księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Symulacje komputerowe


Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach

EXIT


Książka przedstawia możliwości wykorzystania technik identyfikacji statystycznej dla budowania modeli procesów dynamicznych.


Modelowanie rzeczywistości Jak w komputerze postrzega się świat Modelowanie rzeczywistości Jak w komputerze postrzega się świat

WNT


W książce opisano proste, ale uniwersalne modele matematyczne, w których wykorzystuje się symulacje komputerowe.


Modelowanie symulacja i prognozowanie Systemy ciągłe Modelowanie symulacja i prognozowanie Systemy ciągłe

Naukowe PWN


Książka dotyczy modelowania i symulacji systemów ciągłych, a co za tym idzie, prognozowania ich zachowania w przyszłości


Symulacje komputerowe w fizyce Symulacje komputerowe w fizyce

HELION


Książka prezentuje algorytmy umożliwiające komputerowe symulowanie rozmaitych procesów fizycznych. Po przedstawieniu metody różnicowej rozwiązywania zwyczajnych równań różniczkowych.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Symulacje komputerowe