księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Technika pomiarowa


Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn

WNT


W książce omówiono problemy teorii i obliczeń łańcuchów wymiarowych, metodykę ich rozwiązywania oraz analizę niedokładności pomiarów statycznych i dynamicznych.


Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn Zbiór zadań Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn Zbiór zadań

WNT


Zadania umieszczone w tym zbiorze dotyczą analizy tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn.


Badania nieniszczące Podstawy defektoskopii Badania nieniszczące Podstawy defektoskopii

WNT


Książka ujmuje kompleksowo zagadnienia defektoskopowych nieniszczących badań obiektów technicznych.


Komputerowe systemy pomiarowe wydanie 2 uaktualnione Komputerowe systemy pomiarowe wydanie 2 uaktualnione

WKiŁ


W książce omówiono najważniejsze standardy interfejsów i magistral cyfrowych wykorzystywanych w komputerowych systemach pomiarowych. Przedstawiono parametry interfejsów szeregowych: RS-232, RS-485, CAN oraz magistral szeregowych USB i IEEE-1394.


Metody oceny niepewności pomiarów Metody oceny niepewności pomiarów

SKALMIERSKI


W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące metod oceny niepewności pomiarów. Przedstawiono zarys oceny wyniku pomiaru w odniesieniu do przyjętej skali pomairowej.


Metrologia Metrologia

PWE


Rozwój metrologii zapewnia produkcję coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych maszyn i urządzeń.


Metrologia elektryczna Wydanie 11 Metrologia elektryczna Wydanie 11

WNT


Książka należy do grupy tych podręczników akademickich, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem nie tylko u studentów, lecz także licznej rzeszy inżynierów.


Metrologia w budowie maszyn Zadania z rozwiązaniami Wydanie II Metrologia w budowie maszyn Zadania z rozwiązaniami Wydanie II

Naukowe PWN


Metrologia w budowie maszyn Zadania z rozwiązaniami to zbiór około 170 zadań.


Metrologia wielkości geometrycznych Wydanie V Metrologia wielkości geometrycznych Wydanie V

Naukowe PWN


W książce przedstawiono obecny stan wiedzy w dziedzinie przyrządów i technik pomiarowych stosowanych w metrologii długości i kąta


Miernictwo elektryczne i elektroniczne Miernictwo elektryczne i elektroniczne

WSiP


W książce podano podstawowe wiadomości z miernictwa elektrycznego i elektronicznego oraz zasady działania i metrologiczne właściwości narzędzi pomiarowych.


Nowoczesne metody badań zestyków elektrycznych Nowoczesne metody badań zestyków elektrycznych

EXIT


W zestykach łącznika elektrycznego występują w czasie jego pracy różnorodne zjawiska fizyczne, mechaniczne, elektryczne i chemiczne.


Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej

WNT


Książka przedstawia podstawy obliczeń, diagnozowania i związanych z tym badań przede wszystkim w odniesieniu do torów prądowych, napędów i mechanizmów łączników elektroenergetycznych oraz ich układów izolacyjnych.


Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

Naukowe PWN


W książce w sposób skondensowany przedstawiono wszystkie zagadnienia związane z jakością wyników analitycznych.


Pneumatyczne pomiary długości Pneumatyczne pomiary długości

WKiŁ


Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych.


Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników Ćwiczenia praktyczne Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników Ćwiczenia praktyczne

WNT


Podręcznik jest praktycznym uzupełnieniem treści wykładów z metrologii, prowadzonych głównie na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.


Podstawy miernictwa Podstawy miernictwa

WNT


Pierwszy - jak dotychczas - podręcznik traktujący o podstawach miernictwa w sposób nowoczesny oraz zgodny z tendencjami rozwojowymi w omawianym przedmiocie.


Podstawy spektroskopii molekularnej Podstawy spektroskopii molekularnej

Naukowe PWN


Podstawowy podręcznik do spektroskopii molekularnej. Napisany przystępnie, z dużym talentem dydaktycznym, stylem jasnym i żywym.


Podstawy technik mikroskopowych Wydanie 7 Podstawy technik mikroskopowych Wydanie 7

UJ


Książka omawia założenia i zasady pracy z mikroskopami oraz przygotowania materiału biologicznego do badań mikroskopowych.


Podstawy techniki laboratoryjnej Podstawy techniki laboratoryjnej

Fosze


Autor przeanalizował szczegółowo i profesjonalnie poszczególne techniki laboratoryjne, zwrócił uwagę na takie aspekty pracy laboratoryjnej, które zazwyczaj są obecnie pomijane przy podobnych opracowaniach.


Pomiary cieplne Tom 1 Podstawowe pomiary cieplne Pomiary cieplne Tom 1 Podstawowe pomiary cieplne

WNT


Część I podaje teoretyczne podstawy pomiarów oraz praktyczne sposoby pomiarów: masy , objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji, temperatury, ciśnienia, ciepła właściwego.


Pomiary cieplne Tom 2 Badania cieplne maszyn i urządzeń Pomiary cieplne Tom 2 Badania cieplne maszyn i urządzeń

WNT


Część II zawiera podstawy planowania badań, pomiary mocy oraz badania cieplne: wentylatorów i pomp wirowych, sprężarek wyporowych, tłokowych silników spalinowych, turbin parowych, wymienników ciepła, urządzeń kotłowych.


Pomiary Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego Wydanie II Pomiary Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego Wydanie II

Naukowe PWN


Pomiary są dziedziną wiedzy, która stale się rozwija, gdyż o procesach produkcyjnych, o jakości materiałów i wyrobów, o otaczającym nas świecie chcemy wiedzieć coraz więcej.


Pomiary geometryczne powierzchni Zarysy kształtu, falistość i chropowatość Pomiary geometryczne powierzchni Zarysy kształtu, falistość i chropowatość

WNT


Struktura geometryczna powierzchni elementów maszyn jest z jednej strony wynikiem procesu technologicznego, a z drugiej – czynnikiem warunkującym właściwą eksploatację gotowego wyrobu.


Pomiary gwintów w budowie maszyn Pomiary gwintów w budowie maszyn

WNT


W książce przedstawiono tolerancje i metody pomiaru śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia, a także pomiary gwintów walcowych.


Pomiary oscyloskopowe Pomiary oscyloskopowe

WNT


W książce przedstawiono budowę i podstawowe parametry techniczne oscyloskopów analogowych, próbkujących, z lampą pamiętającą, a także cyfrowych


Promieniowanie termiczne i jego detekcja Promieniowanie termiczne i jego detekcja

Naukowe PWN


Książka stanowi wyczerpującą monografię dotyczącą różnych aspektów promieniowania termicznego i sposobów jego detekcji


Rachunek błędów dla inżynierów Rachunek błędów dla inżynierów

WNT


W książce zaprezentowano w możliwie prosty sposób, ale bez rezygnowania ze ścisłości, te działy rachunku błędów, które znajdują bezpośrednie zastosowania w analizie i rozwiązywaniu różnych problemów inżynierskich.


Rozproszone systemy pomiarowe Rozproszone systemy pomiarowe

WKiŁ


W wielu przedsiębiorstwach, w których obiekty i urządzenia są rozmieszczone w znacznych odległościach od siebie, celowe lub nawet konieczne jest zainstalowanie rozproszonych systemów pomiarowych.


Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) Podręcznik europejski Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) Podręcznik europejski

WNT


Przedstawiono wiedzę o wymiarowaniu, tolerowaniu geometrycznym oraz pomiarach wielkości geometrycznych.


Spektroskopia molekularna Spektroskopia molekularna

WNT


Podręcznik jest podstawowym kursem spektroskopii. Omówiono w nim m.in.: spektroskopię rotacyjną, oscylacyjną, elektronową, fotoelektronową, jądrowego rezonansu magnetycznego, elektronowego rezonansu paramagnetycznego.


System pomiaru drgań mechanicznych System pomiaru drgań mechanicznych

Naukowe PWN


książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych


Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych

SKALMIERSKI


Tematyka książki obejmuje zagadnienia związane z pomiarami potencjometrycznymi stężenia jonów w roztworach wodnych.


Szumy z zakresu małych częstotliwości. Metody pomiaru, zastosowanie do oceny jakości przyrządów półprzewodnikowych Szumy z zakresu małych częstotliwości. Metody pomiaru, zastosowanie do oceny jakości przyrządów półprzewodnikowych

EXIT


Książka pomoże zrozumieć zagadnienia pomiaru szumów własnych przyrządów półprzewodnikowych w zakresie małych częstotliwości, a także zastosować szum własny do oceny jakości przyrządów.


Technika pomiarowa Technika pomiarowa

Naukowe PWN


Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego


Wartości estetyczne w metrologii Wartości estetyczne w metrologii

WNT


W książce podjęto próbę wykazania, że w metrologii - nauce o pomiarach - występują wartości estetyczne.


Współczesna metrologia Zagadnienia wybrane Współczesna metrologia Zagadnienia wybrane

WNT


Omówiono ważne współczesne problemy metrologii,


Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary

BTC


Książka jest przewodnikiem po nowoczesnych oscyloskopach cyfrowych, ich budowie, parametrach i zalecanych technikach pomiarowych.


Wstęp do analizy błędu pomiarowego Wydanie 2 Wstęp do analizy błędu pomiarowego Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka dostarcza niezbędnej wiedzy z dziedziny podstaw rachunku błędu pomiarowego dla przyszłego fizyka i przyrodnika.


Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych

BTC


Zaletą techniki fotoakustycznej jest możliwość wykorzystania jej do badania ciał o dowolnym stanie skupienia i o dowolnej postaci.


Wzorcowanie aparatury pomiarowej Wydanie II Wzorcowanie aparatury pomiarowej Wydanie II

Naukowe PWN


Książka prezentuje aktualne wzorce podstawowych jednostek miar, zasady tworzenia schematów sprawdzań wzorców i narzędzi pomiarowych.


Zbiór zadań z metrologii elektrycznej Zbiór zadań z metrologii elektrycznej

WNT


Zawarte w podręczniku zadania dostosowano do poziomu i zakresu ogólnego wykładu z metrologii elektrycznej. Do większości zadań podano rozwiązania lub odpowiedzi.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Technika pomiarowa