księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Rachunek prawdopodobieństwa


Aspekty kombinatoryki Aspekty kombinatoryki

WNT


Podręcznik obejmuje materiał podstawowego wykładu z matematyki dyskretnej.


Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii

WNT


Zaprezentowano aplikacje rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w niektórych obszarach ekonomii.


Kombinatoryka dla programistów wydanie III Kombinatoryka dla programistów wydanie III

WNT


Przedstawiono wybrane zagadnienia kombinatoryki, teorii grafów i algorytmów kombinatorycznych.


Metody probabilistyczne i obliczenia Algorytmy randomizowane i analiza probabilistyczna Metody probabilistyczne i obliczenia Algorytmy randomizowane i analiza probabilistyczna

WNT


Książka dotyczy zastosowania probabilistyki w informatyce. Stanowi doskonałe wprowadzenie do metod i paradygmatów probabilistycznych.


Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym

Vizja Press&IT


Przedstawione w książce metody probabilistyczne obejmują: rachunek prawdopodobieństwa, statystykę opisową, metody statystyki matematycznej.


Paradoksy prawdopodobieństwa Paradoksy prawdopodobieństwa

Naukowe PWN


Pojęcie prawdopodobieństwa stosowane jest od wieków pod różnymi nazwami. Kryją się za nim różne, czasami nawet sprzeczne intuicje


Prawdopodobieństwo i miara Wydanie 2 Prawdopodobieństwo i miara Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka Patricka Billingsley`a to wyjątkowy podręcznik rachunku prawdopodobieństwa.


Probabilistyka Statystyka matematyczna Procesy stochastyczne Rachunek prawdopodobieństwa Probabilistyka Statystyka matematyczna Procesy stochastyczne Rachunek prawdopodobieństwa

Naukowe PWN


Każdy z omawianych problemów zilustrowali przykładami z wielu dziedzin nauki oraz życia codziennego. Do samodzielnej pracy przygotowali zestaw zadań z odpowiedziami, który ułatwi utrwalenie zdobytej wiedzy.


Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to proste Rachunek prawdopodobieństwa dla licealistów to proste

RM


Książka przedstawia zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego.


Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego Wydanie 2 Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego Wydanie 2

SCRIPT


Napisaliśmy tę książkę, aby wszystkim mającym w nauce lub w pracy do czynienia z rachunkiem prawdopodobieństwa pomóc opanować specyficzny język.


Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

C.H. BECK


Właściwe zrozumienie rachunku prawdopodobieństwa jest potrzebne osobom, które chcą stosować bardziej zaawansowane narzędzia statystyki matematycznej.


Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów

WNT


Podręcznik zawiera wykład rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, obejmujący program szkoły średniej, przedstawiony w kilkunastu lekcjach.


Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 1 Rachunek prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 1 Rachunek prawdopodobieństwa

Naukowe PWN


Pierwsza część podręcznika dotyczy rachunku prawdopodobieństwa.


Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 2 Statystyka matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 2 Statystyka matematyczna

Naukowe PWN


Druga część podręcznika dotyczy statystyki matematycznej.


Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Wydanie V poprawione Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Wydanie V poprawione

WSISiZ


Książka składa się z pięciu podstawowych rozdziałów, z których pierwsze dwa poświęcone są rachunkowi prawdopodobieństwa, natomiast dalsze trzy dotyczą podstawowych zagadnień statystyki


Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami

BTC


Każdy z tematów zilustrowano przykładami oraz zadaniami umieszczonymi na końcu rozdziałów. Do prawie wszystkich zadań podane są odpowiedzi, czasem wskazówki.


Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 1 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 1

Naukowe PWN


Znakomity podręcznik rachunku prawdopodobieństwa.


Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2

Naukowe PWN


Wznowienie tomu 2 klasycznego podręcznika, należącego do kanonu literatury dotyczącej kształcenia probabilistycznego.


Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 3 Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 3

SCRIPT


Książka jest pierwszym polskim nowoczesnym podręcznikiem rachunku rawdopodobieństwa.


Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 4 Miękka oprawa Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 4 Miękka oprawa

SCRIPT


Książka jest pierwszym polskim nowoczesnym podręcznikiem rachunku prawdopodobieństwa. W książce przeplatają się metody analityczne i probalistyczne.


Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 4 Twarda oprawa Wstęp do teorii prawdopodobieństwa Wydanie 4 Twarda oprawa

SCRIPT


W książce przeplatają się metody analityczne i probalistyczne, co jest cechą właściwą współczesnemu traktowaniu rachunku prawdopodobieństwa.


Wykłady z kombinatoryki Przeliczanie Wykłady z kombinatoryki Przeliczanie

WNT


Omawia prawa i metody przeliczania różnych obiektów kombinatorycznych, schematy wyboru, ciągi binarne, równania rekurencyjne.


Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami

SCRIPT


W tym niewielkim objętościowo podręczniku udało się zmieścić imponujący zakres materiału: od podstaw rachunku prawdopodobieństwa do centralnego twierdzenia granicznego.


Wykłady z teorii prawdopodobieństwa Wykłady z teorii prawdopodobieństwa

WNT


Wykład z teorii prawdopodobieństwa to nowoczesny podręcznik przeznaczony dla studentów uniwersytetów, politechnik oraz uczelni ekonomicznych i pedagogicznych.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Rachunek prawdopodobieństwa