księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Przetwarzanie obrazów


Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych

WNT


Przedstawiono metody akceleracji obliczeń w systemach komputerowych przeznaczonych do realizacji obliczeń.


Cyfrowe przetwarzanie obrazów Cyfrowe przetwarzanie obrazów

EXIT


Książka prezentuje wybrane metody i problemy cyfrowego przetwarzania obrazów.


Filtracja obrazów i trajektorii przestrzennych za pomocą równań różniczkowych cząstkowych Filtracja obrazów i trajektorii przestrzennych za pomocą równań różniczkowych cząstkowych

EXIT


Przedstawiona praca jest próbą połączenia dwóch intensywnie rozwijających się dziedzin: przetwarzania ruchu oraz przetwarzania obrazów. W skomplikowanych systemach wizyjnych obszary te często łączą się ze sobą jako kolejne etapy przetwarzania informacji.


Komputerowa wizja Metody interpretacji i identyfikacji obiektów Komputerowa wizja Metody interpretacji i identyfikacji obiektów

EXIT


Zainteresowanie zagadnieniami komputerowej wizji wynika z rozwoju szeroko pojętych zagadnień obejmujących informatykę i teorię sterowania, i ich wymagań dotyczących dokładności przetwarzanych informacji.


Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych

EXIT


Celem tej książki jest przedstawienie kilku akumulacyjnych metod analizy obrazów.


Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej Wydanie 2 Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka przedstawia uniwersalne metody klasyfikacji obiektów stosowane w wizyjnych komputerowych systemach rozpoznawania.


Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych

EXIT


Celem książki jest przedstawienie wybranych metod i algorytmów morfologicznego prztwarzania obrazów i rozpoznowania wzorców.


Obraz cyfrowy Reprezentacja kompresja podstawy przetwarzania Standardy JPEG i MPEG Obraz cyfrowy Reprezentacja kompresja podstawy przetwarzania Standardy JPEG i MPEG

WKiŁ


W książce przedstawiono sposoby uzyskiwania cyfrowych obrazów i cyfrowych sygnałów wizyjnych.


OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV

HELION


Ta książka, przeznaczona dla osób znających język C++, jest praktycznym wprowadzeniem do otwartej biblioteki OpenCV w wersji 3.x


Podstawowe techniki przetwarzania obrazu Podstawowe techniki przetwarzania obrazu

WKiŁ


Książka Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, zawiera zrealizowane w ujęciu systemowym przy użyciu metod analizy fourierowskiej rozwinięte przedstawienie podstawowych pojęć, właściwości i uwarunkowań funkcjonalnych w odniesieniu do stosowanych współcześnie różnych technik przetwarzania obrazu.


Projektowanie wizualne wspomagane komputerem Projektowanie wizualne wspomagane komputerem

EXIT


Książka prezentuje problemy wizualizacji w dziedzinie projektowania.


Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych

Naukowe PWN


Książka szczegółowo przedstawia metody oraz algorytmy przetwarzania i analizy obrazów.


Przetwarzanie obrazów Przetwarzanie obrazów

WSISiZ


W książce zawarto definicje podstawowych pojęć, stosowaną terminologię oraz omówiono poszczególne etapy procesu prztwarzania obrazów.


Przetwarzanie obrazów ćwiczenia Przetwarzanie obrazów ćwiczenia

PJWSTK


Książka jest poświęcona podstawowym metodom przetwarzania obrazów.


Rozpoznawanie obrazów Rozpoznawanie obrazów

EXIT


W książce przedstawiono teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowanie rozpoznawania obrazów. Opisano klasyfikatory statystyczne i metody ich uczenia.


Rozpoznawanie wzorców 2D i 3D na obrazach cyfrowych za pomocą ukrytych modeli Markowa Rozpoznawanie wzorców 2D i 3D na obrazach cyfrowych za pomocą ukrytych modeli Markowa

EXIT


Charakterystyka metod rozpoznawania wzorców


Segmentacja obrazów cyfrowych Metody segmentacji wododziałowej Segmentacja obrazów cyfrowych Metody segmentacji wododziałowej

EXIT


Prezentowana książka przedstawia zagadnienia segmentacji obrazów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem metody segmentacji wododziałowej.


Ukryte modele Markowa w rozpoznawaniu dwuwymiarowych wzorców na obrazach cyfrowych Ukryte modele Markowa w rozpoznawaniu dwuwymiarowych wzorców na obrazach cyfrowych

EXIT


Rozwój technik komputerowych i urządzeń do przetwarzania obrazów umożliwił budowanie zaawansowanych systemów wizyjnych przetwarzających obrazy.


Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 1 Percepcja akwizycja wizualizacja Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 1 Percepcja akwizycja wizualizacja

EXIT


Książka prezentuje w sposób pełny wybrany zakres metod i technik przetwarzania informacji obrazowej.


Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 2 Dyskretyzacja obrazu, operacje pikslowe, morfologiczne Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 2 Dyskretyzacja obrazu, operacje pikslowe, morfologiczne

EXIT


Książka stanowi niezwykle szerokie kompendium i przegląd wiedzy z zakresu wizji komputerowej napisane w języku polskim.


Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych

Wydawnictwo Naukowe UMK


W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń przeznaczonych do rejestracji obrazów w różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Przetwarzanie obrazów