księgarnia informatyczna aton.pl

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

Wydawnictwo Onepress

Cena:    34.90   24.78zł

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań


Autor: Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny
ISBN: 978-83-246-8041-2
Ilość stron: 168
Data wydania: 09/2013
Format: 180x235
Wydawnictwo: Onepress


Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów.

Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Książka uzupełnia wiedzę w zakresie zachowań e-konsumentów w Europie. Autorzy skupiają się przede wszystkim na identyfikacji i porównaniu zachowań nabywczych e-klientów w wybranych krajach (we Francji i Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji). Zawarto w niej także informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Internecie i kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zachowań e-konsumentów w Europie, pozwala zidentyfikować ich profil demograficzno-psychograficzny oraz wskazać, jak zachowują się dokonując zakupów w Internecie. To powoduje, że jest ona rzetelnym źródłem wiedzy w zakresie zachowań nabywczych młodych e-konsumentów a przez to może stanowić inspirację dla pracowników naukowych czy studentów prowadzących badania o takiej lub zbliżonej tematyce.
prof. US dr hab. EDYTA RUDAWSKA, Uniwersytet Szczeciński

Analizy dokonane przez autorów pozwalają czytelnikowi zaktualizować swoją wiedzę na temat nowych wyzwań i możliwości, jakie stwarzają globalizacja i technologie internetowe. Styl pisania i struktura książki - mimo iż mamy do czynienia z pracą naukową - są przyjazne czytelnikowi. Książkę czyta się przyjemnie. Jest ona zarówno podręcznikiem, jak i „przewodnikiem” po zagadnieniach marketingu międzynarodowego i międzynarodowych badań rynku. Gorąco polecam.
doc. Ing. PAVOL KITA, PhD, Ekonomická univerzita v Bratislave

Spis treści:

Rozdział 1. Komparatywna analiza zachowań e-konsumentów - podstawy teoretyczno-metodologiczne (9)

 • E-konsument jako podmiot badań (10)
 • Zachowania nabywcze e-konsumentów (17)
 • Metodologia międzynarodowych badań zachowań e-konsumentów (26)

Rozdział 2. Uwarunkowania zachowań nabywczych e-konsumentów w Europie (41)

 • Demograficzne uwarunkowania zachowań e-konsumentów (42)
 • Kulturowe uwarunkowania zachowań e-konsumentów (45)
 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne zachowań e-konsumentów (54)
 • Technologiczne uwarunkowania zachowań e-konsumentów (67)

Rozdział 3. Profil e-konsumentów w wybranych krajach Europy (85)

 • Charakterystyka demograficzno-społeczna badanych e-konsumentów (86)
 • Portret psychograficzny e-konsumentów z wybranych krajów Europy (95)
 • Postawy e-konsumentów wobec zakupów (103)

Rozdział 4. Zachowania nabywcze e-konsumentów z wybranych krajów Europy (115)

 • Częstotliwość zakupów i wydatki na zakupy online (117)
 • Sposoby dokonywania zakupów online (128)
 • Determinanty zakupów online (138)
 • Miejsca i warunki zakupów online (147)
Cena:    34.90   24.78zł


E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowańKsiążka informatyczna: E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.