księgarnia informatyczna aton.pl

.NET Framework 2.0 zaawansowane programowanie

Wydawnictwo HELION

Cena:    89.00zł

.NET Framework 2.0 zaawansowane programowanie

Autor: Joe Duffy

ISBN: 978-83-246-0654-2

Ilość stron: 672

Data wydania: 07/2007

Twarda oprawa

Wraz z coraz bardziej rozbudowaną funkcjonalnością .NET Framework rośnie także jej popularność. Możliwość błyskawicznego tworzenia zaawansowanych aplikacji dla systemu Windows na bazie tej platformy oraz wspólnego środowiska uruchomieniowego CLR sprawia, że coraz większa rzesza programistów pragnie poznać te technologie i wykorzystać je do zwiększenia swej produktywności.

Wersja 2.0 .NET Framework udostępnia większą liczbę wbudowanych kontrolek, nowe funkcje obsługi baz danych za pomocą ADO.NET, rozbudowane narzędzia do tworzenia witryn internetowych przy użyciu ASP.NET i wiele innych usprawnień znacznie ułatwiających programowanie.

".NET Framework 2.0. Zaawansowane programowanie" to podręcznik dla programistów, którzy chcą szybko rozpocząć pracę z tą platformą. Dzięki tej książce poznasz mechanizmy działania .NET Framework i środowiska CLR, a także funkcje licznych bibliotek, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej wyspecjalizowanych.

Dowiesz się, jak przy użyciu tych technologii łatwo zapewniać bezpieczeństwo kodu, debugować oprogramowanie, obsługiwać transakcje, zapewniać współdziałanie aplikacji z kodem niezarządzanym i wykonywać wiele innych potrzebnych operacji.

Rozdziały:

Część I. Podstawowe informacje o CLR (21)

Rozdział 1. Wprowadzenie (23)

 • Historia platformy (23)
  • Nadejście platformy .NET Framework (24)
 • Przegląd technologii .NET Framework (25)
  • Kluczowe udoskonalenia w wersji 2.0 (26)

Rozdział 2. Wspólny system typów (29)

 • Wprowadzenie do systemów typów (30)
  • Znaczenie bezpieczeństwa typologicznego (31)
  • Statyczna i dynamiczna kontrola typów (33)
 • Typy i obiekty (37)
  • Unifikacja typów (37)
  • Typy referencyjne i wartościowe (39)
  • Dostępność i widoczność (47)
  • Składowe typów (48)
  • Podklasy i polimorfizm (73)
  • Przestrzenie nazw: organizowanie typów (82)
  • Typy specjalne (84)
 • Generyki (94)
  • Podstawy i terminologia (94)
  • Ograniczenia (102)
 • Lektura uzupełniająca (104)
  • Książki poświęcone .NET Framework i CLR (104)
  • Systemy typów i języki (104)
  • Generyki i pokrewne technologie (105)
  • Konkretne języki (105)

Rozdział 3. Wewnątrz CLR (107)

 • Intermediate Language (IL) (108)
  • Przykład kodu IL: "Witaj, świecie!" (108)
  • Asemblacja i dezasemblacja IL (110)
  • Abstrakcyjna maszyna stosowa (110)
  • Zestaw instrukcji (113)
 • Wyjątki (127)
  • Podstawy wyjątków (128)
  • Szybkie zamknięcie (140)
  • Wyjątki dwuprzebiegowe (140)
  • Wydajność (142)
 • Automatyczne zarządzanie pamięcią (144)
  • Alokacja (144)
  • Odśmiecanie (150)
  • Finalizacja (153)
 • Kompilacja just-in-time (JIT) (155)
  • Przegląd procesu kompilacji (155)
  • Wywoływanie metod (156)
  • Obsługa architektury 64-bitowej (162)
 • Lektura uzupełniająca (162)

Rozdział 4. Podzespoły, wczytywanie i wdrażanie (165)

 • Jednostki wdrażania, wykonywania i wielokrotnego użytku (166)
  • Metadane podzespołu (168)
  • Podzespoły współdzielone (Global Assembly Cache) (177)
  • Podzespoły zaprzyjaźnione (178)
 • Wczytywanie podzespołów (179)
  • Proces wiązania, mapowania i wczytywania (179)
  • Wczytywanie CLR (188)
  • Statyczne wczytywanie podzespołów (189)
  • Dynamiczne wczytywanie podzespołów (191)
  • Przekazywanie typów (195)
 • Generowanie obrazów natywnych (NGen) (197)
  • Zarządzanie buforem (ngen.exe) (198)
  • Adresy bazowe i poprawki (198)
  • Wady i zalety (201)
 • Lektura uzupełniająca (202)

Część II. Podstawowe biblioteki .NET Framework (203)

Rozdział 5. Najważniejsze typy .NET (205)

 • Typy podstawowe (205)
  • Object (207)
  • Liczby (214)
  • Wartości logiczne (219)
  • Łańcuchy (219)
  • IntPtr (227)
  • Daty i czas (227)
 • Pomocnicze klasy BCL (231)
  • Formatowanie (231)
  • Analiza składniowa (235)
  • Konwersja typów podstawowych (236)
  • Budowanie łańcuchów (237)
  • Odśmiecanie (238)
  • Słabe referencje (240)
  • Wywołania matematyczne (241)
 • Najważniejsze wyjątki (244)
  • Wyjątki systemowe (245)
  • Inne standardowe wyjątki (247)
  • Wyjątki niestandardowe (249)
 • Lektura uzupełniająca (249)

Rozdział 6. Tablice i kolekcje (251)

 • Tablice (251)
  • Tablice jednowymiarowe (252)
  • Tablice wielowymiarowe (253)
  • Obsługa tablic w BCL (System.Array) (256)
  • Tablice stałe (261)
 • Kolekcje (261)
  • Kolekcje generyczne (262)
  • Słabo typizowane kolekcje (283)
  • Porównywalność (284)
  • Funkcjonalne typy delegacyjne (289)
 • Lektura uzupełniająca (291)

Rozdział 7. Wejście-wyjście, pliki i sieć (293)

 • Strumienie (294)
  • Praca z klasą bazową (294)
  • Klasy czytające i piszące (303)
  • Pliki i katalogi (310)
  • Inne implementacje strumieni (318)
 • Urządzenia standardowe (320)
  • Zapisywanie danych na standardowym wyjściu i standardowym wyjściu błędów (320)
  • Czytanie ze standardowego wejścia (321)
  • Sterowanie konsolą (321)
  • Port szeregowy (322)
 • Sieć (322)
  • Gniazda (323)
  • Informacje o sieci (331)
  • Klasy do obsługi protokołów (332)
 • Lektura uzupełniająca (340)

Rozdział 8. Internacjonalizacja (343)

 • Definicja internacjonalizacji (344)
  • Obsługa platformy (344)
  • Proces (346)
 • Przykładowe scenariusze (348)
  • Dostarczanie zlokalizowanej treści (348)
  • Formatowanie regionalne (350)
 • Kultura (351)
  • Reprezentowanie kultur (CultureInfo) (352)
  • Formatowanie (357)
 • Zasoby (358)
  • Tworzenie zasobów (358)
  • Pakowanie i wdrażanie (360)
  • Dostęp do zasobów (362)
 • Kodowanie (363)
  • Obsługa BCL (364)
 • Problemy z domyślną kulturą (365)
  • Manipulacja łańcuchami (ToString, Parse i TryParse) (365)
 • Lektura uzupełniająca (369)

Część III. Zaawansowane usługi CLR (371)

Rozdział 9. Bezpieczeństwo (373)

 • Zabezpieczenia dostępu do kodu (374)
  • Definiowanie zaufania (376)
  • Uprawnienia (380)
  • Zarządzanie polityką (385)
  • Stosowanie zabezpieczeń (386)
 • Zabezpieczenia oparte na tożsamości użytkowników (391)
  • Tożsamość (392)
  • Kontrola dostępu (393)
 • Lektura uzupełniająca (396)

Rozdział 10. Wątki, domeny i procesy (397)

 • Wątki (400)
  • Przydzielanie pracy wątkom należącym do puli (400)
  • Jawne zarządzanie wątkami (402)
  • Odizolowane dane wątku (411)
  • Współdzielenie elementów pomiędzy wątkami (414)
  • Częste problemy współbieżności (428)
  • Zdarzenia (430)
  • Model programowania asynchronicznego (433)
  • Zaawansowane zagadnienia wątkowości (436)
 • Domeny AppDomain (441)
  • Tworzenie (441)
  • Zwalnianie (442)
  • Wczytywanie kodu do domeny AppDomain (442)
  • Szeregowanie (443)
  • Wczytywanie, zwalnianie i wyjątki (443)
  • Izolacja domeny AppDomain (444)
 • Procesy (447)
  • Istniejące procesy (447)
  • Tworzenie (449)
  • Kończenie procesów (450)
 • Lektura uzupełniająca (451)

Rozdział 11. Interoperacyjność z kodem niezarządzanym (453)

 • Wskaźniki, uchwyty i zasoby (454)
  • Definicja interoperacyjności (454)
  • Natywne wskaźniki w CTS (IntPtr) (455)
  • Zarządzanie pamięcią i zasobami (458)
  • Niezawodne zarządzanie zasobami (SafeHandle) (463)
  • Powiadamianie GC o wykorzystaniu zasobów (467)
  • Regiony ograniczonego wykonania (469)
 • Interoperacyjność z COM (473)
  • Krótka powtórka z COM (473)
  • Interoperacyjność wsteczna (475)
  • Interoperacyjność w przód (481)
 • Praca z kodem niezarządzanym (483)
  • Platform Invoke (P/Invoke) (484)
  • Łączenie systemów typów (487)
 • Lektura uzupełniająca (490)

Część IV. Zaawansowane biblioteki .NET Framework (491)

Rozdział 12. Śledzenie i diagnostyka (493)

 • Śledzenie (494)
  • Dlaczego śledzenie, a nie wyjątki? (495)
  • Architektura śledzenia (496)
  • Korzystanie ze źródeł śledzenia (499)
  • Słuchacze śledzenia (506)
  • Konfiguracja (513)
 • Lektura uzupełniająca (518)

Rozdział 13. Wyrażenia regularne (519)

 • Podstawowa składnia wyrażeń (520)
  • Kilka przykładowych wyrażeń regularnych (521)
  • Literały (524)
  • Metaznaki (526)
 • Obsługa wyrażeń regularnych w BCL (539)
  • Wyrażenia (539)
  • Wyrażenia kompilowane (548)
 • Lektura uzupełniająca (551)

Rozdział 14. Programowanie dynamiczne (553)

 • API refleksji (554)
  • API informacyjne (555)
  • Odwzorowywanie tokenów i uchwytów (569)
 • Atrybuty niestandardowe (573)
  • Deklarowanie atrybutów niestandardowych (573)
  • Dostęp do atrybutów niestandardowych (577)
 • Delegacje (578)
  • Wewnątrz delegacji (578)
  • Delegacje asynchroniczne (585)
  • Metody anonimowe (mechanizm językowy) (586)
 • Emitowanie kodu i metadanych (588)
  • Generowanie podzespołów (588)
 • Lektura uzupełniająca (592)

Rozdział 15. Transakcje (593)

 • Model programowania transakcyjnego (595)
  • Zasięgi transakcyjne (596)
  • Zagnieżdżanie i kontrola przepływu (601)
  • Integracja z Enterprise Services (605)
  • Menedżery transakcji (607)
 • Lektura uzupełniająca (609)

Dodatki: (611)

Dodatek A. Spis instrukcji IL (613)

Cena:    89.00zł


.NET Framework 2.0 zaawansowane programowanieKsiążka informatyczna: .NET Framework 2.0 zaawansowane programowanie
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.