księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Logika Topologia


Ćwiczenia z logiki Ćwiczenia z logiki

Naukowe PWN


Zawiera serię nowych przykładów, których rozwiązywanie pomoże czytelnikowi w opanowaniu wiadomości.


Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków

BEL Studio


Książka jest przeznaczona dla studentów informatyki uczących się przedmiotu logika i teoria mnogości.


Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach Wydanie 12 Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach Wydanie 12

Naukowe PWN


Pierwsze dziewięć rozdziałów zawiera zadania do wybranych zagadnień matematyki, stanowiących treść wstępnych wykładów dla studentów matematyki.


Logika dla bystrzaków Logika dla bystrzaków

Septem


Ten napisany ludzkim językiem samouczek pomoże Ci zrozumieć różnorakie zagadnienia logiczne, od dowodów, rachunku kwantyfikatorów i paradoksów, po logikę symboliczną, struktury semantyczne i sylogizmy


Logika i argumentacja Praktyczny kurs krytycznego myślenia Logika i argumentacja Praktyczny kurs krytycznego myślenia

Naukowe PWN


Zdolność krytycznego i logicznego myślenia jest jedną z najważniejszych cech, jakich wymaga się dziś w każdej dziedzinie pracy umysłowej. To jej w znacznej mierze zawdzięczamy nasz rozwój cywilizacyjny


Logika matematyczna w informatyce Wydanie 2 Logika matematyczna w informatyce Wydanie 2

WNT


W książce rachunek zdań, logikę pierwszego rzędu, programowanie w logice, specyfikację i weryfikację programów oraz logikę temporalną.


Logika popularna Przystępny zarys logiki zdań Logika popularna Przystępny zarys logiki zdań

Naukowe PWN


Poznając i stosując prawa logiki, wyrabiamy w sobie intuicję logiczną, dzięki czemu nasze spontaniczne wnioskowanie jest coraz doskonalsze.


Logika praktyczna Wydanie 26 Logika praktyczna Wydanie 26

Naukowe PWN


Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i administracji oraz innych kierunków humanistycznych.


Logiki wielowartościowe Logiki wielowartościowe

Naukowe PWN


Przystępny wykład działu logiki, który zajmuje się badaniem kryterium prawdziwości zdań oraz formalnych związków wynikania.


Teoria mnogości Teoria mnogości

Naukowe PWN


Książka jest podręcznikiem teorii mnogości przeznaczonym dla studentów i doktorantów matematyki.


Topologia ogólna Topologia ogólna

Naukowe PWN


Klasyczny podręcznik zawiera obszerny i nowoczesny wykład topologii ogólnej.


Wprowadzenie do logiki formalnej Podręcznik dla humanistów Wprowadzenie do logiki formalnej Podręcznik dla humanistów

Naukowe PWN


Podręcznik ten przeznaczony jest dla osób, które zamierzają przyswoić sobie podstawowe wiadomości z dziedziny logiki formalnej.


Wstęp do teorii mnogości i topologii Wstęp do teorii mnogości i topologii

Naukowe PWN


Wznowienie po latach klasycznego już podręcznika teorii mnogości i topologii.


Wykłady ze wstępu do matematyki Wprowadzenie do teorii mnogości Wykłady ze wstępu do matematyki Wprowadzenie do teorii mnogości

Naukowe PWN


Przystępnie napisany podręcznik do podstawowego kursu teorii mnogości.


Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów

Naukowe PWN


Jeden z najlepszych zbiorów zadań z logiki matematycznej napisanych w ostatnich latach. Zawiera 900 ciekawych zadań ułożonych według wzrastającego stopnia trudności.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Logika Topologia