księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Metody numeryczne


Analiza numeryczna Analiza numeryczna

WNT


Jest to nowoczesny podręcznik analizy numerycznej.


Analiza numeryczna wybranych zagadnień dynamiki chaotycznej Analiza numeryczna wybranych zagadnień dynamiki chaotycznej

WNT


W książce opisano wybrane algorytmy komputerowe identyfikacji chaosu deterministycznego na podstawie danych eksperymentalnych.


Dynamika chaotyczna belek płyt i powłok Metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych Dynamika chaotyczna belek płyt i powłok Metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych

WNT


Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną.


Dynamika i stateczność podatnych wycinkowych powłok obciążanych termodynamicznie Dynamika i stateczność podatnych wycinkowych powłok obciążanych termodynamicznie

WNT


Książka obejmuje przegląd historyczny dotyczący obliczeń płyt i powłok o obrysie składającym się z odcinków liniowych i brzegowych.


Elementy programowania matematycznego Elementy programowania matematycznego

SKALMIERSKI


Książka prezentuje wybrane zagadnienia związane z tematyką programowania matematycznego, obejmując ogólną definicję tego rodzaju zadań.


Falki i aproksymacje wydanie 2 Falki i aproksymacje wydanie 2

WNT


Analiza falkowa umożliwia jednoczesne przedstawienie czasowych oraz częstotliwościowych własności sygnałów.


Falki ortogonalne o zwartym nośniku Zastosowanie do nieparametrycznej identyfikacji systemów Falki ortogonalne o zwartym nośniku Zastosowanie do nieparametrycznej identyfikacji systemów

EXIT


Książka przedstawia elementy teorii ortogonalnych funkcji falkowych o zwartym nośniku oraz omawia ich zastosowanie do nieparametrycznej identyfikacji systemów z losowym wejściem.


Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień brzegowych Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień brzegowych

Naukowe PWN


Omawiana metoda PURC opiera się na parametrycznych układach równań całkowych, które są analityczną modyfikacją klasycznych brzegowych równań całkowych.


Metody numeryczne w C++ Builder Metody numeryczne w C++ Builder

HELION


Metody numeryczne są to sposoby rozwiązywania złożonych problemów matematycznych za pomocą narzędzi obliczeniowych.


Metody numeryczne w Delphi 4 Metody numeryczne w Delphi 4

HELION


W książce przedstawiono szereg najpopularniejszych algorytmów metod numerycznych oraz ich implementacje w języku Object Pascal.


Metody numeryczne Wydanie VII Metody numeryczne Wydanie VII

Naukowe PWN


Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej umożliwiającym opracowywanie programów komputerowych do rozwiązywania różnorodnych problemów technicznych, medycznych czy ekonomicznych.


Metody numeryczne Zagadnienia początkowo-brzegowe Metody numeryczne Zagadnienia początkowo-brzegowe

SKALMIERSKI


Książka w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia związane z przybliżonym rozwiązywaniem zagadnień brzegowych dla równań fizyki matematycznej.


Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki Zagadnienia wybrane Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki Zagadnienia wybrane

WNT


W książce omówiono zagadnienia związane z analizą wytrzymałościową materiałów ceramicznych na przykładzie ceramiki korundowej AI2O3 i kompozytu AI2O3 – ZrO2.


Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

EXIT


Przedstawiono zarys teorii oraz podstawowe modele procesów transportu pędu, energii i masy w płynach, a także podstawy analizy numerycznej tych procesów. procesowej.


Równania i układy równań Wartości i wektory własne Równania i układy równań Wartości i wektory własne

SKALMIERSKI


Książka zapoznaje w przystępny sposób z wybranymi metodami dokładnymi i przybliżonymi rozwiązywania układów równań liniowych.


Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym

WNT


W książce opisano trójwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla prostopadłościanu.


Wprowadzenie do metod numerycznych Wydanie 2 Wprowadzenie do metod numerycznych Wydanie 2

EXIT


Podręcznik zawiera najważniejsze wiadomości o najczęściej stosowanych metodach numerycznych.


Zastosowania teorii falek w zagadnieniach brzegowych Zastosowania teorii falek w zagadnieniach brzegowych

SKALMIERSKI


Ksiązka w przystępny sposób zapoznaje Czytelnika z metodami przybliżonymi rozwiązywania równań różniczkowych, opartymi o teorię falek.


Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych

EXIT
Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Metody numeryczne