księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Logistyka


ADR w spedycji i magazynie Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych vademecum BHP ADR w spedycji i magazynie Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych vademecum BHP

Zacharek


Dowiesz się, kiedy towary niebezpieczne można przewozić tańszym transportem bez wymagań przepisów ADR.


Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki - z rozwiązaniami Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki - z rozwiązaniami

Difin


Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania publikacji poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym z transportu, spedycji i logistyki.


Decyzje logistyczne z Excelem Decyzje logistyczne z Excelem

Difin


Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstw.


E-logistyka E-logistyka

PWE


E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem.


Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy

PWE


Poziom i wzrost efektywności oraz sukces przedsiębiorstw zależą w coraz większym stopniu od rozwoju i wdrożenia nowoczesnych koncepcji zarządzania, spośród których szczególną rolę odgrywa współczesna logistyka.


Efektywność systemu dystrybucji Efektywność systemu dystrybucji

PWE


Logistyka nabiera coraz większego znaczenia, co łatwo zauważyć, obserwując szybki rozwój globalnych sieci gospodarczych.


Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) Teoria i praktyka Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) Teoria i praktyka

Difin


Nowoczesne spojrzenie na takie problemy, jak: organizacja transportu w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TSL, usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych.


Eurologistyka Eurologistyka

Naukowe PWN


Książka przedstawia rolę i zadania eurologistyki w dzisiejszym świecie na podstawie najnowszych i pierwszych do tej pory w Polsce badań.


Eurologistyka Teoria i praktyka Eurologistyka Teoria i praktyka

Difin


Zaprezentowany materiał dotyczy logistyki realizowanej w wymiarze gospodarki globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania i uwarunkowania europejskie.


Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw

Difin


W podręczniku autor omówił rolę i funkcję sektora handlu w łańcuchu dostaw.


Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa

Difin


Książka jest swoistym kompendium wiedzy o magazynach i magazynowaniu. Zostały w niej zawarte podstawowe, teoretyczne zagadnienia związane z szeroko rozumianą gospodarką magazynową


Harvard Business Review Zarządzanie łańcuchem dostaw Harvard Business Review Zarządzanie łańcuchem dostaw

Onepress


Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw to tworzenie i usprawnianie mechanizmu współpracy z kooperantami. To wspólne usuwanie dysfunkcji, które mogą prowadzić do pogorszenia jakości produktów, braku wystarczającego asortymentu w sprzedaży bądź zaniku zdrowej rywalizacji pomiędzy dostawcami.


Informatyczne narzędzia procesów logistycznych Informatyczne narzędzia procesów logistycznych

CEDEWU


Sukces współczesnej logistyki uzależniony jest od aplikacji nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Informatyka dla potrzeb logistyka(i) Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

Difin


We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki.


Infrastruktura transportu Europa, Polska – teoria i praktyka Infrastruktura transportu Europa, Polska – teoria i praktyka

Naukowe PWN


Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego


Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw

PWE


Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.


Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Difin


Książka stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki


Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw

Naukowe PWN


Przedstawiono ogólne sformułowanie modelu oceny efektywności sieci dostaw oraz modele cząstkowe


Kompendium wiedzy o logistyce Wydanie 4 Kompendium wiedzy o logistyce Wydanie 4

Naukowe PWN


W uporządkowany i przejrzysty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia z dziedziny logistyki.


Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim

Naukowe PWN


Zaproponowane wykorzystanie oprogramowania FlexSim łączy ze sobą wiele dziedzin nauki


Laboratorium magazynowe Podręcznik Laboratorium magazynowe Podręcznik

Difin


Ważne miejsce w strukturze logistyki zajmuje gospodarka zapasami, związana z funkcjonowaniem magazynów.


Logistyczna obsługa klienta Logistyczna obsługa klienta

Naukowe PWN


W książce wyjaśniono, jak rozpoznać potrzeby klienta i dostosować proces obsługi zamówienia do jego wymagań i oczekiwań


Logistyka Casebook Logistyka Casebook

Naukowe PWN


Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach z polskiego rynku przedstawione są usprawnienia procesów logistycznych pozwalające na zmniejszenie kosztów lub zwiększenie efektywności.


Logistyka dla inżynierów Logistyka dla inżynierów

WKiŁ


Książka poświęcona problematyce systemów logistycznych.


Logistyka dystrybucji Logistyka dystrybucji

WKiŁ


W podręczniku omówiono istotę łańcucha dystrybucji wraz z podstawowymi pojęciami, takimi jak: kanał dystrybucji, zasady współpracy i rozliczeń między partnerami w kanale dystrybucji oraz obowiązującą dokumentację


Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne

BEL Studio


Logistyka i jej technologie na przełomie wieków stały się zasadniczym stymulatorem gospodarki rynkowej, to konie pociągowe współczesnego biznesu.


Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 1 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 1

Difin


Treść zagadnień została tak dobrana, by student potrafił identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych.


Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Część 2

Difin


Część 2 podręcznika opisuje zarządzanie łańcuchem dostaw - metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny, strategie zarządzania łańcuchem dostaw.


Logistyka Koncepcja zintegrowanego zarządzania Wydanie 3 Logistyka Koncepcja zintegrowanego zarządzania Wydanie 3

PWE


W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami.


Logistyka miasta i regionu Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych Logistyka miasta i regionu Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Difin


Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach.


Logistyka miejska Teoria i praktyka Logistyka miejska Teoria i praktyka

Difin


W książce zawarte zostały zarówno teoretyczne aspekty zarządzania miastem z uwzględnieniem zasad logistyki, jak i praktyczne przykłady wdrożonych rozwiązań.


Logistyka międzynarodowa Logistyka międzynarodowa

Naukowe PWN


Książka przedstawia najnowsze trendy i wyniki badań dotyczące roli logistyki międzynarodowej w biznesie międzynarodowym.


Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Difin


Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej w obszarze gospodarki magazynowej


Logistyka ogólna Logistyka ogólna

WKiŁ


W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w ujęciu inżynierskim.


Logistyka operacyjna Logistyka operacyjna

BEL Studio


Problemy zabezpieczenia logistycznego współczesnych działań operacyjnych (bojowych i niebojowych) zostały przedstawione na gruncie analizy systemowej., jako prakseologiczny system logistyki wojskowej.


Logistyka przyszłości Logistyka przyszłości

PWE


Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w warunkach niepewności.


Logistyka techniczna Infrastruktura logistyczna Logistyka techniczna Infrastruktura logistyczna

BEL Studio


Książka zawiera zwięzłe kompendium wiedzy teoretycznej i zastosowań praktycznych z zakresu tzw. Logistyki technicznej


Logistyka Teoria i praktyka Tom 1 Logistyka Teoria i praktyka Tom 1

Difin


Atutem książki jest obszerna prezentacja metod planowania z wykorzystaniem prostych i zaawansowanych metod ilościowych.


Logistyka Teoria i praktyka Tom 2 Logistyka Teoria i praktyka Tom 2

Difin


Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, które powinien rozpatrywać każdy logistyk na poziomie menedżerskim.


Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2 Logistyka w bezpieczeństwie Wydanie 2

Difin


Książka systematyzuje zadania logistyki zgodnie z wymogami działań w sytuacjach kryzysowych.


Logistyka w biznesie międzynarodowym Logistyka w biznesie międzynarodowym

WNT


Książka jest pierwszą w Polsce książką poświęconą miejscu i roli zarządzania logistycznego w gospodarce międzynarodowej.


Logistyka w gospodarce światowej Logistyka w gospodarce światowej

C.H. BECK


Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy o logistyce w wymiarze krajowym i międzynarodowym.


Logistyka w przedsiębiorstwie Wydanie 5 Logistyka w przedsiębiorstwie Wydanie 5

PWE


Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych.


Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

PWE


Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem.


Marketing usług logistycznych Marketing usług logistycznych

Difin


Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych.


Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz

Difin


Szczególnie słabo rozpoznaną pod względem ryzyka i zakłóceń w przepływach materiałowych strukturą są sieciowe łańcuchy dostaw.


Nowoczesna logistyka Wydanie X Nowoczesna logistyka Wydanie X

Onepress


7W - czyli właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient, właściwa cena.


Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2 Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydanie 2

Wolters Kluwer


Celem książki jest zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i rozwiązań z zakresu logistyki.


Nowoczesne technologie w logistyce Nowoczesne technologie w logistyce

PWE


Warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnej logistyce jest wdrożenie nowoczesnych technologii.


Optymalizacja decyzji logistycznych Optymalizacja decyzji logistycznych

Difin


Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne


Optymalizacja systemów i procesów logistycznych Optymalizacja systemów i procesów logistycznych

CEDEWU


Redukcja kosztów przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klienta to podstawowy cel optymalizacji funkcjonowania systemów i realizacji procesów logistycznych.


Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Część 1 Kwalifikacja AU.31 Technik spedytor Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Część 1 Kwalifikacja AU.31 Technik spedytor

WKiŁ


Przeznacza do kształcenia w zawodzie technik spedytor


Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki

Wolters Kluwer


Autorzy starali się przekazać skomplikowaną wiedzę z zakresu logistyki w sposób możliwie najprostszy, charakteryzując najważniejsze obszary współczesnej logistyki.


Poradnik organizatora gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie Poradnik organizatora gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie

PWE


Omówiono główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów.


Pozwól płynąć swojemu produktowi Tworzenie ciągłego przepływu Pozwól płynąć swojemu produktowi Tworzenie ciągłego przepływu

PLACET


Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing.


Sektor usług logistycznych W teorii i w praktyce Sektor usług logistycznych W teorii i w praktyce

Difin


Opisuje współczesne trendy i różne aspekty rozwoju sektora usług logistycznych i należących do niego przedsiębiorstw.


Spedycja Spedycja

Difin


Książka ta jest przede wszystkim akademickim podręcznikiem spedycji.


Strategie łańcuchów dostaw Strategie łańcuchów dostaw

PWE


W książce omówiono rolę łańcucha dostaw w strategii przedsiębiorstw, kształtowanie się relacji między uczestnikami łańcucha.


Systemy elektroniczne w transporcie drogowym Systemy elektroniczne w transporcie drogowym

Difin


Książka porusza najbardziej aktualne problemy związane z rozwojem branży transportowej.


Systemy logistyczne Część 1 Systemy logistyczne Część 1

Difin


Opisuje podstawowe pojęcia dotyczące systemów logistycznych, infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych oraz zastosowań informatyki w systemach zarządzania.


Systemy logistyczne Część 2 Systemy logistyczne Część 2

Difin


W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki.


Środki transportu Częśc 1 Podręcznik Środki transportu Częśc 1 Podręcznik

Difin


Książka zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi transportu.


Środki transportu Częśc 2 Podręcznik Środki transportu Częśc 2 Podręcznik

Difin


Książka zawiera rozległą wiedzę z zakresu eksploatacji i charakterystyki środków transportu, niezbędnego wyposażenia pojazdów samochodowych, metod badań technicznych.


Technik logistyk Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Technik logistyk Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami

Difin


Zawiera pięć zestawów zadań testowych i pięć zadań praktycznych przygotowujących do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.


Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy

Difin


Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości.


Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 2 Zarządzanie magazynem Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 2 Zarządzanie magazynem

Difin


Druga część podręcznika jest przekrojowym kompendium wiedzy z zakresu operacyjnego zarządzania magazynem.


Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 3 Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami Technik logistyk Gospodarka zapasami i magazynem Część 3 Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami

Difin


Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem.


Technik logistyk Laboratorium logistyczno-spedycyjne Technik logistyk Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Difin


Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjne jest kształtowanie praktycznych umiejętności, opartych na wiedzy z zakresu transportu i spedycji.


Technik logistyk Podstawy logistyki Podręcznik Technik logistyk Podstawy logistyki Podręcznik

Difin


Podręcznik do logistyki stanowi kompletne i przekrojowe opracowanie z zakresu podstaw logistyki. Podręcznik zawiera również suplement w postaci polsko-angielskiego słownika terminologii gospodarczej dotyczącej logistyki.


Technik logistyk Transport i spedycja Część 1 Transport Technik logistyk Transport i spedycja Część 1 Transport

Difin


W książce wyjaśniono zagadnienia: formy usług przewozowych, popytu i podaży na tym rynku, cen usług transportowych, taryfikatory.


Technik logistyk Transport i spedycja Część 2 Spedycja Technik logistyk Transport i spedycja Część 2 Spedycja

Difin


Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji.


Technologie informatyczne w logistyce Technologie informatyczne w logistyce

PLACET


Trudno sobie dzisiaj wyobrazić działania na podstawowych szczeblach zarządzania bez korzystania z technologii informatycznych.


Towaroznawstwo dla logistyki Towaroznawstwo dla logistyki

Difin


Jednym z istotnych obszarów ułatwiających zrozumienie istoty współczesnej logistyki jest towaroznawstwo.


Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów

Naukowe PWN


Jednym z warunków efektywnego funkcjonowania łańcu­chów dostaw jest ograniczanie kosztów transportu, których udział w całkowitych kosz­tach logistycz­nych jest znaczny.


Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym Instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym Instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów

ODDK


Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej.


Transport międzynarodowy Wydanie III Transport międzynarodowy Wydanie III

PWE


We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu.


Transport Nowe wyzwania Wydanie 6 Transport Nowe wyzwania Wydanie 6

Naukowe PWN


Nowe wydanie książki będzie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój, i obejmie najnowsze problemy i tendencje w transporcie europejskim, w tym w Polsce.


Transport Problemy transportu w rozszerzonej UE Wydanie 5 Transport Problemy transportu w rozszerzonej UE Wydanie 5

Naukowe PWN


Kompendium wiedzy o transporcie! W nowym, rozszerzonym i udoskonalonym, wydaniu podręcznika autorzy uwzględnili zmiany, które zaszły w procesie rozwoju i standardach transportu w ostatnich latach.


Transport w gospodarce Transport w gospodarce

EXIT


Rola transportu w gospodarce


Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2 Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Wydanie 2

Wolters Kluwer


Jest to drugie wydanie komentarza do przepisów ustawy o transporcie drogowym.


Vademecum organizacji gospodarki magazynowej Vademecum organizacji gospodarki magazynowej

ODDK


Koncentruje się głównie na omawianiu podstawowych zagadnień organizacji gospodarki magazynowej z uwzględnieniem jej zadań w procesach logistycznych


Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw

Onepress


Z tej książki dowiesz się, jak i nad czym pracują działy logistyki i zaopatrzenia w firmach takich, jak Dell Computer, Procter & Gamble, Chrysler, Toyota, Kraft Foods, czy Whirlpool.


Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów

EXIT


W środowisku ekonomistów teoria zapasów wiąże się z zarządzaniem produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, zaopatrzeniem i zbytem.


Zakupy w przedsiębiorstwie Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami Zakupy w przedsiębiorstwie Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami

Poltext


Sprawne stworzenie skutecznych procedur zakupowych to jeden z największych problemów w przedsiębiorstwach, które wdrażają nowe systemy ograniczania poziomu zapasów i redukcji kosztów


Zarys mikrologistyki Zarys mikrologistyki

BEL Studio


Logistyka, jako teoria i praktyka zarządzania fizycznymi przepływami materiałów, towarów i usług stanowi podstawę współczesnej gospodarki rynkowej.


Zarządzanie jakością w logistyce Zarządzanie jakością w logistyce

CEDEWU


Książka dostarcza przekrojowych informacji z zakresu zarządzania jakością i logistyki.


Zarządzanie logistyczne Zarządzanie logistyczne

PWE


Zarządzanie logistyczne to jeden z najbardziej popularnych na świecie podręczników z zakresu logistyki.


Zarządzanie logistyką Zarządzanie logistyką

PWE


Sukces rynkowy w coraz większym stopniu zależy od umiejętności właściwego rozplanowania i zsynchronizowania przepływów rzeczowych i informacyjnych w płaszczyźnie wewnątrz- i międzyorganizacyjnej.


Zarządzanie logistyką magazynową Zarządzanie logistyką magazynową

Naukowe PWN


Omawiając wszystkie zagadnienia, od najbardziej zaawansowanej technologii, po aktualne problemy środowiskowe, skupia się na kluczowych aspektach gospodarki magazynowej.


Zarządzanie łańcuchami dostaw Zarządzanie łańcuchami dostaw

PWE


W książce zostały przedstawione najważniejsze instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw.


Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje procedury doświadczenia Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje procedury doświadczenia

PWE


W książce przedstawiono nowoczesną koncepcję zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw.


Zarządzanie łańcuchem dostaw Podstawy Wydanie II Zarządzanie łańcuchem dostaw Podstawy Wydanie II

Onepress


Zarządzanie łańcuchem dostaw to niezwykłe wyzwanie, które wymaga profesjonalnej wiedzy oraz zastosowania odpowiednich narzędzi.


Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Difin


Opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw.


Zintegrowane łańcuchy transportowe Zintegrowane łańcuchy transportowe

Difin


Książka jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym kompendiów wiedzy na temat zintegrowanych łańcuchów transportowych.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Logistyka