księgarnia informatyczna aton.pl

Apache 2.0 dla zaawansowanych

Wydawnictwo HELION

Cena:    99.90zł

Apache 2.0 dla zaawansowanych

Autor: Peter Wainwright

ISBN: 83-7197-874-X

Ilość stron: 983

Data wydania: 06/2003

Twarda oprawa

Olbrzymie możliwości i wszechstronność serwera Apache uczyniły go najbardziej rozpowszechnionym serwerem WWW. Kilka miesięcy temu Apache Software Foundation opublikowała nową wersję Apache 2.0. Najnowsza edycja Apache jest lepiej przystosowana do pracy na różnych platform systemowych niż wersja 1.3, dzięki czemu coraz częściej można spotkać Apache pracującego pod kontrolą Windows czy Mac OS. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu modułów zwielokrotnionego przetwarzania, tzw. MPM (ang. Multiprocessing Module), dostosowanych do właściwości rozmaitych systemów operacyjnych, jak również wprowadzeniu przenośnych bibliotek fazy wykonywania (ang. Apache Portable Runtime). Porównując Apache 2.0 z wcześniejszymi wersjami zauważymy też istotne zmiany w procesie kompilacji i konsolidacji serwera.

Apache 2.0 to nie tylko zaawansowana architektura serwera, ale również liczne udoskonalenia i nowe funkcje. Książka ta stanowi obszerny i wyczerpujący przewodnik po wszelkich nowościach wprowadzonych w wersji 2.0. Znajdziesz w niej także informacje o zmianach wprowadzonych w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Do kogo adresowana jest ta książka?

Książka "Apache 2.0 dla zaawansowanych" jest napisana z myślą o profesjonalistach, którzy zamierzają zainstalować oprogramowanie Apache 2.0 w roli serwera WWW lub uaktualnić zainstalowaną wcześniejszą wersję. Monografia "Apache 2.0 dla zaawansowanych" jest także źródłem informacji niezbędnych przy kompilowaniu serwera oraz przy konfiguracji i dostosowywaniu jego funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Zawiera ona liczne przykłady, z których skorzystają programiści i administratorzy.

Zagadnienia omówione w książce

- Nowy serwer WWW Apache 2.0 oraz sposoby uaktualniania z Apache 1.3

- Nowe funkcje Apache dostępne wersji w 1.3 i proponowane możliwości migracji serwera WWW do nowej wersji Apache 2.0

- Instalacja serwera Apache w oparciu o dystrybucje binarne oraz kompilowanie serwera z kodu źródłowego dla systemów operacyjnych UNIX i Windows

- Bezpieczne i wydajne tworzenie dynamicznej zawartości stron WWW za pomocą skryptów CGI i FastCGI

- Implementacje wirtualnych hostów w ramach serwera Apache w prostym i złożonym modelu, a także masowe tworzenie hostów wirtualnych

- Przystosowywanie serwerów Apache do sprawowania funkcji serwera pośredniczącego; zagadnienia związane z buforowaniem zawartości WWW, odpornością na błędy i testowaniem wydajności, a także tworzenie klastrów serwerów WWW

- Monitorowanie i zabezpieczanie serwerów Apache

- Rozszerzanie możliwości serwera Apache poprzez włączanie dodatkowych modułów do obsługi programów w językach Perl, Python, PHP, Tcl, Java, Ruby i protokole WebDAV.

Rozdziały:

Rozdział 1. Apache i Internet (21)

 • Apache - anatomia serwera WWW (21)
  • Kod źródłowy Apache (21)
  • Licencja Apache (22)
  • Pomoc techniczna do Apache (22)
  • Jak działa Apache (23)
 • Protokół HTTP (28)
  • Żądania i odpowiedzi HTTP (28)
  • Nagłówki HTTP (32)
 • Praca w sieci oraz TCP/IP (33)
  • Definicje (33)
  • Pakiety i kapsułkowanie (34)
  • Komunikaty ACK, NAK i inne (35)
  • Model sieci TCP/IP (36)
  • Protokoły inne niż IP (38)
  • Adresy IP oraz klasy sieci (39)
  • Specjalne adresy IP (39)
  • Maski sieciowe i wybór tras (40)
  • Odszukiwanie usług - dobrze znane porty (41)
  • Sieciowy super serwer - inetd (43)
  • Przyszłość - protokół IPv6 (43)
  • Narzędzia sieciowe (45)
 • Wybór sprzętu dla serwera (48)
  • Obsługiwane platformy (48)
  • Podstawowe wymagania serwera (49)
  • Pamięć operacyjna (50)
  • Interfejs sieciowy (51)
  • Połączenie internetowe (52)
  • Dysk twardy i kontroler (52)
  • Zestawienie właściwości systemu operacyjnego (53)
  • Nadmiarowość i archiwizacja danych (54)
  • Specyficzne rozwiązania sprzętowe (55)
 • Niech ktoś zrobi to za nas (56)

Rozdział 2. Serwer Apache od podstaw (59)

 • Instalacja Apache (60)
  • Dostępność Apache (60)
  • Instalacja Apache z dystrybucji binarnej (61)
  • Instalacja Apache z użyciem kodu źródłowego (63)
  • Instalacja Apache z gotowych pakietów (64)
  • Ręczna instalacja serwera Apache (68)
  • Uaktualnianie serwera Apache (71)
  • Inne zagadnienia (72)
 • Podstawowa konfiguracja serwera (73)
  • Decyzje (73)
  • Nadrzędny plik konfiguracyjny (78)
  • Inne dyrektywy podstawowej konfiguracji (79)
 • Zaczynanie, kończenie i wznawianie pracy serwera (80)
  • Zaczynanie pracy Apache w systemie UNIX (80)
  • Zaczynanie pracy Apache w systemie Windows (81)
  • Opcje wywołania Apache (83)
  • Wznawianie pracy serwera (92)
  • Zatrzymanie serwera (94)
  • Automatyczne uruchamianie serwera (94)
 • Testowanie serwera (98)
  • Testowanie przy pomocy przeglądarki (98)
  • Testowanie z wiersza poleceń lub program terminalowego (99)
  • Testowanie konfiguracji serwera bez jego uruchamiania (101)
  • Informacja o stanie serwera w wierszu poleceń (102)
 • Graficzne narzędzia konfiguracyjne (103)
  • Comanche (103)
  • TkApache (106)
  • LinuxConf (107)
  • Webmin (107)
  • ApacheConf (110)
  • Inne narzędzia konfiguracyjne (111)

Rozdział 3. Budowa Apache według własnych wymagań (113)

 • Dlaczego budować Apache samodzielnie (113)
 • Budowa Apache z kodu źródłowego (115)
  • Konfiguracja i budowa Apache (117)
  • Wybór modułów wstawianych do serwera (121)
  • Budowa Apache jako serwera dynamicznego (125)
  • Zmiana porządku modułów w Apache 1.3 (127)
 • Konfiguracja zaawansowana (129)
  • Konfiguracja układu Apache (129)
  • Wybór modułu MPM (136)
  • Reguły (138)
  • Tworzenie Apache z obsługą suExec (140)
  • Konfiguracja plików pomocniczych i skryptów Apache (142)
  • Konfiguracja budowy Apache 2.0 dla wielu platform (143)
  • Konfiguracja Apache do produkcji lub do usuwania błędów (145)
  • Konfiguracja Apache do dystrybucji binarnej (145)
  • Konfiguracja ścieżki bibliotek i plików wstawianych Apache (145)
 • Konfiguracja środowiska budowy (146)
 • Budowanie modułów przez configure i apxs (148)
  • Dodawanie niezależnych modułów za pomocą configure (148)
  • Budowanie modułów za pomocą apxs (150)
  • Instalacja modułów za pomocą apxs (151)
  • Szablony modułów generowane przez apxs (152)
  • Przeciążanie i użycie apxs w skryptach makefile (153)

Rozdział 4. Konfiguracja Apache według własnych wymagań (155)

 • Gdzie Apache szuka swojej konfiguracji (156)
  • Składnia pliku konfiguracyjnego (156)
  • Konfiguracja hostów wirtualnych (156)
  • Wstawianie plików konfiguracyjnych (157)
  • Konfiguracje katalogów (159)
  • Konfiguracja warunkowa (159)
 • Struktura konfiguracji serwera Apache (162)
  • Dyrektywy kontenerowe serwera Apache (164)
  • Typy dyrektyw i lokalizacji (167)
  • Gdzie można umieścić dyrektywy (170)
  • Zasięg kontenera i zagnieżdżanie (172)
  • Jak Apache łączy kontenery i ich zawartość (173)
  • Poprawność dyrektyw zawartych w kontenerach (174)
 • Opcje i przeciążanie (175)
  • Włączanie i wyłączanie przez dyrektywy Options (175)
  • Przeciążanie dyrektyw przez konfiguracje katalogów (178)
 • Ograniczanie dostępu dyrektywami allow i deny (181)
  • Kontrola dostępu w oparciu o nazwę (182)
  • Kontrola dostępu w oparciu o adresy IP (183)
  • Kontrola dostępu do podsieci przez adres i maskę sieci (184)
  • Kontrola dostępu w oparciu o nagłówek HTTP (185)
  • Dostęp dla hosta przy uwierzytelnianiu użytkownika (186)
  • Przeciążanie dostępu dla hosta (187)
 • Wykazy zawartości katalogów (187)
  • Włączanie i wyłączanie indeksowania katalogu (187)
  • Jak moduł mod_autoindex generuje stronę HTML (189)
  • Ukrywanie plików przy pomocy dyrektywy IndexIgnore (195)
  • Sterowanie porządkiem sortowania (196)
  • Przypisywanie ikon w procesie indeksowania (197)
  • Przypisywanie opisów (200)
 • Środowisko serwera Apache (201)
  • Ustawianie, usuwanie i przekazywanie zmiennych z shella (202)
  • Warunkowe ustawianie zmiennych (203)
  • Zmienne specjalne dla przeglądarek (204)
  • Wykrywanie robotów za pomocą dyrektywy BrowserMatch (206)
  • Przekazywanie zmiennych do skryptów CGI (206)
  • Kontrola dostępu warunkowego (207)
  • SetEnvIf a SetEnv (207)
  • Ustawianie zmiennych przez mod_rewrite (208)
 • Kontrola nagłówków żądania i odpowiedzi (208)
  • Ustawianie własnych nagłówków odpowiedzi (210)
  • Ustawianie własnych nagłówków żądania (212)
  • Wstawianie wartości dynamicznych do nagłówków (212)
  • Ustawianie warunkowe własnych nagłówków (213)
  • Wyciąganie nagłówków odpowiedzi z plików metadanych (214)
  • Ustawianie ograniczeń czasowych (215)
 • Wysyłanie zawartości w oryginalnej postaci (218)
 • Kontrola nagłówka identyfikacyjnego serwera (219)
 • Wysyłanie skrótu treści (221)
 • Pomoc sąsiedzka (221)
  • Sterowanie robotami za pomocą pliku robots.txt (222)
  • Sterowanie robotami w języku HTML (223)
  • Sterowanie robotami za pomocą kontroli dostępu (224)
  • Przyciąganie uwagi robotów (224)
  • Jak zapewnić robotom właściwą informację (225)
  • Znane roboty, złe roboty i dalsza lektura (226)

Rozdział 5. Czego potrzebuje klient (227)

 • Uzgadnianie i obsługa zawartości (227)
  • Typy plików (228)
  • Kodowanie pliku (232)
  • Wersje językowe plików (237)
  • Zestaw znaków dla pliku (238)
  • Uzgadnianie zawartości (241)
  • Uzgadnianie zawartości z pomocą MultiViews (243)
  • Permutacje plików i adresy URL zgodne z MultiViews (250)
  • Magiczne typy MIME (254)
 • Obsługa błędów i odpowiedzi (259)
  • Jak serwer Apache obsługuje błędy (259)
  • Błędy i kody odpowiedzi (259)
  • Dyrektywa ErrorDocument (260)
  • Ograniczenia dyrektywy ErrorDocument (264)
 • Nazwy zastępcze i przeadresowanie (265)
  • Nazwy zastępcze dla lokalizacji plików i skryptów (266)
  • Przeadresowanie (268)
  • Podstawianie adresów URL z pomocą modułu mod_rewrite (271)
  • Mapy graficzne obsługiwane po stronie serwera (293)
  • Dopasowanie adresów URL zawierających błędy pisowni (298)

Rozdział 6. Tworzenie zawartości dynamicznej (301)

 • Wstawki po stronie serwera (303)
  • Włączanie SSI (303)
  • Format poleceń SSI (306)
  • Zestaw poleceń SSI (307)
  • Zmienne SSI (307)
  • Przekazanie końca ścieżki do dokumentów składanych przez serwer (309)
  • Ustawienie formatu dla daty i błędu (309)
  • Stosowanie szablonów z pomocą wstawek SSI (310)
  • Buforowanie dokumentów składanych przez serwer (312)
  • Identyfikacja na podstawie praw wykonania dokumentów składanych przez serwer (313)
 • Protokół CGI (314)
  • Skrypt CGI i środowisko (315)
  • Konfiguracja serwera Apache pod kątem rozpoznawania skryptów CGI (317)
  • Wyzwalanie skryptów CGI poprzez zdarzenia (322)
 • Tworzenie skryptów CGI i usuwanie błędów (325)
  • Skrypt CGI w wersji mini (326)
  • Skrypty interakcyjne - prosty formularz (330)
  • Dodawanie nagłówków (331)
  • Usuwanie błędów ze skryptów CGI (332)
  • Ustawienie gniazda dla demona CGI (338)
  • Ograniczenie wykorzystania zasobów CGI (339)
 • Procedury działania i obsługi oraz filtry (340)
  • Procedury obsługi (341)
  • Filtry (348)
 • Dynamiczna zawartość a bezpieczeństwo (353)
  • Zagadnienia bezpieczeństwa skryptów CGI (353)
  • Doradztwo dotyczące spraw bezpieczeństwa WWW (354)
  • Zagadnienia bezpieczeństwa związane z konfiguracją Apache dla skryptów CGI (355)
  • Przykład stwarzającego zagrożenia skryptu CGI (356)
  • Niebezpieczne skrypty CGI (360)
  • Otoczki CGI (361)
  • Wykaz niezbędnych środków zapobiegawczych (372)
 • Ulepszone skrypty CGI - FastCGI (373)

Rozdział 7. Sprawowanie funkcji hosta dla wielu witryn WWW (391)

 • Implementacja katalogów użytkownika przez UserDir (392)
  • Włączanie i wyłącznie określonych użytkowników (394)
  • Przeadresowanie użytkowników na inne serwery (395)
  • Inne metody implementacji katalogów użytkownika (395)
 • Odrębne serwery (396)
  • Zawężenie perspektywy serwera Apache (397)
  • Określanie różnych konfiguracji oraz katalogów głównych serwera (398)
  • Uruchamianie odrębnych serwerów z tym samym plikiem konfiguracyjnym (399)
  • Dzielenie zewnętrznych plików konfiguracyjnych (400)
 • Definiowane przez adres IP hosty wirtualne (401)
  • Wielokrotne adresy IP, odrębne sieci, wirtualne interfejsy (401)
  • Konfiguracja nasłuchu serwera Apache (403)
  • Definicje hostów wirtualnych na bazie adresu IP (404)
  • Hosty wirtualne a konfiguracja na poziomie serwera (407)
  • Określenie praw użytkownika hosta wirtualnego (408)
  • Wykluczone dyrektywy (412)
  • Domyślne hosty wirtualne (413)
 • Definiowane przez nazwę hosty wirtualne (414)
  • Definiowanie nazwanych hostów wirtualnych (415)
  • Nazwy serwerów i ich nazwy zastępcze (416)
  • Definiowanie domyślnego hosta dla potrzeb nazwanego hosta wirtualnego (417)
  • Mieszanie funkcji hostów wirtualnych opartych na adresie IP i nazwie (417)
 • Problemy z hostami wirtualnymi (420)
  • Pliki dzienników i uchwyty plików (420)
  • Hosty wirtualne a bezpieczeństwo serwera (423)
  • Bezpieczny protokół HTTP a hosty wirtualne (424)
  • Obsługa klientów HTTP/1.0 za pomocą hostów wirtualnych definiowanych na bazie nazwy (425)
 • Dynamiczne sprawowanie funkcji hosta (427)
  • Masowe sprawowanie funkcji hosta za pomocą nazw zastępczych hostów wirtualnych (427)
  • Dynamiczne odwzorowanie nazw hostów za pomocą modułu mod_rewrite (434)
  • Tworzenie i włączanie plików konfiguracyjnych w locie za pomocą modułu mod_perl (435)

Rozdział 8. Poprawa wydajności Apache (441)

 • Dyrektywy wpływające na wydajność Apache (442)
  • Konfiguracja modułów MPM - procesy i wątki (443)
  • Dyrektywy poprawiające wydajność protokołów sieciowych (454)
  • Dyrektywy związane z wydajnością protokołu HTTP (456)
  • Dyrektywy nakładające ograniczenia na żądania HTTP (459)
 • Konfiguracja Apache dla większej wydajności (461)
  • Dyrektywy istotne dla wydajności (461)
  • Dodatkowe dyrektywy dostrajania wydajności (466)
 • Testowanie wydajności serwera Apache (473)
  • Testy wydajności Apache za pomocą programu ab (473)
  • Narzędzia oceny wydajności napisane niezależnie (478)
  • Strategia badania wydajności i pułapki z tym związane (478)
 • Lista czynności przy zwiększaniu wydajności (479)
 • Apache w roli serwera pośredniczącego (480)
  • Instalacja i aktywacja usług serwera pośredniczącego (481)
  • Zwykłe operacje pośredniczenia (482)
  • Konfiguracja Apache jako serwera pośredniczącego (482)
  • Dopasowanie URL przez dyrektywy kontenerowe (484)
  • Blokada witryn przez serwer pośredniczący (486)
  • Lokalizacja zdalnych zasobów URL i ukrycie serwerów (487)
  • Przekazywanie żądań do zdalnych serwerów pośredniczących (490)
  • Łańcuchy serwerów pośredniczących i nagłówek Via (491)
  • Serwery pośredniczące a sieć intranet (494)
  • Obsługa błędów (495)
  • Przedawnienie żądań do serwerów pośredniczących (496)
  • Tunelowanie innych protokołów (497)
  • Dostrajanie operacji w serwerach pośredniczących (498)
  • Serwer pośredniczący Squid (498)
 • Buforowanie (499)
  • Aktywacja buforowania (499)
  • Buforowanie w plikach (500)
  • Buforowanie w pamięci (tylko serwer Apache 2.0) (503)
  • Koordynacja pamięci bufora i bufora dyskowego (504)
  • Ogólna konfiguracja bufora (504)
  • Współpraca z buforami zewnętrznymi (509)
 • Tworzenie klastrów i odporność na uszkodzenia (511)
  • Serwer zapasowy z użyciem przeadresowana drugorzędnego systemu DNS (512)
  • Rozłożenie obciążenia za pomocą karuzeli DNS (513)
  • Serwer zapasowy z użyciem pływającego adresu IP (514)
  • Sprzętowe równoważenie obciążenia (514)
  • Organizacja klastrów z serwerem Apache (515)
  • Inne rozwiązania organizacji klastrów (518)

Rozdział 9. Monitorowanie serwera Apache (521)

 • Dzienniki i rejestracja zdarzeń (521)
  • Pliki dzienników a bezpieczeństwo (522)
  • Dziennik błędów (523)
  • Rejestracja błędów w dzienniku systemowym (524)
  • Dzienniki przekazu (527)
  • Obróbka plików dziennika przy pomocy rozmaitych aplikacji (536)
  • Rotacja dzienników (538)
 • Fałszerstwa, dzienniki i statystyka (541)
  • Czego nie można dowiedzieć się na podstawie analizy dzienników serwera WWW (542)
  • Analog - narzędzie do analizy dzienników (543)
 • Informacja o serwerze (560)
  • Informacja o stanie serwera (560)
  • Informacja o serwerze (563)
  • Zabezpieczenie dostępu do informacji o serwerze (565)
 • Obserwacja aktywności użytkownika (566)
  • Alternatywy dla obserwacji użytkownika (567)
  • Obserwacje prowadzone z wykorzystaniem cookie i modułu mod_usertrack (567)
  • Obserwacje adresu URL za pomocą modułu mod_session (572)
  • Inne opcje monitoringu sesji (577)

Rozdział 10. Zabezpieczenie serwera Apache (579)

 • Uwierzytelnienie użytkownika (579)
  • Moduły uwierzytelniające serwera Apache (580)
  • Wymagania dla konfiguracji uwierzytelnienia (582)
  • Użycie dyrektyw uwierzytelniających w plikach .htaccess (584)
  • Uwierzytelnienie podstawowe (584)
  • Uwierzytelnienie przez skrót (586)
  • Uwierzytelnienie anonimowe (588)
  • Ustawienie informacji o użytkownikach (589)
  • Określenie wymagań użytkownika (597)
  • Łączenie schematów uwierzytelnienia (599)
  • Łączenie uwierzytelnienia użytkownika i hosta (601)
  • Zabezpieczenie przez SSL uwierzytelnienia podstawowego (602)
 • SSL a serwer Apache (603)
  • Pobranie OpenSSL i ModSSL (604)
  • Kompilacja oraz instalacja biblioteki OpenSSL (604)
  • Tworzenie oraz instalacja modułu mod_ssl dla Apache 2.0 (608)
  • Tworzenie oraz instalacja modułu mod_ssl dla Apache 1.3 (608)
  • Podstawowa konfiguracja protokołu SSL (612)
  • Instalacja klucza prywatnego (614)
  • Żądanie poświadczonego oraz tymczasowego certyfikatu (615)
  • Uzyskiwanie poświadczonego certyfikatu (617)
 • Zaawansowana konfiguracja protokołu SSL (619)
  • Konfiguracja SSL na poziomie serwera (619)
  • Certyfikaty klienta (632)
 • Zastosowanie certyfikacji klienta w połączeniu z uwierzytelnianiem użytkownika (634)
  • Dziennik transakcji SSL (635)
  • Zmienne środowiskowe protokołu SSL a skrypty CGI (637)
  • Protokół SSL i hosty wirtualne (640)
  • Właściwości zaawansowane oraz eksperymentalne (642)

Rozdział 11. Wzmocnienie zabezpieczeń serwera WWW (645)

 • Właściwości serwera Apache (645)
  • Niechciane pliki (646)
  • Automatyczne indeksowanie katalogów (647)
  • Dowiązania symboliczne (648)
  • Pliki włączane po stronie serwera (649)
  • Zwroty serwera (649)
  • Katalogi użytkownika (650)
 • Prawa dostępu do plików (650)
 • Przeglądanie informacji o serwerze za pomocą modułu mod_info (651)
 • Ograniczenie przywilejów serwera (652)
 • Ograniczenie dostępu na podstawie nazwy hosta i adresu IP (652)
 • Inne środki bezpieczeństwa (654)
 • Serwer wyspecjalizowany (655)
 • Nienaruszalność plików (656)
  • Narzędzie md5sum (657)
  • Pakiet narzędziowy Tripwire (658)
 • Hartowanie serwera (659)
  • Minimalizacja usług (659)
  • Skanowanie portów narzędziem Nmap (661)
  • Próbkowanie portów programem Nessus (662)
  • Hartowanie systemu Windows 2000 (662)
 • Wyłączanie usług sieciowych (663)
  • Protokół FTP (663)
  • Usługa telnet (663)
  • Usługi rlogin, rsh, rexec i rcp (664)
  • Sieciowy system plików NFS (664)
  • Usługa sendmail i inne środki transportu poczty elektronicznej (MTA) (664)
  • Ograniczanie dostępu do usług z pomocą otoczek TCP (665)
 • Usuwanie luk w zabezpieczeniach, alerty i zasoby online (666)
  • Lista FAQ na temat bezpieczeństwa serwerów WWW (667)
  • Lista korespondencyjna i archiwum BugTraQ (667)
  • Raporty dla systemów operacyjnych (667)
  • Powiadamianie o uaktualnieniach pakietów i modułów (667)
 • Usunięcie cennych danych z serwera (668)
 • Uaktywnienie bezpiecznych rejestracji z pomocą SSH (668)
  • Kompilacja, konsolidacja i instalacja pakietu OpenSSH (670)
  • Strategie uwierzytelniania (672)
  • Konfiguracja protokołu SSH (673)
  • Testowanie instalacji pakietu SSH (677)
  • Rozszerzenie instalacji SSH o uwierzytelnianie użytkowników (678)
  • Bezpieczne kopie zapasowe serwera tworzone z wykorzystaniem uwierzytelnienia typu Rsync oraz protokołu SSH (678)
  • Przekazywanie połączeń klienta do aplikacji serwera (680)
 • Zapory sieciowe i serwery o wielu interfejsach (681)
  • Typy zapór sieciowych (681)
  • Projektowanie topologii sieci (681)
 • Zestawienie wytycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa serwera (685)
  • Unikaj uruchamiania usług z przywilejami użytkownika root (685)
  • Utrzymuj dzienniki serwera w dobrym stanie (685)
  • Nie komplikuj (686)
  • Blokuj dostęp niepożądanych klientów (686)
  • Stwórz sprawny system tworzenia kopii zapasowych (687)
  • Zaplanuj wysoką dostępność, pojemność i przywracanie działania po awarii (687)
  • Monitoruj serwer (688)
  • Zachowaj ostrożność przy przepływie informacji (688)
  • Wybierz skuteczną politykę wobec robotów (688)

Rozdział 12. Rozszerzenia serwera Apache (689)

 • WebDAV (689)
  • Uzupełnienie serwera Apache o protokół WebDAV (690)
  • Protokół WebDAV (691)
  • Konfiguracja serwera Apache dla potrzeb protokołu WebDAV (694)
  • Ograniczenia konfiguracji niezbędne dla bezpiecznej implementacji serwera WebDAV (697)
  • Protokół WebDAV a hosty wirtualne (698)
  • Konfiguracja czasu trwania blokady DAV (698)
  • Ograniczenia repozytoriów opartych na systemie plików (699)
  • Ochrona serwerów WebDAV (700)
  • Zaawansowana konfiguracja protokołu WebDAV (700)
  • Współpraca protokołu WebDAV ze skryptami CGI oraz innymi procedurami obsługi zawartości (703)
 • Perl (704)
  • Tworzenie i instalacja modułu mod_perl (706)
  • Przeniesienie instalacji mod_perl z Apache 1.3 do Apache 2.0 (713)
  • Konfiguracja i implementacja procedur obsługi w języku Perl (715)
  • Konfiguracja i implementacja filtrów Perla (728)
  • Ostrzeżenia, tryb skażenia i usuwanie błędów (729)
  • Zarządzanie wątkami Perla w module mod_perl 2 (731)
  • Inicjalizacja modułów przy uruchamianiu (736)
  • Wznawianie działania modułu mod_perl oraz moduły ładujące się automatycznie (737)
  • Tworzenie strony z informacją o statusie modułu mod_perl (738)
  • Uruchamianie skryptów CGI w środowisku mod_perl (739)
  • Pułapki skryptów CGI (741)
  • Przekazywanie zmiennych do procedur obsługi napisanych w języku Perl (744)
  • Zastosowanie modułu mod_perl wraz ze wstawkami po stronie serwera (744)
  • Wbudowywanie kodu Perla do dokumentów HTML (745)
  • Wbudowywanie Perla do konfiguracji serwera Apache (751)
 • Python (752)
  • Instalacja Pythona (753)
  • Wymagania wobec instalacji serwera Apache (753)
 • Apache 2.0 i mod_python (754)
  • Konfiguracja modułu mod_python (755)
  • Kompilacja i instalacja modułu mod_python (755)
  • Konfiguracja serwera Apache z modułem mod_python (755)
  • Testowanie modułu mod_python (756)
  • Dyrektywy konfiguracyjne serwera Apache a moduł mod_python (757)
 • Apache 2.0 i mod_snake (758)
  • Pobranie i instalacja narzędzia Swig (759)
  • Instalacja modułu mod_snake dla serwera Apache 2.0 (759)
  • Kompilacja i instalacja modułu mod_snake (760)
  • Konfiguracja serwera Apache 2.0 z modułem mod_snake (760)
  • mod_snake_epy (761)
  • mod_snake_cgi (762)
  • mod_snake_simple (762)
 • PHP (763)
  • Instalacja PHP (764)
 • Testowanie instalacji PHP (769)
 • Pliki konfiguracyjne i dyrektywy (770)
  • Plik konfiguracyjny PHP (770)
  • Dyrektywy serwera Apache (771)
 • Ustawienia (771)
 • Usuwanie problemów (773)
 • Tcl (774)
  • Tworzenie i instalacja serwera Apache z modułem mod_tcl (775)
  • Konfiguracja modułu mod_tcl w plikach konfiguracyjnych serwera Apache (777)
  • Tworzenie skryptów dla modułu mod_tcl (779)
  • Interfejs programowania aplikacji serwera Apache w module mod_tcl (780)
 • Java (787)
  • Podstawowa instalacja i konfiguracja (788)
 • Pliki konfiguracyjne Tomcata (794)
  • Dyrektywy konfiguracyjne z pliku server.xml (794)
 • Konfiguracja Tomcata jako samodzielnego serwera WWW (801)
 • Konfiguracja serwera Tomcat do pracy z serwerem Apache (802)
  • Złącze APJ (803)
  • Złącze WARP (807)
  • Konfiguracja bezpiecznych połączeń SSL (808)
  • Konfiguracja obsługi serwera pośredniczącego (810)
 • Ruby (810)
  • Kompilacja i instalacja (811)
  • Konfiguracja serwera Apache dla modułu mod_ruby (812)
  • Wykorzystanie eRuby (814)
  • cgi.rb (815)
  • Buforowanie danych wyjściowych i obsługa wyjątków (816)
  • Tablice serwera Apache (818)
  • Obiekt żądania serwera Apache (819)
  • Dyrektywy konfiguracyjne modułu mod_ruby (832)
  • Tworzenie procedur obsługi dla modułu mod_ruby (833)
  • Moduł mod_ruby i bezpieczeństwo (836)

Dodatek A Przydatne dokumenty RFC (839)

Dodatek B Warianty serwera Apache (843)

Dodatek C Licencja oprogramowania Apache (845)

Dodatek D Zmienne środowiskowe (847)

Dodatek E Wstawki SSI (853)

Dodatek F Wyrażenia regularne (861)

Dodatek G Niezależnie napisane moduły Apache (865)

Dodatek H Nagłówki HTTP i kody stanu (871)

Dodatek I Wykaz dyrektyw uszeregowanych według modułów (887)

Dodatek J Alfabetyczny spis dyrektyw (915)

Cena:    99.90zł


Apache 2.0 dla zaawansowanychKsiążka informatyczna: Apache 2.0 dla zaawansowanych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.