księgarnia informatyczna aton.pl

ASP.NET Web Forms Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio

Wydawnictwo HELION

Cena:    59.00   41.89zł

ASP.NET Web Forms Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio


Autor: Jacek Matulewski, Maciej Grabek, Maciej Pakulski, Dawid Borycki
ISBN: 978-83-246-8284-3
Ilość stron: 296
Data wydania: 01/2014
Format: 158x235
Wydawnictwo: HELION


ASP.NET Web Forms - idealny wybór dla małych aplikacji!
 • Język C# w projektach ASP.NET Web Forms, czyli co musisz wiedzieć na początku
 • Bazy danych aplikacji, czyli gdzie umieścić bazę i jak korzystać z LINQ to SQL
 • Kontrolki Web Forms i CSS, czyli jak nadać stronie właściwy wygląd i zapewnić funkcjonalność

Jeszcze kilkanaście lat temu projektowanie aplikacji (nie tylko internetowych) wymagało nie lada wysiłku. Sytuacja zmieniła się dość radykalnie wraz z rozwojem technologii, która pozwala programiście budować aplikację z gotowych kontrolek. Programista ma w ten sposób do dyspozycji zestawy gotowych funkcjonalności, które można łatwo dodać do tworzonej aplikacji.

Jedną z najczęściej używanych bibliotek jest ASP.NET Web Forms, która swoją popularność zawdzięcza podobieństwu do Windows Forms i równie dużej, jak w przypadku pierwowzoru łatwości stosowania. To właśnie tę bibliotekę wybierają programiści, gdy w krótkim czasie chcą stworzyć niewielkie, niezbyt skomplikowane aplikacje, jak również przy tworzeniu prototypów w większych projektach.

Ta książka zawiera wszystkie najważniejsze informacje pozwalające odkryć i wykorzystać zalety biblioteki Web Forms. Znajdziesz tu opis języka C# i programowania obiektowego w tym języku, a także dowiesz się, do czego przydaje się właściwa separacja modelu aplikacji. Odkryjesz, jak implementować usługę sieciową z użyciem technologii WCF, jak korzystać z baz danych i kaskadowych arkuszy stylów oraz do czego służy technologia AJAX. Ponadto poznasz kontrolki Web Forms, a potem zobaczysz, jak zastosować te informacje w praktyce - na przykładzie gry planszowej. Jeśli chcesz szybko i swobodnie projektować niewielkie aplikacje, musisz przeczytać tę książkę!

 • Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu
 • Język C# 5.0
 • Programowanie obiektowe w C#
 • Wielkie porządki, czyli separacja modelu. Pliki XML
 • Udostępnianie danych przez usługę WCF
 • Baza danych SQL Server w ASP.NET Web Forms. LINQ to SQL
 • Podstawowe wiadomości o kaskadowych arkuszach stylu
 • Kontrolki uwierzytelniania użytkowników w Web Forms
 • Przegląd kontrolek biblioteki Web Forms
 • Studium przypadku: gra Reversi
 • Technologia AJAX i AJAX Control Toolkit
 • Zgodność z Visual Studio w wersjach 2010, 2012 i 2013

Wypróbuj możliwości Web Forms - tam, gdzie się sprawdzą najlepiej.

Spis treści:

Rozdział 1. Prosta aplikacja ASP.NET Web Forms, czyli o wszystkim po trochu (15)

 • Technologia ASP.NET (15)
 • Trivia projektowania aplikacji ASP.NET (16)
  • Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2010 i 2012 (16)
  • Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2013 (17)
  • Dodawanie strony .aspx (18)
  • Projektowanie interfejsu strony (19)
  • Dodawanie wpisu na stronie (21)
 • Czas życia aplikacji (23)
  • Dane aplikacji (24)
  • Zdarzenia aplikacji - plik Global.asax (25)
 • Przechowywanie stanu aplikacji na dysku serwera (26)
 • Przechowywanie danych po stronie klienta (ciasteczka) (30)
 • Walidacja po stronie klienta (31)
  • Wymagane pole formularza (31)
  • Błąd w Visual Studio 2012 i 2013 (32)
  • Ograniczanie zawartości wpisów (34)
  • Podsumowanie walidacji (34)
 • Zadania (35)

Rozdział 2. Język C# 5.0 (37)

 • Platforma .NET (38)
  • Środowisko uruchomieniowe (38)
  • Kod pośredni i podwójna kompilacja (38)
  • Skróty, które warto poznać (39)
 • Podstawowe typy danych (40)
  • Deklaracja i zmiana wartości zmiennej (40)
  • Typy liczbowe oraz znakowy (41)
  • Określanie typu zmiennej przy inicjacji (pseudotyp var) (43)
  • Operatory (43)
  • Konwersje typów podstawowych (45)
  • Operatory is i as (46)
  • Łańcuchy (47)
  • Typ wyliczeniowy (50)
  • Leniwe inicjowanie zmiennych (51)
 • Metody (52)
  • Przeciążanie metod (53)
  • Domyślne wartości argumentów metod - argumenty opcjonalne (nowość języka C# 4.0) (54)
  • Argumenty nazwane (nowość języka C# 4.0) (55)
  • Wartości zwracane przez metody (55)
  • Zwracanie wartości przez argument metody (55)
  • Delegacje i zdarzenia (57)
  • Wyrażenia lambda (60)
 • Typy wartościowe i referencyjne (62)
  • Nullable (63)
  • Pudełkowanie (64)
 • Typy dynamiczne (nowość języka C# 4.0) (65)
 • Sterowanie przepływem (68)
  • Instrukcja warunkowa if..else (68)
  • Instrukcja wyboru switch (68)
  • Pętle (69)
 • Wyjątki (71)
 • Dyrektywy preprocesora (73)
  • Kompilacja warunkowa - ostrzeżenia (74)
  • Definiowanie stałych preprocesora (74)
  • Bloki (75)
 • Atrybuty (76)
 • Kolekcje (76)
  • "Zwykłe" tablice (77)
  • Pętla foreach (79)
  • Sortowanie (80)
  • Kolekcja List (81)
  • Kolekcja SortedList i inne słowniki (83)
  • Kolejka i stos (84)
  • Tablice jako argumenty metod oraz metody z nieokreśloną liczbą argumentów (85)
  • Słowo kluczowe yield (86)
 • Nowa forma inicjacji obiektów i tablic (88)
 • LINQ (88)
  • Operatory LINQ (89)
  • Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) (91)
  • Najprostsza prezentacja pobranych danych (91)
  • Analiza pobranych danych (92)
  • Wybór elementu (92)
  • Weryfikowanie danych (92)
  • Prezentacja w grupach (93)
  • Łączenie zbiorów danych (93)
  • Łączenie danych z różnych źródeł w zapytaniu LINQ - operator join (94)
  • Możliwość modyfikacji danych źródła (95)
 • Elementy programowania współbieżnego (nowość języka C# 4.0) (96)
  • Równoległa pętla for (96)
  • Przerywanie pętli (98)
 • Programowanie asynchroniczne. Modyfikator async i operator await (nowość języka C# 5.0) (99)
 • Caller Information (nowość języka C# 5.0) (103)

Rozdział 3. Programowanie obiektowe w C# (105)

 • Przykład struktury (Ulamek) (106)
  • Przygotowywanie projektu (106)
  • Konstruktor i statyczne obiekty składowe (108)
  • Pierwsze testy (109)
  • Konwersje na łańcuch (metoda ToString) i na typ double (109)
  • Metoda upraszczająca ułamek (110)
  • Właściwości (111)
  • Domyślnie implementowane właściwości (ang. auto-implemented properties) (112)
  • Operatory arytmetyczne (113)
  • Operatory porównania oraz metody Equals i GetHashCode (114)
  • Operatory konwersji (116)
 • Implementacja interfejsu (na przykładzie IComparable) (117)
 • Definiowanie typów parametrycznych (119)
  • Definiowanie typów ogólnych (119)
  • Określanie warunków, jakie mają spełniać parametry (121)
  • Implementacja interfejsów przez typ ogólny (122)
  • Definiowanie aliasów (124)
  • Typy ogólne z wieloma parametrami (124)
 • Rozszerzenia (125)
 • Typy anonimowe (127)

Rozdział 4. Wielkie porządki, czyli separacja modelu. Pliki XML (129)

 • Separacja modelu (129)
  • Definicja klasy Wpisy (130)
  • Osadzanie modelu w aplikacji (131)
 • Zapis kolekcji w plikach XML (133)
  • Podstawy języka XML (133)
  • Użycie LINQ to XML (134)
  • Odczyt danych z pliku XML (137)
  • Zapis do pliku XML (138)
 • Rejestrowanie zdarzeń (139)

Rozdział 5. Udostępnianie danych przez usługę WCF (141)

 • Tworzenie biblioteki usług WCF (141)
 • Definiowanie kontraktów (143)
 • Definiowanie metod udostępnianych przez usługę (144)
 • Dodawanie odwołania do usługi w aplikacji ASP.NET (146)
 • Użycie usługi WCF w aplikacji ASP.NET (147)

Rozdział 6. Baza danych SQL Server w ASP.NET Web Forms. LINQ to SQL (151)

 • Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio 2010 (152)
 • Tworzenie bazy danych SQL Server w Visual Studio 2012 i 2013 (154)
 • Klasa encji (156)
 • Prezentacja danych w kontrolkach (160)
 • Zadania (162)

Rozdział 7. Strony wielojęzyczne (lokalizacja) (163)

Rozdział 8. Podstawowe wiadomości o kaskadowych arkuszach stylów (169)

 • Formatowanie na podstawie typu znacznika HTML (170)
 • Formatowanie na podstawie identyfikatora (173)
 • Formatowanie na podstawie nazwy klasy (174)

Rozdział 9. Kontrolki uwierzytelniania użytkowników w Web Forms (177)

 • Tworzenie wzorca (177)
 • Strona logowania (179)
 • Konfiguracja uwierzytelniania i baza danych (181)
 • Wyświetlanie nazwy użytkownika (183)
 • Strona rejestrowania nowego użytkownika (185)
 • Strona przypominania hasła (187)
 • Strona zmiany hasła i problem dostępu do stron (188)
 • Odczytywanie informacji o koncie z poziomu kodu (191)
 • Zadania (194)

Rozdział 10. Przegląd kontrolek biblioteki Web Forms (195)

 • Baza danych (195)
 • Strona z formularzem dodawania zdjęć (197)
 • Strona przeglądania zbiorów zdjęć (204)
 • Menu aplikacji (209)
 • Kontrolki GridView i DetailsView (209)
 • Zadania (213)

Rozdział 11. Studium przypadku: gra Reversi (215)

 • Silnik (216)
 • Konstruktor klasy (220)
 • Implementacja zasad gry (221)
 • Pierwsze testy (223)
 • Metody dodatkowe (225)
 • Kontrolka prezentująca planszę (226)
 • Prezentacja stanu gry w kontrolce (230)
 • Wyświetlanie dodatkowych informacji o stanie gry (231)
 • Interakcja z użytkownikiem (234)
 • Wykrywanie szczególnych sytuacji w grze (238)
 • Dziedziczenie (243)
 • Jak znaleźć najlepszy ruch? (245)
  • Podpowiedź komputera (248)
  • Gra z komputerem (250)
 • Zadania (252)

Rozdział 12. Technologia AJAX (253)

  • Kontrolka UpdatePanel (254)
  • Dwie kontrolki UpdatePanel (255)
  • Kontrolka Timer (257)
  • Kontrolka UpdateProgress (259)
  • Metody strony (page methods) (262)
  • Metody strony - wykorzystanie jQuery (263)

Rozdział 13. AJAX Control Toolkit (265)

 • Co to jest AJAX Control Toolkit? (265)
 • Używanie kontrolek ACT we własnych projektach (268)
  • Instalacja kontrolek ACT w środowisku Visual Studio (268)
  • Użycie rozszerzenia ConfirmButtonExtender (269)
  • Jak to jest zrobione? (271)
  • Suwaki (272)
  • Reklama (274)

Rozdział 14. Typowe elementy aplikacji internetowych ASP.NET (277)

 • Pliki konfiguracyjne (277)
 • SiteMap (280)
 • Style, skórki i tematy (283)
  • Temat (283)
  • Skórki (285)
 • Query String (286)
 • Buforowanie (cache) (288)
Cena:    59.00   41.89zł


ASP.NET Web Forms Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual StudioKsiążka informatyczna: ASP.NET Web Forms Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.