księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Tworzywa sztuczne


Chemia i technologia żywic epoksydowych Chemia i technologia żywic epoksydowych

WNT


W książce omówiono budowę, właściwości i metody otrzymywania żywic epoksydowych z epichlorohydryny i ze związków nienasyconych.


Chemia materiałów opakowaniowych Chemia materiałów opakowaniowych

Naukowe PWN


Książka ma za zadanie przedstawić kilka praktycznych zastosowań w nawiązaniu do relacji między składem chemicznym materiałów do produkcji opakowań a przewidywalnym zachowaniem pojemników


Chemia polimerów Chemia polimerów

Fosze


Charakterystyczną cechą budowy polimerów są wyjątkowo duże makrocząsteczki składające się z dużej liczby atomów.


Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych

WNT


Książka ma na celu przybliżenie czytelnikom o różnych zainteresowaniach wiadomości o chitozanie.


Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy

WNT


Omówiono tematy takie jak: podstawy chemii makrocząsteczek i polimerów, metody polimeryzacji, modelowanie procesów polimeryzacji, konformacja i konfiguracja makrocząsteczek.


Fotochemia polimerów Teoria i zastosowanie Fotochemia polimerów Teoria i zastosowanie

Wydawnictwo Naukowe UMK


Praktyczne aspekty fotochemii polimerów to nie tylko trwałość materiałów, ale również inne specyficzne właściwości, które można nadać związkom wielkocząsteczkowym przez ich odpowiednią modyfikację czy domieszkowanie.


Materiały polimerowe Struktura, właściwości zastosowanie Materiały polimerowe Struktura, właściwości zastosowanie

Naukowe PWN


Książka przedstawia strukturę, właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych w sposób zrozumiały, a zarazem odwołujący się do gruntownej wiedzy naukowo-technicznej


Nienasycone żywice poliestrowe Wydanie 3 Nienasycone żywice poliestrowe Wydanie 3

WNT


Mechanizmy syntezy poliestrów metodami polikondensacji lub polimeryzacji, scharakteryzowano surowce stosowane do ich syntezy.


Odzysk i recykling materiałów polimerowych Odzysk i recykling materiałów polimerowych

Naukowe PWN


Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia wykorzystania odpadów z materiałów polimerowych.


Palność polimerów i materiałów polimerowych Palność polimerów i materiałów polimerowych

WNT


Tematyka książki jest wprowadzeniem do fizyki i chemii oraz techniki pomiarowej procesów spalania polimerów organicznych, a także sposobów poprawy ich odporności zarówno na zapalenie, jak i spalanie płomieniowe.


Polichlorek winylu Polichlorek winylu

WNT


Książka ta stanowi pierwszą w Polsce monografię obejmującą całość zagadnień związanych z polichlorkiem winylu, jego właściwościami, wytwarzaniem i użytkowaniem.


Polimerowe kompozyty konstrukcyjne Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

Naukowe PWN


Książka kompleksowo omawia polimerowe materiały kompozytowe, materiały wyjściowe do wytwarzania kompozytów polimerowych.


Polimery konstrukcyjne Polimery konstrukcyjne

WNT


W książce omówiono fizyczne i chemiczne właściwości polimerów i wybrane metody ich badania. Zamieszczono przegląd ważniejszych polimerów konstrukcyjnych i kompozytów polimerowych.


Polimery Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie Polimery Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie

Naukowe PWN


Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu.


Poliolefiny Poliolefiny

Naukowe PWN


Pierwsza na polskim rynku pozycja na temat poliolefin


Roztwory polimerów Roztwory polimerów

Wydawnictwo Naukowe UMK


Wyprowadzanie od podstaw wzorów fizykochemicznych oraz ich dyskusja połączone z przykładami rachunkowymi stanowią wyróżniającą cechę niniejszej książki.


Silikony Właściwości i zastosowanie Silikony Właściwości i zastosowanie

WNT


W książce wyjaśniono pojęcie silikony, podano sposoby ich otrzymywania, strukturę, podstawowe właściwości. Przedstawiono możliwości tworzenia różnych odmian silikonów.


Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych

WNT


Książka jest jak dotąd jedyną w Polsce pozycją z dziedziny przetwórstwa polimerów, przedstawiająca w tak szerokim zakresie specjalne metody wtryskiwania.


Technologia tworzyw sztucznych Technologia tworzyw sztucznych

WNT


W podręczniku opisano właściwości fizykochemiczne tworzyw sztucznych i metod ich otrzymywania.


Tworzywa adhezyjne Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego Tworzywa adhezyjne Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego

WNT


Prezentowane tworzywa adhezyjne, a zwłaszcza klejowe kompozyty naprawcze, znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w procesie napraw doraźnych urządzeń i sprzętu technicznego


Tworzywa sztuczne Poradnik Tworzywa sztuczne Poradnik

WNT


W poradniku podano zwięzłą charakterystykę najbardziej znanych i najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych oraz najważniejsze dane dotyczące ich przetwórstwa, obróbki i zastosowania.


Tworzywa sztuczne tom 1 Tworzywa ogólnego zastosowania Tworzywa sztuczne tom 1 Tworzywa ogólnego zastosowania

Fosze


Tworzywa sztuczne tom 1 Tworzywa ogólnego zastosowania.


Tworzywa sztuczne tom 2 Polimery specjalne i inżynieryjne Tworzywa sztuczne tom 2 Polimery specjalne i inżynieryjne

Fosze


Tworzywa sztuczne tom 2 Polimery specjalne i inżynieryjne.


Tworzywa sztuczne tom 3 Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów Tworzywa sztuczne tom 3 Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów

Fosze


orzywa sztuczne tom 3 Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów.


Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach

Naukowe PWN


Intensywny rozwój wielu dziedzin nauki powoduje zwiększenie zapotrzebowania na nowe materiały polimerowe nowoczesnej generacji


Współczesna wiedza o polimerach Współczesna wiedza o polimerach

Naukowe PWN


Książka zawiera niemal wszystkie zagadnienia dotyczące polimerów – omawia ich strukturę, właściwości, metody otrzymywania i zastosowania.


Współczesna wiedza o polimerach Tom 1 Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze Współczesna wiedza o polimerach Tom 1 Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze

Naukowe PWN


Współczesna wiedza o polimerach to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów


Współczesna wiedza o polimerach Tom 2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania Współczesna wiedza o polimerach Tom 2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

Naukowe PWN


Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Tworzywa sztuczne