księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Rachunkowość


111 zadań z podstaw rachunkowości Wydanie 2 111 zadań z podstaw rachunkowości Wydanie 2

ODDK


Zawiera szereg zróżnicowanych zadań - od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym


Analiza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie Analiza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie

PWE


Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu Wydanie II Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu Wydanie II

Naukowe PWN


Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa.


Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady, zadania i rozwiązania Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady, zadania i rozwiązania

CEDEWU


Książka koncentruje się na ocenie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.


Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

CEDEWU


Książka przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem ich analizy.


Analiza sprawozdań finansowych Wydanie 2 Analiza sprawozdań finansowych Wydanie 2

PWE


Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej.


Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 1 Sprawozdanie finansowe Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 1 Sprawozdanie finansowe

Wolters Kluwer


W tomie 1 dokonano charakterystyki pozycji wszystkich sprawozdań finansowych, jakie sporządzają polskie przedsiębiorstwa


Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 2 Wskaźniki finansowe Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 2 Wskaźniki finansowe

Wolters Kluwer


W tomie 2 omówiono budowę i interpretację wskaźników finansowych oraz sposób tworzenia syntetycznej oceny.


Audyt sprawozdań finansowych Audyt sprawozdań finansowych

PWE


Audyt sprawozdań finansowych jest wyspecjalizowaną dziedziną rachunkowości finansowej.


Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku

CEDEWU


Książka Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek.


Bilans Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji Bilans Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji

PWE


Przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje.


Controlling + praktyczne pomoce controllingowe w Excelu na CD Controlling + praktyczne pomoce controllingowe w Excelu na CD

C.H. BECK


Controlling to istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki książce i płycie CD zdobędziesz wszystkie ważne kalkulacje i narzędzia do analizy.


Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Difin


Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.


Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

Naukowe PWN


Książka szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych.


Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF

ODDK


Omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości.


Estymacja wartości godziwej Podejście symulacyjne Estymacja wartości godziwej Podejście symulacyjne

PWE


W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej.


Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami + CD Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami + CD

ODDK


Pomoże ujednolić i wdrożyć stosowanie zarówno nowych obowiązków użytkowników kas fiskalnych, jak i bieżącego funkcjonowania kasy.


Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości

Difin


Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających.


Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

Wolters Kluwer


Omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych.


Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer


Książka w przystępny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem kas rejestrujących przez nowe grupy przedsiębiorców.


Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Difin


Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej.


Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Wolters Kluwer


Książka przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.


Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

ODDK


Krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF.


Kontroling dla menedżerów Kontroling dla menedżerów

Onepress


Kontroling jest najważniejszym instrumentem zapewniania racjonalności zarządzania przedsiębiorstwem.


Koszty w jednostkach budżetowych Ewidencja księgowa kosztów a klasyfikacja budżetowa wydatków Powiązania przykłady Koszty w jednostkach budżetowych Ewidencja księgowa kosztów a klasyfikacja budżetowa wydatków Powiązania przykłady

ODDK


Szczegółowe opracowanie dotyczące powiązania ewidencji księgowej kosztów z klasyfikacją budżetową wydatków.


Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości

ODDK


Najnowsze, pełne wersje sześciu Krajowych Standardów Rachunkowości po zmianach w 2010 r.


Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych

Difin


Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z groźnych patologii gospodarki rynkowej. Spektakularne przypadki tego procederu zostały ujawnione również w naszym kraju.


Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Wydanie 7 Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Wydanie 7

Wolters Kluwer


Zawiera jednolitą analizę problemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.


Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Ujęcie rachunkowości i finansów Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Ujęcie rachunkowości i finansów

C.H. BECK


Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej.


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie

Onepress


Niniejsza książka traktuje o międzynarodowych standardach rachunkowości jako pewnej idei oraz kierunku, w którym powinna zmierzać ta dziedzina.


Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza Zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza Zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi

Wolters Kluwer


Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym ma dla współczesnej rachunkowości zarządczej przełomowe znaczenie.


Mini Meritum Rachunkowość 2009 Mini Meritum Rachunkowość 2009

Wolters Kluwer


Poradnik przeznaczony zarówno dla osób zajmujących się rachunkowością z racji wykonywanego zawodu.


Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce

CEDEWU


Książka podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. zielonej rachunkowości.


Nowe zasady rachunkowości budżetowej Nowe zasady rachunkowości budżetowej

ODDK


Szczegółowy komentarz do nowych przepisów rachunkowości budżetowej mających zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.


Nowoczesny audyt wewnętrzny Nowoczesny audyt wewnętrzny

Wolters Kluwer


Książka jest jednym z najbardziej popularnych podręczników audytu wewnętrznego na świecie.


Operacje gospodarcze w praktyce księgowej Wydanie 3 Operacje gospodarcze w praktyce księgowej Wydanie 3

ODDK


Obszerny, szczegółowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie.


Organizacja rachunkowości Organizacja rachunkowości

PWE


Organizacja rachunkowości zmienia się wraz z postępem technologicznym, komputeryzacją prac księgowych.


Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

ODDK


Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.


Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Naukowe PWN


W książce ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości.


Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

CEDEWU


Książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć.


Podstawy rachunkowości Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka Podstawy rachunkowości Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka

Difin


W książce zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych.


Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Naukowe PWN


Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF


Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Naukowe PWN


Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu pomoc w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości.


Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych + CD Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych + CD

Wolters Kluwer


Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.


Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie

ODDK


Pomoże wprowadzić rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie, prezentuje podejście problemowe do rachunku kosztów działań.


Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC)

Naukowe PWN


Tradycyjny rachunek kosztów działań ABC (Activity-Based Costing) jest dla wielu przedsiębiorstw za mało precyzyjny, zbyt kosztowny w budowie.


Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie Zbiór zadań z rozwiązaniami Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie Zbiór zadań z rozwiązaniami

Difin


W książce omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów oraz wyników jako wielkości ekonomicznych.


Rachunek kosztów księgowego i controllera Rachunek kosztów księgowego i controllera

Marina


We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania


Rachunek kosztów Modele i zastosowania Rachunek kosztów Modele i zastosowania

PWE


Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.


Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

C.H. BECK


Książka obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację.


Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych

Difin


Produktem rachunkowości są informacje o różnych kategoriach ekonomicznych, które są zestawione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.


Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

CEDEWU


Praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.


Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat

PWE


Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.


Rachunkowość + CD Wydanie 2 Rachunkowość + CD Wydanie 2

Marina


Książka zawiera niezbędne wiadomości z zakresu rachunkowości finansowej, opierające się na obowiązujących przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej.


Rachunkowość bankowa po zmianach Rachunkowość bankowa po zmianach

Difin


Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego.


Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa

Wolters Kluwer


Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych.


Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2 Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2

ODDK


Obszerne i szczegółowe opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa.


Rachunkowość część 1 Rachunkowość część 1

Difin


Aktualne wydanie łączy teorię rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Zaprezentowane ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami.


Rachunkowość część 2 Rachunkowość część 2

Difin


W tej części podręcznika autorka rozwinęła następujące zagadnienia takie jak kapitały i fundusze.


Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw

CEDEWU


W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.


Rachunkowość finansowa i podatkowa Wydanie 2 Rachunkowość finansowa i podatkowa Wydanie 2

Naukowe PWN


Nowe, uaktualnione i poszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika z dziedziny rachunkowości finansowej z uwzględnieniem zagadnień podatkowych.


Rachunkowość finansowa Kompendium wiedzy Rachunkowość finansowa Kompendium wiedzy

Marina


Książka stanowi zbiór informacji z zakresu rachunkowości finansowej.


Rachunkowość finansowa od podstaw Rachunkowość finansowa od podstaw

Zysk i S-ka


Książka obejmuje problematykę z zakresu teoretycznych podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej.


Rachunkowość finansowa Podstawy i ewidencje szczegółowe Rachunkowość finansowa Podstawy i ewidencje szczegółowe

CEDEWU


Książka w uporządkowany, przejrzysty i prosty sposób przedstawia zasady rządzące rachunkowością finansową.


Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II

Wolters Kluwer


Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów.


Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Zbiór zadań Wydanie II Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Zbiór zadań Wydanie II

Wolters Kluwer


Książka jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.


Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Difin


Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle poszerzać swoją wiedzę z zakre­su rachunkowości.


Rachunkowość finansowa Wydanie 2 Difin Rachunkowość finansowa Wydanie 2 Difin

Difin


Część pierwsza poświęcona jest głównie zagadnieniom rachunkowości finansowej. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw.


Rachunkowość finansowa Wydanie 3 C.H. Beck Rachunkowość finansowa Wydanie 3 C.H. Beck

C.H. BECK


Książka zawiera dokładny opis elementów sprawozdawczości finansowej, bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych.


Rachunkowość finansowa Wydanie 4 Rachunkowość finansowa Wydanie 4

CEDEWU


Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym


Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Wydanie III Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Wydanie III

Naukowe PWN


Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej


Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Wydanie 2 Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Wydanie 2

Naukowe PWN


Drugie uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika do rachunkowości finansowej.


Rachunkowość finansowa Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Rachunkowość finansowa Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

ODDK


Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia


Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Difin


Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych.


Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Difin


Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy.


Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

C.H. BECK


W 2013 r. weszły w życie niektóre zmiany dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Za co i ile instytucje kultury muszą zapłacić podatku VAT?


Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej

Wolters Kluwer


Książka jest swoistym przewodnikiem po obowiązkach ewidencyjnych i rozrachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.


Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF - polskie prawo bilansowe - regulacje podatkowe Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF - polskie prawo bilansowe - regulacje podatkowe

ODDK


Fachowe, szczegółowe kompendium poświęcone rachunkowości instrumentów finansowych – w oparciu o regulacje MSR/MSSF, polskie prawo bilansowe.


Rachunkowość jednostek gospodarczych Rachunkowość jednostek gospodarczych

PWE


Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej.


Rachunkowość kurs podstawowy Wydanie 4 Rachunkowość kurs podstawowy Wydanie 4

PWE


Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości, wzbogacone o problematykę badania sprawozdań finansowych.


Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5 Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5

PWE


Uniwersalny, podstawowy podręcznik przeznaczony dla osób, które chcą poznać problematykę rachunkowości.


Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD

Wolters Kluwer


Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem rachunkowości małych firm uwzględniającym oprócz zasad prawa bilansowego i podatkowego.


Rachunkowość międzynarodowa Rachunkowość międzynarodowa

ODDK


W publikacji zaprezentowano skalę globalizacji gospodarki światowej, międzynarodowe standardy rachunkowości


Rachunkowość można zrozumieć Rachunkowość można zrozumieć

Difin


Książka jest dla tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z księgowością lub z jakiś względów potrzebują zrozumienia jej podstaw.


Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych

Difin


W książce przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości.


Rachunkowość nie tylko dla księgowych Rachunkowość nie tylko dla księgowych

PWE


Powszechne jest mniemanie, że rachunkowość jest głównie dla księgowych.


Rachunkowość od podstaw – zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Rachunkowość od podstaw – zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

ODDK


Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzgledniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r.


Rachunkowość po polsku Wydanie 2 Rachunkowość po polsku Wydanie 2

CEDEWU


Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu.


Rachunkowość podatkowa Wydanie 8 Rachunkowość podatkowa Wydanie 8

Difin


W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku.


Rachunkowość podatkowa Wydanie 9 Rachunkowość podatkowa Wydanie 9

Difin


Omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy Wydanie 4 Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy Wydanie 4

C.H. BECK


Wiedzę na temat różnic w sposobie dokonywania rozliczeń dla celów podatkowychi księgowych można szybko i łatwo przyswoić.


Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy Wydanie 5 Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy Wydanie 5

C.H. BECK


Oddajemy w ręce Czytelników piąte wydanie, zaktualizowane, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej.


Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Wydanie 2 Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Wydanie 2

Difin


Książka stanowi studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości.


Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik

WSiP


Zawiera wiadomości dotyczące organizacji rachunkowości, ewidencji majątku obrotowego, trwałego, kapitałów, kosztów, kalkulacji inwentaryzacji


Rachunkowość przedsiębiorcy Zadania WSiP Rachunkowość przedsiębiorcy Zadania WSiP

WSiP


W podręczniku zamieszczono rozwiązania i odpowiedzi do wybranych zadań, przykładowy plan kont oraz formularze bilansu i rachunku zysków i strat.


Rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość przedsiębiorstw

PWE


Książki ułatwia zrozumienie istoty rachunkowości, obowiązujących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.


Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań Wydanie 7 Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań Wydanie 7

ODDK


Zbiór rozwiązań do książki: Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór zadań.


Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór zadań Wydanie 7 Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór zadań Wydanie 7

ODDK


Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia.


Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych

Difin


Specyka usytuowania prawnego spółdzielczości mieszkaniowej oraz jej działalności rzutują na zakres i sposób ujmowania w księgach rachunkowych przeprowadzanych operacji.


Rachunkowość środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rachunkowość środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ODDK


Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące ewidencjonowania środków europejskich i ich rozliczenia.


Rachunkowość Technik ekonomista Część 1 Rachunkowość Technik ekonomista Część 1

Difin


Prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności.


Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Wydanie II Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Wydanie II

Difin


Stanowi uaktualnioną wersję połączenia wykładów z rachunkowości wraz z ćwiczeniami, które można realizować na zajęciach z wykładowcami lub samodzielnie.


Rachunkowość w biznesie Rachunkowość w biznesie

PWE


Jest to kompletny wykład zasad i metod rachunkowości z pominięciem jednak dość skomplikowanych technik zapisu księgowego.


Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych

Difin


Zamiarem autorki było z jednej strony uwzględnienie teoretycznych zasad prowadzenia rachunkowości z podkreśleniem specyfiki produkcji rolnej.


Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa

Vizja Press&IT


Celem tej publikacji jest pomoc studentom oraz tym, którzy pragną samodzielnie poznać tajniki rachunku kosztów czy rachunkowości zarządczej, w pogłębieniu swojej wiedzy z tego zakresu.


Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

PWE


Decydującą rolę w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie odgrywa rachunkowość, która jest najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostki gospodarczej.


Rachunkowość według prawa bilansowego Rachunkowość według prawa bilansowego

C.H. BECK


Książka omawia czym jest rachunkowość, jak się zmieniała na przestrzeni dziejów i jak należy ją dostosować do zmiennych warunków gospodarowania przedsiębiorstw.


Rachunkowość według prawa bilansowego Pytania i zadania z rozwiązaniami Rachunkowość według prawa bilansowego Pytania i zadania z rozwiązaniami

C.H. BECK


Książka zawiera wzorcowe rozwiązania, zadania do samodzielnego rozwiązania z rachunkowości.


Rachunkowość zaawansowana Wydanie 3 Rachunkowość zaawansowana Wydanie 3

Wolters Kluwer


W książce zostały wyjaśnione te zagadnienia z ustawy o rachunkowości, które sprawiają najwięcej problemów.


Rachunkowość zabezpieczeń Rachunkowość zabezpieczeń

ODDK


Specjalistyczne opracowanie, które pomoże prawidłowo zastosować w firmie instrumenty zabezpieczające w ramach tzw. rachunkowości zabezpieczeń.


Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza

Wolters Kluwer


Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczż.


Rachunkowość zarządcza i controlling Wydanie 2 Rachunkowość zarządcza i controlling Wydanie 2

Naukowe PWN


Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji.


Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Difin


Prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji.


Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu

CEDEWU


Książka jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości zarządczej.


Rachunkowość zarządcza kompendium wiedzy Rachunkowość zarządcza kompendium wiedzy

Marina


Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza dostarcza ważnych informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.


Rachunkowość zarządcza Podejście operacyjne i strategiczne Rachunkowość zarządcza Podejście operacyjne i strategiczne

C.H. BECK


Książka zawiera szerokie kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej


Rachunkowość zarządcza Przykłady i zadania Rachunkowość zarządcza Przykłady i zadania

PWE


Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa.


Rachunkowość zarządcza Teoria praktyka aspekty behawioralne Rachunkowość zarządcza Teoria praktyka aspekty behawioralne

WAiP


Książka przybliża materiał z zakresu rachunkowości zarządczej, prowadzonej na poziomie I.


Rachunkowość zarządcza w banku Rachunkowość zarządcza w banku

Naukowe PWN


Autorka w sposób przystępny pokazuje, jak – krok po kroku – należy projektować rachunek kosztów działań (ABC) w bankach.


Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii

PWE


Podręcznik rachunkowości zarządczej dostosowany do branży hotelarskiej i gastronomicznej


Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

CEDEWU


W książce przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.


Rachunkowość zarządcza Wydanie II Rachunkowość zarządcza Wydanie II

Wolters Kluwer


Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania.


Rachunkowość zarządcza Zbiór zadań Rachunkowość zarządcza Zbiór zadań

Marina


Książka jest skierowana do każdego, kto chce w praktyce ocenić poziom swojej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej.


Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty

CEDEWU


W pracy przedstawiono wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami i przez projekty/


Rachunkowość Zbiór zadań Rachunkowość Zbiór zadań

Marina


Materiał został podzielony na rozdziały zgodnie z obowiązującymi w podręcznikach do rachunkowości standardami.


Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Carta Blanca


Skuteczne zarządzanie finansami stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.


Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa

Wolters Kluwer


Omówiono różnice między rachunkowością kreatywną a inżynierią rachunkowości, która posługuje się prawnie usankcjonowanymi metodami.


Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości

ODDK


W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR.


Sprawozdanie finansowe według MSSF Sprawozdanie finansowe według MSSF

Wolters Kluwer


Ogólne zasady pomiaru i prezentacji kluczowych pozycji sprawozdania finansowego.


Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2

Difin


Książka odpowiada na pytanie, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe.


Strategiczna rachunkowość zarządcza Strategiczna rachunkowość zarządcza

PWE


Sformułowanie właściwej strategii działania przedsiębiorstwa oraz jej skuteczna implementacja wymagają zastosowania odpowiednich instrumentów zarządzania.


Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 1 Podręcznik Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 1 Podręcznik

Difin


Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje sześć podstawowych działów.


Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 2 Podręcznik Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 2 Podręcznik

Difin


W części 2 podręcznika autor zwrócił szczególną uwagę na ewidencję i rozliczenie towarów, a także na zagadnienia prawno-handlowe dotyczące podatku VAT.


Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 3 Podręcznik Technik handlowiec Rachunkowość handlowa część 3 Podręcznik

Difin


W części 3 podręcznika autor zwrócił szczególną uwagę na koszty jednostki handlowej w powiązaniu z ewidencją i podziałem wyniku finansowego.


Technik logistyk Ekonomika logistyki Technik logistyk Ekonomika logistyki

Difin


Znaczna część Książki poświęcona została kosztom, ich kwalifikacji i zasad ewidencji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów logistyki.


Ustawa o rachunkowości Komentarz Wydanie 2 Ustawa o rachunkowości Komentarz Wydanie 2

Wolters Kluwer


Komentarz szczegółowo omawia ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych


Wartość godziwa Potencjał informacyjny Wartość godziwa Potencjał informacyjny

Difin


Książka zawiera prezentację wartości godziwej jako zasady wyceny w rachunkowości.


Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Difin


Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych.


Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Wydanie II Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Wydanie II

CEDEWU


Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych jako podręcznik z podstaw rachunkowości.


Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych Zbiór zadań Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych Zbiór zadań

ODDK


Zbiór zadań ilustruje wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.


Wycena przedsiębiorstwa Od teorii do praktyki Wycena przedsiębiorstwa Od teorii do praktyki

Poltext


Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości.


Wycena przedsiębiorstwa Podejście scenariuszowe Wycena przedsiębiorstwa Podejście scenariuszowe

Naukowe PWN


Książka prezentuje proces wyceny integrujący proces prognozowania sprzedaży oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów.


Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce

Difin


W książce zaproponowano modelowe rozwiązania systemu rachunkowości, obejmującego specyficzne podejście dotyczące tworzenia informacji na potrzeby zarządzania logistycznego.


Zaawansowana rachunkowość finansowa Zaawansowana rachunkowość finansowa

PWE


Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.


Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady, zadania, testy Wydanie 2 Zaawansowana rachunkowość finansowa Przykłady, zadania, testy Wydanie 2

C.H. BECK


Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień rachunkowości finansowej w formie rozwiązanych zadań.


Zaawansowana rachunkowość zarządcza Wydanie 2 Zaawansowana rachunkowość zarządcza Wydanie 2

PWE


Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem.


Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

Difin


Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości.


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Difin


Pokazuje związki pomiędzy użytkownikiem i eksploatacją procesów zarządzania środkami trwałymi a wartością przedsiębiorstwa.


Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa

Difin


Publikacja jest poświęcona zarządzaniu kosztami, stanowiącemu poważne wyzwanie dla zespołu menedżerskiego w każdym przedsiębiorstwie. Rozpoznanie czynników sprawczych kosztów niższej jakości, logistyki, innowacji i ochrony środowiska jest nieodzownym wa­runkiem podejmowania racjonalnych decyzji.


Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

CEDEWU


Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.


Zasady rachunkowości Podręcznik Zasady rachunkowości Podręcznik

WSiP


Podręcznik do nauczania przedmiotu zasady rachunkowości. Przedstawiony w rozdziale materiał jest bogato ilustrowany schematami, przykładami oraz wzorami druków.


Zasady rachunkowości Teoria przykłady i zadania Wydanie 4 Zasady rachunkowości Teoria przykłady i zadania Wydanie 4

CEDEWU


Książka jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób rozpocząć przygodę z rachunkowością


Zasady rachunkowości Zadania Zasady rachunkowości Zadania

WSiP


Zbiór obejmuje polecenia do wykonania księgowań i rozliczeń księgowych.


Zasady rachunkowości zarządczej Zasady rachunkowości zarządczej

Naukowe PWN


Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej.


Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań

ODDK


Rozwiązania do zadań zamieszczonych w Zasadach rachunkowości – zbiór zadań.


Zasady rachunkowości Zbiór zadań Zasady rachunkowości Zbiór zadań

ODDK


Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia.


Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

ODDK


W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.


Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

ODDK


Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania.


Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Wydanie 6 Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Wydanie 6

Wolters Kluwer


Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną.


Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami

PLACET


Problematyka zadań z rachunkowości podana jest w przystępnej formie, zaś sama forma i układ książki umożliwiają czynną naukę i studiowanie tego przedmiotu.


Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami

PLACET


Problematyka zadań z rachunkowości podana jest w przystępnej formie, zaś sama forma i układ książki umożliwiają czynną naukę i studiowanie tego przedmiotu.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Rachunkowość