznik przekształceń innowacyjnych w dystrybucji
2.3. Poziom obsługi klienta jako wyznacznik oceny funkcjonowania kanałów dystrybucji
2.4. Handel w systemie dystrybucji dóbr konsumpcyjnych
2.5. Handel w systemie dystrybucji środków produkcji
2.6. Handel internetowy jako alternatywna forma obsługi klienta

Rozdział 3. Handel w kształtowaniu relacji w łańcuchach dostaw
3.1. Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw
3.2. Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie
3.3. Czynniki kształtujące potrzeby logistyczne przedsiębiorstw handlowych
3.4. Usługi wspomagające przepływy fizyczne w handlu (rozwój i tendencje zmian)
3.5. Centra logistyczne jako ogniwo pośrednie w systemie obsługi sektora handlu

Rozdział 4. Organizacja zaopatrzenia sektora handlu w kanałach rynku
4.1. Zadania gospodarki zaopatrzeniowej
4.2. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego jako nabywcy instytucjonalni
4.3. Instytucjonalne formy zakupów przedsiębiorstw handlu detalicznego
4.4. Źródła dostaw handlu detalicznego i kryteria ich wyboru

Rozdział 5. Problemy decyzyjne w zakresie logistyki w handlu
5.1. Uwarunkowania realizacji przepływów towarowych w sektorze handlu
5.2. Magazynowanie towarów
5.3. Konfiguracja struktury sieci magazynowania
5.4. Utrzymywanie zapasu towarów
5.5. Transport, problemy decyzyjne w zakresie ekspedycji towarów
5.6. Systemy informacyjne wspomagania zarządzania relacjami producent – handel detaliczny

Cena:    46.00   39.10zł


Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostawKsiążka informatyczna: Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.