księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Mechanika


Belki Siły wewnętrzne i linia ugięcia Przykłady obliczeń Belki Siły wewnętrzne i linia ugięcia Przykłady obliczeń

Poligraf


Jeśli chcesz zgłębić tajniki wyznaczania sił wewnętrznych i linii ugięcia w belkach zginanych sięgnij po nasz zbiór zadań.


Drgania i hałas w inżynierii maszyn Drgania i hałas w inżynierii maszyn

Naukowe PWN


Książka zawiera przykłady zastosowania metod badawczych oraz redukcji drgań hałasu


Drgania i stateczność układów smukłych Drgania i stateczność układów smukłych

WNT


Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą.


Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

WNT


Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła.


Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

WNT


Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą.


Drgania układów ciągłych Drgania układów ciągłych

WNT


W książce omówiono drgania układów ciągłych jedno- i dwuwymiarowych, przedstawiono teoretyczno-doświadczalne badania drgań konstrukcyjnie niejednorodnych płyt i powłok.


Hydraulika siłowa Zbiór zadań z rozwiązaniami Hydraulika siłowa Zbiór zadań z rozwiązaniami

Naukowe PWN


Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną naukę i zrozumienie wskazanych w publikacji problemów.


Hydraulika urządzeń uzdatniania wody Hydraulika urządzeń uzdatniania wody

Naukowe PWN


Głównym przedmiotem i celem książki jest analiza zjawisk przepływowych


Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 1 Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 1

WNT


Zaprezentowano także analizę zjawisk przepływowych w różnorodnej armaturze wodociągowej, w wielofunkcyjnych automatycznych zaworach regulacyjnych oraz warunki przemieszczania się powietrza w przewodach wodociągowych.


Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 2 Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 2

WNT


W książce przedstawiono podstawowe zależności i metody obliczania przepływów w różnych urządzeniach wodociągowych i ich złożonych układach.


Inżynierska mechanika płynów Wydanie 2 Inżynierska mechanika płynów Wydanie 2

WNT


W książce opisano zjawiska fizyczne występujące w płynach znajdujących się w spoczynku lub ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań między płynem a ściankami.


Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu

Naukowe PWN


Książka duży nacisk kładzie na interpretacje fizyczne analizowanych zjawisk przepływu.


Mechanika Mechanika

Naukowe PWN


Pierwszy z cyklu klasycznych podręczników znanych i cenionych przez fizyków na całym świecie.


Mechanika dla niemechaników Mechanika dla niemechaników

WNT


Książka zawiera wybrane zagadnienia ze statystyki, kinematyki i kinetyki oraz wytrzymałości materiałów w zakresie zapewniającym zdobycie minimum wiedzy z mechaniki stosowanej


Mechanika gazów Jednowymiarowe przepływy ustalone Mechanika gazów Jednowymiarowe przepływy ustalone

WNT


W książce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów.


Mechanika klasyczna Tom 1 Mechanika klasyczna Tom 1

Naukowe PWN


Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę klasyczną w kontekście współczesnej fizyki. To nowoczesny podręcznik na miarę XXI wieku.


Mechanika klasyczna Tom 2 Mechanika klasyczna Tom 2

Naukowe PWN


Tom 2 zawiera zagadnienia bardziej zaawansowane, omawiane zwykle w ramach wykładu mechaniki teoretycznej, które można studiować niezależnie od siebie.


Mechanika ogólna Mechanika ogólna

Naukowe PWN


Przedstawiono w sposób jasny i przystępny – teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki.


Mechanika ogólna - Leyko Tom 1 Statyka i kinematyka Mechanika ogólna - Leyko Tom 1 Statyka i kinematyka

Naukowe PWN


Zawiera wykład mechaniki ogólnej w ujęciu klasycznym rozszerzony o elementy mechaniki analitycznej.


Mechanika ogólna - Leyko Tom 2 Dynamika Mechanika ogólna - Leyko Tom 2 Dynamika

Naukowe PWN


Tom drugi Dynamika zawiera podstawy dynamiki, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy punktu materialnego, pracę siły i energię kinetyczną.


Mechanika ogólna - Misiak Tom 1 Statyka i kinematyka Mechanika ogólna - Misiak Tom 1 Statyka i kinematyka

WNT


Część I – Statyka – zawiera podstawowe pojęcia i zasady statyki, Część II – Kinematyka – obejmuje kinematykę punktu, podstawowe pojęcia ruchu ciała sztywnego.


Mechanika ogólna - Misiak Tom 2 Dynamika Mechanika ogólna - Misiak Tom 2 Dynamika

WNT


Dynamika - zawiera dynamikę punktu materialnego z uwzględnieniem drgań o jednym stopniu swobody, dynamikę układu punktów materialnych, zasadę pędu, moment pędu oraz zasadę równoważności energii kinetycznej i pracy z uwzględnieniem geometrii masy


Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym Statyka przykłady i zadania Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym Statyka przykłady i zadania

Naukowe PWN


Podręcznik jest pomyślany jako metodyczny zbiór rozwiązanych zadań z mechaniki ogólnej z wykorzystaniem rachunku wektorowego i tensorowego


Mechanika płynów dwufazowych Mechanika płynów dwufazowych

WNT


Przedstawiono podstawy przepływów mieszanin dwufazowych, obejmujące przepływy adiabatyczne, jednowymiarowe, ustalone i zachodzące bez przemian fazowych.


Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

WNT


W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych.


Mechanika techniczna + CD WSiP Mechanika techniczna + CD WSiP

WSiP


Książka zawiera wiadomości dotyczące podstawowych działów mechaniki technicznej: statyki wytrzymałości materiałów; kinematyki oraz dynamiki.


Mechanika techniczna Tom 1 + Tom 2 KOMPLET Mechanika techniczna Tom 1 + Tom 2 KOMPLET

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera podstawowy materiał wykładany na zajęciach z mechaniki i wytrzymałości materiałów


Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów Wydanie VI Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów Wydanie VI

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera podstawowy materiał wykładany na zajęciach z mechaniki i wytrzymałości materiałów


Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika Wydanie V Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika Wydanie V

Naukowe PWN


Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciała sztywnego, ruch kulisty ciała sztywnego


Mechanika teoretyczna Mechanika teoretyczna

Naukowe PWN


Kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej, stanowiącej część fizyki teoretycznej.


Mechanika z przykładami Statyka, płaska geometria mas Wydanie 2 Mechanika z przykładami Statyka, płaska geometria mas Wydanie 2

WNT


Mechanika z przykładami to podręcznik poświęcony statyce, jednemu z podstawowych działów mechaniki ciał nieodkształconych.


Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas

WNT


Podręcznik stanowi zbiór zadań ze statyki i geometrii mas. Obejmuje takie zagadnienia mechaniki, jak: rachunek wektorowy, równowagę płaskiego i przestrzennego układu sił, tarcie, siły wewnętrzne, kratownice i geometrię mas.


Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki Wydanie II Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki Wydanie II

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera zbiór zadań z mechaniki ogólnej, uzupełniony syntetycznym omówieniem metod ich rozwiązywania.


Nieliniowe postacie drgań Układy dyskretne Nieliniowe postacie drgań Układy dyskretne

Naukowe PWN


W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej.


Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Naukowe PWN


Najważniejszą zaletą niniejszej publikacji jest łączne, całościowe ujęcie najważniejszych zagadnień mechaniki ciał stałych i płynów


Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki

Naukowe PWN


Nowoczesny, zwięzły wykład równań zachowania dla ośrodków płynnych. Omawia hydrostatykę, ruch płynu nielepkiego, gazodynamikę, przepływ turbulentny i filtracyjny.


Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych

Naukowe PWN


hydrauliczne maszyny zębate (HMZ) służą do zmiany energii mechanicznej na hydrauliczną lub odwrotnie


Równania klasycznej mechaniki płynów Równania klasycznej mechaniki płynów

Naukowe PWN


Podręcznik teoretycznej mechaniki płynów, zawierający usystematyzowaną wiedzę z klasycznej mechaniki płynów.


Techniczna mechanika płynów Techniczna mechanika płynów

Naukowe PWN


W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne mechaniki płynów. W drugiej części omówiono techniczne zastosowania mechaniki płynów.


Zadania z mechaniki ogólnej Część 1 Statyka Wydanie VIII Zadania z mechaniki ogólnej Część 1 Statyka Wydanie VIII

Naukowe PWN


Podręcznik stanowi pierwszą część z trzyczęściowego zbioru zadań, obejmującego statykę, kinematykę i dynamikę


Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET

Naukowe PWN


Zestaw trzech tomów Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET w dobrej cenie.


Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka Wydanie VI Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka Wydanie VI

Naukowe PWN


Niniejszy podręcznik stanowi drugą część zbioru zadań obejmującego statykę, kinematykę i dynamikę


Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika Wydanie VI Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika Wydanie VI

Naukowe PWN


Niniejsza książka stanowi trzecią część zbioru zadań obejmujących statykę, kinematykę i dynamikę. Większość rozdziałów została poprzedzona krótkim wstępem teoretycznym i wskazówkami metodycznymi, koniecznymi do rozwiązania zadań


Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska

Naukowe PWN


Podręcznik jest zbiorem 320 zadań z mechaniki płynów


Zbiór zadań z mechaniki ogólnej Wydanie 3 Zbiór zadań z mechaniki ogólnej Wydanie 3

Naukowe PWN


Podręcznik odpowiada wymaganiom programowym z przedmiotu mechanika na wydziałach mechanicznych politechnik. Składa się z 3 części: statyki, kinematyki i dynamiki.


Zbiór zadań z mechaniki technicznej Zbiór zadań z mechaniki technicznej

WSiP


Stanowi zbiór zadań z zakresu statyki, wytrzymałości materiałów, kinematyki i dynamiki wraz z odpowiedziami w postaci wzorów końcowych i szczegółowych wyników rozwiązań.


Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów

Naukowe PWN


Znajduje się tu około 644 zadań z mechaniki płynów i hydrauliki.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Mechanika