księgarnia informatyczna aton.pl

Flash i ActionScript Aplikacje 3D od podstaw

Wydawnictwo HELION

Cena:    99.00   72.27zł

Flash i ActionScript Aplikacje 3D od podstaw


Autor: Radosław Kamysz

ISBN: 978-83-246-3065-3

Ilość stron: 608

Data wydania: 04/2013

Format: 168x237

Wydawnictwo: HELION


Technologia Flash na dobre zagościła w świecie interaktywnych animacji i gier komputerowych 2D. Stała się również (obok HTML5) standardem prezentacji tego rodzaju treści na stronach WWW. Taki stan rzeczy to efekt połączenia samego Flasha z Actionscriptem, językiem programowania ułatwiającym sterowanie pracą aplikacji i reagowanie na działania podejmowane przez użytkownika.

Jednak użytkownicy internetu oczekują obecnie czegoś więcej niż tylko zwykłe animacje i gry 2D — oczekują interaktywnych treści 3D, ponieważ coraz większe stają się możliwości odtwarzania tego typu materiałów. Do tej pory brakowało narzędzi do tworzenia takich aplikacji, a także technologii, które je wspomagały. Na szczęście z odsieczą przychodzi Flash, który śmiało wkracza w świat 3D, oferuje ciekawe biblioteki i nie ma przy tym praktycznie żadnej konkurencji.

Jeśli znasz już trochę Flasha, a teraz chcesz poszerzyć swoją wiedzę o znajomość szybko rozwijającej się technologii 3D, sięgnij po książkę „Flash i Actionscript. Aplikacje 3D od podstaw” . Prostym, lecz precyzyjnym językiem przedstawiono w niej najważniejsze kwestie związane z projektowaniem i tworzeniem aplikacji 3D z wykorzystaniem technologii Flash i języka Actionscript, zaprezentowano sposoby używania bezpłatnej biblioteki Away3D oraz pokazano, jak za jej pomocą budować i optymalizować własne rozwiązania.

 • Wybór, pobieranie i instalacja właściwej biblioteki 3D dla technologii Flash
 • Podstawowe komponenty biblioteki Away3D i budowanie aplikacji za jej pomocą
 • Używanie materiałów i korzystanie z różnych rodzajów świateł
 • Tworzenie, importowanie i stosowanie modeli oraz animacji 3D w aplikacjach Flash
 • Zapewnianie interakcji aplikacji z użytkownikiem i obsługa urządzeń wejściowych
 • Definiowanie kamer z perspektywy pierwszej i trzeciej osoby oraz ich używanie
 • Obsługa dźwięku i elementów tekstowych

Interaktywne aplikacje 3D to przyszłość. Zacznij ją tworzyć już dziś.

Spis treści:

Rozdział 1. Wprowadzenie (13)

 • Dostępne biblioteki 3D (14)
  • Away3D (14)
  • Alternativa3D (16)
  • Papervision3D (18)
  • FIVe3D (20)
  • Flare3D (21)
  • Sandy3D (23)
  • Sophie3D (24)
 • Wybór biblioteki 3D (25)
 • Pobieranie silnika Away3D (26)
  • Away3D FP9, FP10 czy może FP11? (27)
  • Pobieranie Away3D 3.6.0 z Away3D.com (27)
  • Pobieranie Away3D 3.6.0 z github.com (28)
  • Pobieranie Away3D 3.6.0 z SVN (28)
 • Instalacja biblioteki Away3D (31)
  • Konfiguracja w Adobe Flash CS4 i CS5 (31)
  • Konfiguracja we FlashDevelop (32)
  • Konfiguracja w Adobe Flash Builder 4 (35)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 2. Podstawy biblioteki Away3D (39)

 • Podstawowe komponenty (39)
  • View3D (40)
  • Scene3D (43)
  • Camera3D (45)
  • Object3D (46)
  • ObjectContainer3D (49)
 • Podstawowa budowa aplikacji w Away3D (50)
 • Położenie obiektów w przestrzeni (53)
 • Układ współrzędnych w Away3D (54)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 3. Obiekty (61)

 • Base (62)
  • Vertex (62)
  • Mesh (65)
  • Segment (68)
  • Face (72)
 • Sprites (76)
  • Klasa bazowa (77)
  • Sprite3D (81)
  • MovieClipSprite (83)
  • DirectionalSprite (85)
 • Primitives (87)
  • Przykład (88)
  • AbstractPrimitive (94)
  • LineSegment (100)
  • Trident (101)
  • Triangle (102)
  • Plane (104)
  • GridPlane (106)
  • RegularPolygon (107)
  • Cube (109)
  • RoundedCube (111)
  • Sphere (112)
  • GeodesicSphere (114)
  • Torus (115)
  • TorusKnot (116)
  • Cylinder (118)
  • Cone (120)
  • SeaTurtle (122)
  • Arrow (123)
  • WirePlane (125)
  • WireCube (126)
  • WireCone (128)
  • WireCylinder (129)
  • WireSphere (130)
  • WireRegularPolygon (132)
  • WireTorus (133)
 • Skybox (134)
  • Skybox (135)
  • Skybox6 (138)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 4. Materiały (143)

 • Przygotowanie zasobów dla aplikacji (144)
  • Dodawanie plików do zasobów w programie Adobe Flash (144)
  • Odwoływanie się do zasobów w kodzie źródłowym aplikacji (147)
 • Przykład (150)
 • Linie (164)
  • WireframeMaterial (164)
  • WireColorMaterial (165)
 • Kolor (167)
  • ColorMaterial (167)
  • EnviroColorMaterial (168)
 • Bitmapy (170)
  • BitmapMaterial (170)
  • BitmapFileMaterial (172)
  • EnviroBitmapMaterial (174)
  • GlassMaterial (175)
  • TransformBitmapMaterial (178)
 • Animowane (181)
  • MovieMaterial (181)
  • AnimatedBitmapMaterial (183)
  • VideoMaterial (185)
 • Mieszanie materiałów (187)
 • Podsumowanie (188)

Rozdział 5. Światło (191)

 • Rodzaje świateł (192)
  • Klasa bazowa dla przykładów (192)
  • AmbientLight3D (194)
  • PointLight3D (196)
  • DirectionalLight3D (199)
 • Materiały reagujące na światło (202)
  • Klasa bazowa dla przykładów (202)
  • PhongColorMaterial (204)
  • ShadingColorMaterial (206)
  • PhongBitmapMaterial (207)
  • WhiteShadingBitmapMaterial (209)
  • PhongMovieMaterial (210)
  • Dot3BitmapMaterial (212)
  • Dot3BitmapMaterialF10 (214)
  • Dot3MovieMaterial (216)
  • PhongMultiPassMaterial (218)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 6. Modele i animacje (223)

  • 3ds Max (224)
  • Maya (224)
  • LightWave (225)
  • Blender (226)
  • MilkShape 3D (227)
  • CharacterFX (228)
  • Google SketchUp (229)
  • PreFab3D (230)
 • Low poly i High poly (231)
 • Format plików obsługiwanych w Away3D (232)
  • 3DS (232)
  • ASE (232)
  • OBJ (232)
  • DAE (232)
  • MD2 (233)
  • AWD (233)
  • AS (233)
 • Konwertowanie modelu do klasy ActionScript (233)
  • Klasa AS3Exporter (233)
  • Eksport z programu PreFab3D (241)
  • Eksport z programu Blender (244)
  • Eksport z programu Autodesk 3ds Max (246)
 • Stosowanie modeli 3D w Away3D (248)
  • Przykładowa aplikacja (248)
  • 3DS (263)
  • OBJ (266)
  • ASE (268)
  • DAE (269)
  • MD2 (271)
  • AWD (273)
 • Stosowanie animacji modeli (275)
  • AnimationData i AnimationDataType (275)
  • AnimationLibrary (277)
  • Animator i AnimatorEvent (277)
  • Zastosowanie animacji w przykładzie (279)
 • Podsumowanie (280)

Rozdział 7. Praca z obiektami (283)

 • Biblioteki do animacji (284)
  • Pobieranie i instalacja biblioteki GreenSock Tweening Platform (284)
  • Wybór biblioteki GreenSock Tweening Platform (285)
  • Implementacja TweenMax (285)
 • Klasa bazowa (286)
 • Przemieszczanie (294)
  • Właściwości (294)
  • Metody (295)
 • Obracanie (301)
  • Właściwości (302)
  • Metody (303)
 • Skalowanie (309)
  • Właściwości (309)
  • Metody (310)
 • Macierz transformacji (311)
  • Czym jest macierz transformacji? (311)
  • Tworzenie macierzy transformacji (312)
 • Modyfikowanie powierzchni obiektu (313)
  • PathExtrusion (313)
  • HeightMapModifier (319)
  • Elevation i SkinExtrude (325)
  • Explode i Merge (331)
 • Podsumowanie (337)

Rozdział 8. Interaktywność (339)

 • Używanie klawiatury (340)
  • Klasa KeyboardEvent (340)
  • Klasa Keyboard (341)
  • Klasa KeyLocation (343)
  • Sterowanie statkiem kosmicznym w przestrzeni (344)
 • Używanie myszy (352)
  • MouseEvent (352)
  • Obracanie i skalowanie statku kosmicznego (353)
  • MouseEvent3D (359)
  • Metody dla zdarzeń MouseEvent3D (361)
  • Malowanie na trójwymiarowych obiektach (361)
  • Rozmieszczanie obiektów na planszy (367)
 • Podsumowanie (384)

Rozdział 9. Kamery (387)

 • Podstawy działania kamer w Away3D (388)
  • Rejestrowanie sceny w Away3D (388)
  • Podstawowe pojęcia i właściwości kamer w Away3D (389)
 • Rodzaje soczewek (406)
  • Przykład (406)
  • AbstractLens (414)
  • ZoomFocusLens i PerspectiveLens (415)
  • SphericalLens (415)
  • OrthogonalLens (417)
 • Rodzaje kamer (418)
  • Camera3D (418)
  • TargetCamera3D (420)
  • HoverCamera3D (421)
  • SpringCam (422)
 • Przykładowe zastosowania kamer (425)
  • Kamera z perspektywy pierwszej osoby (425)
  • Kamera z perspektywy osoby trzeciej (443)
  • Kamera stosowana w grach typu action RPG (451)
 • Podsumowanie (461)

Rozdział 10. Dźwięk (465)

 • Klasy obsługujące dźwięk (465)
  • Sound3D (465)
  • SimplePanVolumeDriver (467)
 • Przykłady zastosowań (468)
  • Dźwięk 3D (468)
  • Kontrolowanie obiektów dźwiękiem (477)
 • Podsumowanie (487)

Rozdział 11. Tekst (489)

 • Przygotowanie czcionki (490)
 • Sposoby wyświetlania tekstu (492)
  • Tekst płaski (492)
  • Tekst przestrzenny (496)
  • Materiały dla tekstu (497)
  • Tekst jako BitmapData (498)
  • Tekst w obiekcie MovieClip (499)
 • Deformowanie tekstu (499)
 • Podsumowanie (503)

Rozdział 12. Optymalizacja (505)

 • Statystyki aplikacji (506)
  • Away3D Project stats (506)
  • AwayStats (508)
  • Hi-ReS-Stats (509)
 • Wyświetlanie zawartości (510)
  • Sposoby przycinania widoku (510)
  • Stosowanie filtrów (516)
  • Ogólne wskazówki (521)
 • Obiekty (522)
  • Stosowanie obiektów LOD (522)
  • Stosowanie narzędzia Weld (527)
  • Ogólne wskazówki (530)
 • Tekstury i światło (531)
  • Ogólne wskazówki (531)

Rozdział 13. Więcej zabawy z 3D (533)

 • Fizyka i kolizje (534)
  • Wykrywanie kolizji w Away3D (534)
  • Dodatkowe silniki fizyki (538)
 • Rzeczywistość rozszerzona (541)
  • FLARToolKit (543)
  • FLARManager (544)
  • IN2AR (545)
 • Kontrolery (546)
  • Xbox Kinect (546)
  • Wii Remote (547)
 • Stage3D (548)
  • O przygotowaniu środowiska do Stage3D słów kilka (548)
  • Co to jest Stage3D? (555)
  • Gdzie umieszczony jest Stage3D? (556)
  • Ograniczenia związane ze Stage3D (557)
  • Jak korzystać ze Stage3D? (558)
  • Podstawowe pojęcia związane ze Stage3D (559)
  • Podstawowy szkielet dla aplikacji korzystającej ze Stage3D (563)
 • AGAL (565)
  • Co to jest AGAL? (566)
  • Podstawowe komendy języka AGAL (566)
  • Rejestry w języku AGAL (567)
  • Zastosowanie kodu AGAL wraz z ActionScript (570)
 • Away3D 4.x (578)
  • Instalacja biblioteki (579)
  • Podstawowy przykład z kulą ziemską (579)
Cena:    99.00   72.27zł


Flash i ActionScript Aplikacje 3D od podstawKsiążka informatyczna: Flash i ActionScript Aplikacje 3D od podstaw
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.