księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: GIS


Fotogrametria Fotogrametria

Naukowe PWN


Geoinformacja niepostrzeżenie wśiznęła się do naszego życia codziennego. Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej.

Geodezja + CD Wydanie 6 Geodezja + CD Wydanie 6

Naukowe PWN


Autor w przystępny sposób przedstawił zarówno znane - od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jaki i nowoczesne metody.

Geodezja inżynieryjno-drogowa Geodezja inżynieryjno-drogowa

Naukowe PWN


Od projektu wstępnego do realizacji drogi w terenie! Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg.

Geodezja współczesna Wydanie 3 Geodezja współczesna Wydanie 3

Naukowe PWN


Książka ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.

Geomatyka Geomatyka

Naukowe PWN


Książka zawiera skrócony wykład z przedmiotu geomatyka w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

GIS obszary zastosowań GIS obszary zastosowań

Naukowe PWN


W książce omówiono współczesne wdrożenia GIS.

GIS Rozwiązania sieciowe GIS Rozwiązania sieciowe

Naukowe PWN


Książka wnikliwie objaśnia konstrukcję infrastruktury informacji przestrzennej z różnych punktów widzenia: OGC, ISO, INSPIRE.

GIS teoria i praktyka GIS teoria i praktyka

Naukowe PWN


Książka jest jednym z najlepszych opracowań dotyczących GIS dostępnym obecnie na rynku.

GIS w geografii fizycznej GIS w geografii fizycznej

Naukowe PWN


Podręcznik omawia podstawy kartografii i grafiki komputerowej, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych.

GIS w wodociągach i kanalizacji GIS w wodociągach i kanalizacji

Naukowe PWN


Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS.

Kartografia i geowizualizacja Kartografia i geowizualizacja

Naukowe PWN


Praktyczne kompendium wiedzy o kartografii współczesnej.

Kartografia tematyczna Kartografia tematyczna

Naukowe PWN


Omawia zagadnienia dotyczące map tematycznych, na których są przedstawione obiekty, zjawiska oraz procesy fizyczne i abstrakcyjne.

Kartografia Zasady i zastosowania geowizualizacji Kartografia Zasady i zastosowania geowizualizacji

Naukowe PWN


Autorka prezentuje w książce oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc szczególny nacisk na naukowo-pragmatyczny rozwój nurtu geowizualizacji oraz na rewolucyjne zmiany w polskiej kartografii urzędowej od roku 2013.

Morfologia matematyczna w teledetekcji Morfologia matematyczna w teledetekcji

Naukowe PWN


Morfologia matematyczna jest stosowana w przetwarzaniu i analizie obrazów cyfrowych.

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii

EXIT


Potencjał topograficzny mas nad geoidą. Weryfikacja kryteriów dokładnościowych w geodezji według procedur ISO.

QGis. Tworzenie i analiza map QGis. Tworzenie i analiza map

HELION


Często potrzebna jest nam możliwość przeanalizowania i zaprezentowania informacji przestrzennych. Dzięki tej książce poznasz możliwości QGIS-a - darmowego, intuicyjnego programu do pracy z danymi przestrzennymi

Quantum GIS. Tworzenie i analiza map Quantum GIS. Tworzenie i analiza map

HELION


Nauczysz się dowolnie zmieniać wygląd map, przekształcać je w obrazy i drukować lub umieszczać w Internecie.

Skarby kartografii Skarby kartografii

Arkady


Kartografią – czyli nauką o metodach wykonywania map, a także sztuką ich kreślenia ludzie zajmują się od najdawniejszych czasów.

Systemy informacji geograficznej (GIS) Teoria i zastosowania Systemy informacji geograficznej (GIS) Teoria i zastosowania

PJWSTK


Systemy Informacji Geograficznej są obecnie najważniejszym narzędziem pracy we wszystkich dziedzinach, w których rozwiązywane są problemy przestrzenne.

Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS

HELION


Systemy Informacji Geograficznej (GIS) służą do pozyskiwania, gromadzenia, integrowania, analizowania, weryfikowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych (geoprzestrzennych) opisujących nasz świat i zachodzące w nim zjawiska.

Teledetekcja pozyskiwanie danych Teledetekcja pozyskiwanie danych

WNT


W książce opisano metody, techniki i narzędzia stosowane w teledetekcji i w rozpoznaniu obrazowym.

Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: GIS