księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Ogrzewanie Klimatyzacja


ABC instalacji grzewczych Poradnik eksperta ABC instalacji grzewczych Poradnik eksperta

DW Medium


Autorzy w przystępny sposób prezentują często trudne tematy związane z instalacjami grzewczymi. Udzielają praktycznych porad i cennych wskazówek.


Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Naukowe PWN


Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych


Chłodnictwo i klimatyzacja Wydanie II Chłodnictwo i klimatyzacja Wydanie II

Naukowe PWN


Książka zawiera podstawy chłodnictwa i klimatyzacji. Wiadomości teoretyczne są podane w bardzo skondensowanej formie


Ciepłownictwo Obliczenia Projektowanie Energooszczędność Wydanie III Ciepłownictwo Obliczenia Projektowanie Energooszczędność Wydanie III

Naukowe PWN


Książka obejmuje cały zakres zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedziny zaopatrzenia odbiorców w ciepło


Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych

WNT


Książka zawiera wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji turbin cieplnych.


Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze Poradnik Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze Poradnik

WNT


W poradniku przedstawiono zasady działania i budowę urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.


Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia cieplno-wilgotnościowe Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

Naukowe PWN


Konstruktor budowlany staje przed koniecznością obligatoryjnego uwzględnienia w procesie projektowania budynku złożonych wymagań cieplno-wilgotnościowych


Gazowe układy kogeneracyjne Gazowe układy kogeneracyjne

WNT


W książce omówiono wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu, tzn. w układach kogeneracyjnych spalających paliwa gazowe.


Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych Konstrukcja Dobór Charakterystyki cieplne Wydanie II Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych Konstrukcja Dobór Charakterystyki cieplne Wydanie II

Naukowe PWN


W książce dokładnie omówiono również zależności obliczeniowe służące doborowi grzejników


Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

DW Medium


Celem książki jest upowszechnienie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość powietrza.


Modernizacja kotłów energetycznych Modernizacja kotłów energetycznych

Naukowe PWN


W książce omówiono problematykę modernizacji kotłów energetycznych oraz związane z nią zagadnienia dotyczące ich eksploatacji. Opisano sposoby zmniejszenia strat cieplnych kotła


Odszranianie oziębiaczy powietrza Odszranianie oziębiaczy powietrza

WNT


Książka zawiera opisy naukowe i techniczne szronienia i przeciwdziałania skutkom tego zjawiska w oziębiaczach powietrza o temperaturze powierzchni niższej niż zero stopni.


Ogrzewanie biomasą Ogrzewanie biomasą

PWRiL


przedstawiono w zarysie problematykę zastępowania tradycyjnych paliw – węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego – produktami pochodzenia biologicznego (biomasą)


Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła

WKiŁ


Praktyczne sposoby realizacji ekologicznych instalacji grzewczych, w których zastosowano pompy ciepła.


Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja

WSiP


Omówiono wykonawstwo i eksploatację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Parowe źródła ciepła Wydanie II Parowe źródła ciepła Wydanie II

Naukowe PWN


Ujmuje zagadnienia z wiązane z wykorzystaniem pary wodnej jako nośnika energii cieplnej


Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej

Multico


Wykorzystanie ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych jest nowoczesnym oraz efektywnym sposobem pozyskiwania energii.


Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła

WNT


Książka jest poświęcona prostym i odwrotnym zagadnieniom przewodzenia ciepła. Zadania są szczegółowo omówione i rozwiązane. Podano również programy napisane w języku FORTRAN umożliwiające wykonywanie obliczeń.


Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji Poradnik dla projektantów i instalatorów Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji Poradnik dla projektantów i instalatorów

WNT


Książka zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy grzewcze.


Technika chłodnicza Poradnik Technika chłodnicza Poradnik

Naukowe PWN


Nowoczesny poradnik obejmujący podstawowe zagadnienia techniki chłodniczej.


Termodynamiczne procesy i przemiany w obiegach chłodniczych i kriogenicznych Termodynamiczne procesy i przemiany w obiegach chłodniczych i kriogenicznych

Naukowe PWN


Niniejszy podręcznik jest poświęcony procesom termodynamicznym w obiegach lewobieżnych realizowanych w ziębiarkach, pompach ciepła, systemach kriogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych czynników do ich realizacji.


Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe Podstawy teoretyczne i obliczenia Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe Podstawy teoretyczne i obliczenia

Naukowe PWN


Książka przedstawia podstawy teoretyczne działania układów sprężarkowych jedno- i wielostopniowych, metody określania stanu termodynamicznego czynnika chłodniczego


Wentylacja i klimatyzacja - warunki techniczne wykonania i odbioru Wentylacja i klimatyzacja - warunki techniczne wykonania i odbioru

DASHÖFER


Zostały wymienione i opisane akty prawne, przepisy i normy niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.


Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych

WNT


Książka zawiera podstawowe informacje o wodach występujących w przyrodzie i ich zanieczyszczeniach.


Wymiana ciepła Wydanie VI Wymiana ciepła Wydanie VI

Naukowe PWN


W książce przedstawiono analityczne i numeryczne metody rozwiązywania ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Ogrzewanie Klimatyzacja