księgarnia informatyczna aton.pl

Budowanie aplikacji biznesowych za pomocą Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewModel

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    39.90zł

Budowanie aplikacji biznesowych za pomocą Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewModel


Autor: Raffaele Garofalo

ISBN: 978-83-7541-078-5

Ilość stron: 210

Data wydania: 08/2011

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: Microsoft Press


Twórz bogate, elastyczne i łatwe w utrzymaniu aplikacje biznesowe przy pomocy wzorca projektowego MVVM.

Projektuj aplikacje biznesowe w prostszy i lepszy sposób stosując wzorzec MVVM dla Windows Presentation Foundation (WPF) i Microsoft Silverlight 4. Dzięki temu przewodnikowi wykorzystasz MVVM do wiązania danych, poleceń i zachowań tworząc interfejsy użytkownika luźno powiązane z logiką biznesową. MVVM idealnie nadaje się dla programistów .NET pracujących z WPF i Silverlight – niezależnie od posiadanego doświadczenia w budowaniu aplikacji korporacyjnych.

Odkryj, jak:
• Zagłębić się w tajniki wzorca MVVM – i dowiedzieć się, czym różni się on od innych wzorców projektowych interfejsu użytkownika
• Zbudować prostą aplikację do zarządzania relacjami z klientami, którą można adaptować do swoich własnych projektów
• Implementować MVVM w celu utrzymywania podziału pomiędzy deklaratywną składnią interfejsu użytkownika a kodem logiki prezentacyjnej
• Tworzyć model domenowy definiujący kontekst biznesowy aplikacji
• Pisać dynamiczny kod dla warstwy dostępu do danych przy pomocy Microsoft Entity Framework i NHibernate
• Wymuszać złożone scenariusze sprawdzania poprawności danych przy użyciu Windows Workflow Foundation 4
• Implementować MVVM przy użyciu platform i zestawów narzędzi, takich jak Microsoft Prism

Raffaele Garofalo jest architektem oprogramowania .NET i posiadaczem tytułu Microsoft Certified Professional (MCTS, MCAD, MCSD) specjalizującym się w aplikacjach biznesowych. Jest pasjonatem technologii .NET i WPF poświęcającym swój wolny czas na pisanie artykułów i wpisów na blogu dotyczących WPF i MVVM.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie do aplikacji biznesowych i wzorca Model View ViewModel 1
Wzorzec Model View ViewModel     1
Aplikacje biznesowe 3
Wybór odpowiedniej technologii     4
Silverlight czy WPF? 4
Narzędzia firmy Microsoft do budowania interfejsu użytkownika     6
Budowanie interfejsu użytkownika     10
Pasek menu 12
Pasek narzędzi 13
Etykietki narzędzi (i ich nadużywanie)     14
Powiadomienia i alarmy15
Pasek wstążki     17
Ogólne rozważania dotyczące stylów kontrolek     18
Podział interesów 19
Warstwy, poziomy i usługi 21

Rozdział 2. Wzorce projektowe .27
Przegląd wzorców projektowych     27
Klasyfikowanie wzorców projektowych     29
Wzorce projektowe interfejsu użytkownika32
Wzorzec MVC 34
Wzorzec MVP 38
Wzorzec PM i MVVM 42
Zaawansowane wzorce i techniki projektowe 46
Wzorzec odwrócenia sterowania 47
Języki DSL: pisanie płynnego kodu 56
Wprowadzenie do TDD 61

Rozdział 3. Model domenowy     .65
Wprowadzenie do projektowania sterowanego domeną 65
Terminologia DDD 66
Analizowanie domeny aplikacji CRM 67
Jednostka domenowa i obiekt transferu danych     69
Obiekt POCO i O/RM 70
Podejścia do projektowania domeny     72
Skrypt transakcyjny 72
Podejście sterowane bazą danych     73
Podejście sterowane domeną     74
Jak utworzyć obiekt w DDD     76
Wzorce fabryki     77
Sprawdzanie poprawności jednostek domenowych 79
Klasyczne sprawdzanie poprawności     80
Sprawdzanie poprawności z wykorzystaniem atrybutów i adnotacji danych 82
Dostępne platformy sprawdzania poprawności danych 84
Testy jednostkowe modelu domenowego     85
Kod przykładowy: model domenowy CRM 86
Kontekst osoby     86
Domena Order     92

Rozdział 4. Warstwa dostępu do danych 95
Wprowadzenie 95
Baza danych i procedury składowane 96
Wybór systemu O/RM 98
Microsoft Entity Framework 99
NHibernate     103
Inne narzędzia O/RM dla .NET     105
Jednostka pracy 106
Cykl życia jednostki pracy     107
Identyfikowanie transakcji biznesowej 108
Wzorzec repozytorium 109
Programowanie sterowane testami: warstwa danych 111
Budowanie rozproszonej warstwy danych przy pomocy RIA i WCF 114
Kod przykładowy: warstwa dostępu do danych aplikacji CRM 117
Elastyczny interfejs IUnitOfWork     .117
Mapowanie modelu domenowego przy użyciu Entity Framework 119
Mapowanie domeny przy użyciu NHibernate 123
Zebranie narzędzi     123
UnitOfWork i ISession .124

Rozdział 5. Warstwa biznesowa     .129
Wprowadzenie     129
Reguła biznesowa nie jest regułą sprawdzania poprawności 130
Reguły biznesowe w usłudze     133
Wzorzec fasady 134
Reguły biznesowe w przepływie zadań przy użyciu WF 4.0     135
Różne sposoby wykonywania przepływu zadań 137
Zestawy narzędziowe firm trzecich 140
Technologie służące do sprawdzania poprawności danych 140
Silnik reguł i silnik reguł biznesowych     142
Względy związane z warstwą biznesową     143
Kiedy musimy tworzyć warstwę biznesową?     143
Złe nawyki związane z warstwą BLL     144
Kod przykładowy: Warstwa usługi biznesowej 145
Sprawdzanie poprawności danych przy pomocy Enterprise Library 5.0 145
Ogólny silnik przepływów zadań     148
Usługa dla transakcji biznesowych     149

Rozdział 6. Warstwa interfejsu użytkownika w MVVM     .155
Wprowadzenie do wzorca MVVM 156
Widok     157
Blend: atrapa modelu widoku     158
Model     161
Polecenie w WPF i Silverlight     163
Obejście problemu: MVVM Command 164
Ponowne ocenianie możliwości wykonywania ICommand .167
Model widoku 168
Interfejs INotifyPropertyChanged .168
Interfejs IDataErrorInfo     .170
Szablon DataTemplate w WPF i Silverlight     173
DataTemplate a MVVM     174
Zdarzenia WeakEvent i komunikaty     175
Wzorzec WeakEvent     .175
Wzorzec EventAggregator .176
Okna dialogowe i modalne okna wyskakujące 178
Modalny widok w MVVM     178
Odwrócenie sterowania w MVVM     181
Kod przykładowy     182
Microsoft Office Ribbon a MVVM 182

Rozdział 7. Platformy i zestawy narzędzi MVVM .185
Zestawy narzędzi dla MVVM     185
Zestaw narzędzi MVVM Light Toolkit autorstwa Laurenta Bugniona 186
MEFedMVVM 187
Cinch autorstwa Sachy Barbera 189
Inne narzędzia dla MVVM i XAML 189
Narzędzia Karla Shiffletta     190
Radical autorstwa Maura Servientiego 191
Platformy dla złożonych interfejsów użytkownika     192
Microsoft Prism 193
Caliburn 196
O autorze     197

Cena:    39.90zł


Budowanie aplikacji biznesowych za pomocą Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewModelKsiążka informatyczna: Budowanie aplikacji biznesowych za pomocą Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewModel
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.