księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Zarządzanie jakością


Badanie towarów przemysłowych Badanie towarów przemysłowych

Naukowe PWN


Jedyna książka na rynku omawiająca tak szeroki zakres wiedzy o badaniach towarów przemysłowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm


Balanced Scorecard - pomiar który motywuje Przewodnik wdrożenia Balanced Scorecard - pomiar który motywuje Przewodnik wdrożenia

PROED


Balanced Scorecard (strategiczna karta wyników lub zrównoważona karta wyników) to koncepcja zarządzania.


Doktryna jakości Rzecz o skutecznym zarządzaniu Doktryna jakości Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Onepress


Moja książka jest efektem doświadczeń, jakie nabywałem w latach 1990 – 2010, wdrażając zarządzanie jakością (TQM) w mojej rodzinnej firmie.


Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce

CEDEWU


Książka jest przeznaczona dla organizacji z różnych sektorów i branż, które chcą doskonalić swoje zarządzanie.


GlobalGAP Podstawy wymagania wdrażanie i kontrola GlobalGAP Podstawy wymagania wdrażanie i kontrola

ODDK


System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej.


Hoshin Kanri Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia Wydanie 2 Hoshin Kanri Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia Wydanie 2

Wolters Kluwer


David Huchins, opierając się na autorytecie największych japońskich guru, w książce Hoshin Kanri wskazuje drogę do sukcesu w konkurencyjnej rzeczywistości rynkowej.


Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością

Wolters Kluwer


Ksiażka zawiera najbardziej aktualną wiedzę na temat roli, jaką pełnią systemy zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych przedsiebiorstw.


Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Problematyka podstawowa Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Problematyka podstawowa

WNT


Książka jest poświęcona podstawowej problematyce inżynierii bezpieczeństwa technicznego.


Inżynieria kosztów Inżynieria kosztów

ODDK


Celem książki jest pokazanie praktycznych i teoretycznych aspektów inżynierii kosztów w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Inżynieria produkcji Inżynieria produkcji

WNT


W książce omówiono techniki wytwarzania wyrobów, zadania i strukturę współczesnego zakładu produkcyjnego, procesy produkcyjne i technologiczne stosowane w budowie maszyn.


Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy

PWE


Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji


Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Wydanie 2 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Wydanie 2

PLACET


Najczęściej postrzegamy jakość wycinkowo, nie zdając sobie sprawy ze złożoności tego zagadnienia i wzajemnych oddziaływań poszczególnych jego aspektów.


Konkurencyjność Poziom makro mezo i mikro Konkurencyjność Poziom makro mezo i mikro

Naukowe PWN


Książka zawiera kompleksowy wykład na temat konkurencyjności w skali makro (gospodarki), mezo (sektorów) i mikro (przedsiębiorstw, w tym MSP).


Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu

PWE


W książce podjęto temat kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorzy skupili się na czynnikach stanowiących źródła przewag konkurencyjnych oraz warunkach dalszego wzrostu konkurencyjności i umacniania pozycji rynkowej.


Konsultant zarządzania jakością Wydanie 3 Konsultant zarządzania jakością Wydanie 3

CEDEWU


Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO serii 9000.


Koszty jakości dla inżynierów Koszty jakości dla inżynierów

PLACET


Potrzeba pokazania perspektyw i uwarunkowań problematyki kosztów jakości związana jest z wdrażaniem lub doskonaleniem systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2000.


Koszty jakości Wybrane aspekty Koszty jakości Wybrane aspekty

Difin


Przedmiotem książki są koszty jakości, ich definicje, modele oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania kosztami (metody, techniki i narzędzia).


Kwalitologia wiedza o różnych dziedzinach jakości Kwalitologia wiedza o różnych dziedzinach jakości

PLACET


Najbardziej ogólnie JAKOŚĆ – to stopień spełniania stawianych wymagań. Mamy z nią do czynienia wszędzie wokół.


Logistyka procesów produkcji Logistyka procesów produkcji

WKiŁ


Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w surowce, materiały i półprodukty oraz ich przejście przez wszystkie etapy produkcji aż do magazynu.


Logistyka produkcji Procesy, systemy, organizacja Logistyka produkcji Procesy, systemy, organizacja

Difin


Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach.


Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Naukowe PWN


Wiedza w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest obecnie traktowana jako jego kluczowy zasób


Nowoczesne zarządzanie produkcją Ujęcie procesowe Nowoczesne zarządzanie produkcją Ujęcie procesowe

Naukowe PWN


Książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy potrzebnej do praktycznego projektowania i organizowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania produkcją.


Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem

Difin


Książka przedstawia związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy działaniami producentów ukierunkowanymi na bezpieczeństwo ludzi i środowiska...


Organizacja systemów produkcyjnych Organizacja systemów produkcyjnych

PWE


Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji jako jednego z bardziej złożonych systemów organizacyjnych, charakteryzujących się określoną specyfiką.


Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe

CEDEWU


Książka stanowi kompendium wiedzy na temat procesów planowania i rozwoju nowych produktów.


Planowanie produkcji i dystrybucji Planowanie produkcji i dystrybucji

WKiŁ


W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procesu produkcji oraz sterowania zakupami wraz z ich harmo­no­gra­mo­wa­niem


Podręcznik zarządzania jakością Podręcznik zarządzania jakością

Naukowe PWN


Chcąc konkurować na rynku pod względem jakości, trzeba dobrze zrozumieć jej istotę.


Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją Wydanie 3 Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją Wydanie 3

Wolters Kluwer


W książce zostały omówione wybrane zagadnienia związane z działalnością wytwórczą przedsiębiorstwa.


Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie

CEDEWU


Książka dotyczy podstaw organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Jest to swoiste kompendium wiedzy na ten temat.


Podstawy zarządzania jakością Podstawy zarządzania jakością

Naukowe PWN


Autorzy w sposób syntetyczny przedstawiają zagadnienia związane z jakością, historią problemu i podstawowe zasady kompleksowego zarzadzania jakością.


Podstawy zarządzania produkcją Podstawy zarządzania produkcją

Difin


Zarządzanie produkcją wymaga wysokich kwalifikacji, które umożliwiają menedżerom podejmowanie optymalnych działań w walce na konkurencyjnym rynku.


Pomiar dokonań Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard Pomiar dokonań Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard

Difin


Książka stanowi kompendium wiedzy o pomiarze dokonań (wyników).


Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009

ODDK


Adresowana do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać dzięki temu systemowi coś więcej niż tylko certyfikat.


Przekonaj pracowników do dbania o jakość Poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na Przekonaj pracowników do dbania o jakość Poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na

Difin


Książka stanowi kompendium wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do skutecznego zarządzania jakością w firmie.


Przygotowanie produkcji Przygotowanie produkcji

Naukowe PWN


Zawiera kompleksową wiedzę na temat procesu przygotowania nowej produkcji.


Strategia zarządzania jakością Strategia zarządzania jakością

Difin


Próbuje określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze


Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne

Naukowe PWN


Książka prezentuje metody zarządzania jakością produkcji od praktycznej, biznesowej strony. Jej celem jest wskazanie właściwych narzędzi, które umożliwiają stworzenie dobrego produktu w najbardziej efektywny sposób.


System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej

CEDEWU


Pomiar wyników i kosztów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej administracji publicznej. Zwłaszcza dokonywanie porównań pomiędzy urzędami w zakresie skuteczności, efektywności i jakości staje się niezbędnym elementem zarządzania.


System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 Wdrażanie i organizacja System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 Wdrażanie i organizacja

Wiedza i Praktyka


Skorzystaj w porad ekspertów w dziedzinie ISO.


System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

Onepress


Jedynym ze sposobów na doskonalenie wyrobów i usług jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania jakością


Systemowe zarządzanie jakością Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji Systemowe zarządzanie jakością Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji

Difin


Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie ISO 9000:2005.


Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach Vademecum menedżera jakości Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach Vademecum menedżera jakości

WNT


W większości dotychczasowych publikacji poświęconych systemom zarządzania jakością (SZJ), aspekty praktyczne związane z procesem wdrażania i certyfikowania tych systemów są poruszane raczej pobieżnie.


Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość Wydanie 3 Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość Wydanie 3

CEDEWU


Tam gdzie kierownictwo nie angażuje się w projakościowe systemy zarządzania odbija się to od razu negatywnie na postawach pracowników.


Teoria grafów w zarządzaniu produkcją Teoria grafów w zarządzaniu produkcją

PWE


Wiele procesów jest zdeterminowanych czasem ich trwania. Obserwacja tych procesów pozwoliła Autorce na opracowanie oryginalnego modelu i metody zarządzania produkcją.


Współczesne systemy zarządzania Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko Współczesne systemy zarządzania Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko

Onepress


Niniejsza książka kompleksowo porusza zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem i ryzykiem.


Zarządzanie i inżynieria jakości Zarządzanie i inżynieria jakości

Naukowe PWN


Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia również takie problemy, jak


Zarządzanie jakością Podstawy systemy i narzędzia Zarządzanie jakością Podstawy systemy i narzędzia

Onepress


Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i nie decydują się na zakup produktów lub usług niskiej jakości.


Zarządzanie jakością Standardy i zasady Zarządzanie jakością Standardy i zasady

WNT


Książka jest poświęcona bardzo szeroko i nowatorsko ujętej problematyce zarządzania jakością – łącznie z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy.


Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Wydanie 3 PWN Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Wydanie 3 PWN

Naukowe PWN


Wiedza na temat projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością jest niezbędna każdemu.


Zarządzanie jakością usług Zarządzanie jakością usług

Naukowe PWN


Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony w całości tematowi zarządzania jakością w sektorze usługowym


Zarządzanie jakością W dążeniu do doskonałości Zarządzanie jakością W dążeniu do doskonałości

C.H. BECK


Opisuje teoretyczne podstawy wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w dążeniu do doskonałości w zarządzaniu jakością.


Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności

Wolters Kluwer


Skuteczność systemu zarządzania jakością ISO 9001 uwarunkowana jest czynnikami występującymi zarówno w organizacji, jak i w jej otoczeniu.


Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej Teoria i praktyka Wydanie 2 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej Teoria i praktyka Wydanie 2

Difin


Oprócz popularnych systemów zarządzania jakością książka zawiera opis podstawowych metod oceny i doskonalenia jakości.


Zarządzanie jakością w usługach publicznych Wydanie II zmienione i poprawione Zarządzanie jakością w usługach publicznych Wydanie II zmienione i poprawione

CEDEWU


Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych.


Zarządzanie jakością z przykładami Wydanie 2 Zarządzanie jakością z przykładami Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka zawiera kompleksową, popartą licznymi przykładami wiedzę na temat zarządzania jakością.


Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych

Difin


Zarządzanie przez jakość i jego związki z innymi koncepcjami zarządzania.


Zarządzanie produkcją i usługami Zarządzanie produkcją i usługami

PWE


W książce są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego.


Zarządzanie produkcją Produkt technologia organizacja Zarządzanie produkcją Produkt technologia organizacja

Naukowe PWN


Podstawowy podręcznik akademicki do zarządzania produkcją. Zawiera kompleksowe ujęcie problematyki, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych i tendencji rozwojowych.


Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie

C.H. BECK


Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego ujęcia problematyki produktywności przedsiębiorstw.


Zarządzanie strategiczne dla inżynierów Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

PWE


Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Zarządzanie jakością