księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Geologia Hydrologia


Ekohydrologia Ekohydrologia

Naukowe PWN


Ekohydrologia to nauka zajmująca się badaniem i integracją procesów biologicznych i hydrologicznych


Geochemia środowiska Geochemia środowiska

Naukowe PWN


Autorzy niniejszej książki prezentują „geologiczny” punkt widzenia, uwypuklając tym samym rolę elementów abiotycznych w interakcjach geochemicznych zachodzących w biosferze.


Geografia fizyczna świata Wydanie II Geografia fizyczna świata Wydanie II

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej


Geologia dynamiczna Wydanie IV Geologia dynamiczna Wydanie IV

Naukowe PWN


Obecne, czwarte wydanie książki uwzględnia nowe podejście do niektórych procesów geologicznych mających wpływ na środowisko przyrodnicze Ziemi


Geologia Europy Geologia Europy

Naukowe PWN


Pierwsze polskojęzyczne wydanie dotyczące geologii regionalnej Europy


Geologia historyczna Geologia historyczna

Naukowe PWN


Zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości


Geologia i surowce mineralne oceanów Geologia i surowce mineralne oceanów

Naukowe PWN


Gospodarcze znaczenie zasobów mineralnych oceanu światowego dynamicznie wzrasta w miarę wyczerpywania się zasobów lądowych.


Geologia kontynentów Wydanie 2 Geologia kontynentów Wydanie 2

Naukowe PWN


Jest to drugie wydanie podręcznika omawiającego budowę geologiczną kontynentalnych fragmentów globu ziemskiego.


Geologia Polski Wydanie 5 Geologia Polski Wydanie 5

Naukowe PWN


W książce omówiono podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych.


Geologia regionalna kontynentów Geologia regionalna kontynentów

Naukowe PWN


Podstawowe informacje o budowie i ewolucji kontynentów na tle zmian całej skorupy ziemskiej oraz prognoz dotyczących kontynentu w ciągu najbliższych kilkudziesięciu milionów lat.


Geomorfologia Geomorfologia

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii.


Geozagrożenia Geozagrożenia

Naukowe PWN


Omówione zostały procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, powodzie, osuwiska i inne ruchy masowe, lawiny, katastrofalne zmiany klimatu i ich wpływ na anomalne zjawiska pogodowe o katastrofalnych następstwach


Historia Ziemi Historia Ziemi

Naukowe PWN


Znany i ceniony podręcznik akademicki z zakresu geologii historycznej! Autor opisuje dzieje Ziemi, od jej powstania do czasów współczesnych, oraz rozwijającego się na niej życia.


Hydrogeochemia Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych Hydrogeochemia Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych

Naukowe PWN


Podręcznik prezentuje teoretyczne podstawy hydrogeochemii oraz aktualną problematykę genezy i przekształceń składu chemicznego wód podziemnych.


Hydrologia ogólna Wydanie 4 Hydrologia ogólna Wydanie 4

Naukowe PWN


Przystępna wiedza z hydrologii ogólnej! Podstawy teoretyczne zjawisk i procesów zachodzących w hydrosferze.


Hydrologia Polski Hydrologia Polski

Naukowe PWN


„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski.


Klimat Polski Nowe spojrzenie Klimat Polski Nowe spojrzenie

Naukowe PWN


Książka obejmuje szeroki zakres treści o współczesnym klimacie Polski i polskiej klimatologii.


Klimatyczna katastrofa Klimatyczna katastrofa

Prószyński


Zmiana klimatyczna różni się od wszelkich innych problemów, przed jakimi stajemy dziś jako ludzkość. Jeśli nic nie zrobimy, konsekwencje dla życia ludzkiego na Ziemi będą katastrofalne.


Laboratoryjne badania gruntów i gleb Wydanie 2 Laboratoryjne badania gruntów i gleb Wydanie 2

WUW


Zawiera teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb, opis przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych.


Mała encyklopedia gruntoznawstwa Mała encyklopedia gruntoznawstwa

BEL Studio


Encyklopedia przeznaczona jest przede wszystkim dla geologów wszystkich specjalizacji, a zwłaszcza geologów inżynierskich i geotechników.


Meteorologia i klimatologia Meteorologia i klimatologia

Naukowe PWN


Książka zawiera wykład meteorologii i klimatologii – pomaga zrozumieć, jak tworzy się pogoda i jak działa system klimatyczny.


Meteorologia morska z oceanografią Meteorologia morska z oceanografią

Naukowe PWN


Podręcznik składa się z 2 części. Część I zawiera podstawowe informacje z zakresu meteorologii. Część II prezentuje wiedzę ogólną z zakresu oceanografii fizycznej.


Meteorologia Podręcznik RYA Wydanie 2 Meteorologia Podręcznik RYA Wydanie 2

Alma-Press


Meteorologia jest podręcznikiem napisanym na potrzeby kursów na patent żeglarza i sternika jachtowego RYA, ale jest też znakomitym poradnikiem dla tych wszystkich, którzy po prostu chcą trochę lepiej zrozumieć pogodę.


Nowe spojrzenie na starą planetę Zmienne oblicze Ziemi Nowe spojrzenie na starą planetę Zmienne oblicze Ziemi

Naukowe PWN


Przystępne i niebanalne omówienie geologicznej historii Ziemi. Prezentuje odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące geologicznej przeszłości i przyszłości naszej planety.


Oceany świata Oceany świata

Naukowe PWN


Wszechstronna wiedza na temat znanych z przyrody zjawisk zachodzących w oceanach.


Podstawy geochemii środowiska Podstawy geochemii środowiska

WNT


Ppisano fizykochemiczne podstawy klasycznej geochemii, mineralogii i petrologii, najważniejsze czynniki geochemiczne,


Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera informacje o procesie decyzyjnym prowadzącym do zagospodarowania złóż kopalin i oferowania ich na rynku surowcowym; o formach organizacji rynku i możliwościach wejścia na jego obszar.


Podstawy geologii strukturalnej Podstawy geologii strukturalnej

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik geologii strukturalnej, w którym autorzy omawiają struktury fałdowe.


Podstawy hydrogeologii stosowanej Podstawy hydrogeologii stosowanej

Naukowe PWN


W książce opisano badania procesów związanych z krążeniem wody w środowisku skalnym.


Podstawy hydrologii dynamicznej Podstawy hydrologii dynamicznej

WNT


Książka jest poświęcona zagadnieniom dynamiki przepływu wody w lądowych systemach hydrologicznych.


Podstawy hydrometeorologii Podstawy hydrometeorologii

Naukowe PWN


Na atmosferyczną fazę obiegu wody składają się procesy z zakresu zainteresowań hydrologii i meteorologii.


Przewodnik archeologiczny po Polsce Przewodnik archeologiczny po Polsce

Arkady


Bogato ilustrowany przewodnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy lubią zwiedzać nasz kraj.


Przewodnik do ćwiczeń z geologii Wydanie 2 Przewodnik do ćwiczeń z geologii Wydanie 2

Naukowe PWN


W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, w formie zadań do samodzielnego wykonania.


Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej Wydanie 3 Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej Wydanie 3

Naukowe PWN


Doskonałe uzupełnienie podręcznika Hydrologia ogólna. Zawiera zestaw 45 ćwiczeń i zadań obliczeniowych z zakresu hydrologii.


Słownik geologiczny Słownik geologiczny

Naukowe PWN


Słownik geologiczny jest przeznaczony dla studentów kierunków nauk o Ziemi oraz wszystkich miłośników przyrody. Zawiera około 6000 haseł w układzie alfabetycznym.


Sondowanie statyczne Metody i zastosowanie w geoinżynierii Sondowanie statyczne Metody i zastosowanie w geoinżynierii

WNT


Książka jest poświęcona problematyce opisu i identyfikacji charakterystyk materiałowych gruntu, niezbędnych w projektowaniu posadowień konstrukcji inżynierskich.


Wielki satelitarny atlas świata Wielki satelitarny atlas świata

Naukowe PWN


Nowoczesna publikacja kartograficzna w wyjątkowy sposób łączy szczegółowe mapy, najwyższej jakości zdjęcia satelitarne oraz bogate w informacje teksty objaśniające mapy i zdjęcia.


Zasoby Ziemi Zasoby Ziemi

Naukowe PWN


Książka omawia procesy prowadzące do powstania złóż surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, ich rozmieszczenie i znaczenie gospodarcze.


Ziemia Encyklopedia ilustrowana Ziemia Encyklopedia ilustrowana

Naukowe PWN


Bogato ilustrowana encyklopedia, zawierająca aktualne informacje o naszej planecie.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Geologia Hydrologia