księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Energetyka


Atlas uzwojeń silników indukcyjnych Atlas uzwojeń silników indukcyjnych

WNT


W części wstępnej podano ogólne zasady konstrukcji różnych rodzajów uzwojeń silników elektrycznych prądu przemiennego.


Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych Wydanie II Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych Wydanie II

Naukowe PWN


Prezentowany w książce materiał zawiera całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w przypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego


Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne

Naukowe PWN


Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej


Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Elipsa


Głównym celem książki jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego.


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum

DW Medium


Wymagania dla sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych przed oddaniem do użytkowania oraz odpowiedzialność za ich stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania .


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w moim domu Ochrona przeciwpożarowa w obiektach zabudowy jednorodzinnej Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w moim domu Ochrona przeciwpożarowa w obiektach zabudowy jednorodzinnej

Zacharek


Książka przybliża tematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach zaliczanych do zabudowy jednorodzinnej.


Bezpieczeństwo w elektroenergetyce Wydanie III Bezpieczeństwo w elektroenergetyce Wydanie III

Naukowe PWN


Książka jest poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia.


Biogazownie rolnicze Biogazownie rolnicze

Multico


Książka przedstawia informacje na temat możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych.


Biogazownie Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności Biogazownie Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności

CEDEWU


Książka podsumowuje badania mające na celu ocenę uwarunkowań lokalizacji biogazowni, aspektów administracyjnoprawnych, warunków finansowania przedsięwzięcia.


Biopaliwa Proekologiczne odnawialne źródła energii Biopaliwa Proekologiczne odnawialne źródła energii

WNT


Autorzy, omawiając biopaliwa w bardzo szerokim kontekście, chcą uświadomić czytelnikom rzeczywistą wagę i znaczenie energii oraz jej nośników, czyli paliw.


Biopaliwa Technologie dla zrównoważonego rozwoju Biopaliwa Technologie dla zrównoważonego rozwoju

Naukowe PWN


Książka zawiera przegląd technologii biopaliw, stosowanych w praktyce oraz rozwojowych, należących do 3. i 4. generacji.


Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka Wydanie 2 Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka Wydanie 2

DASHÖFER


Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych.


Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

DW Medium


Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce komputerowego wspomagania projektowania systemów PV.


Cieplejszy świat Rzecz o zmianach klimatu Cieplejszy świat Rzecz o zmianach klimatu

Naukowe PWN


Globalne ocieplenie budzi wielkie zainteresowanie i emocje.


Ćwiczenia w Laboratorium wysokich napięć Ćwiczenia w Laboratorium wysokich napięć

DWE


Omówiono 12 różnych ćwiczeń, które mogą być wykonywane w dowolnej kolejności.


Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia

DW Medium


Przewody elektryczne stanowią podstawowy element każdej instalacji elektrycznej stanowiącej wyposażenie budynku.


Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe Efektywność energetyczna i ekonomiczna Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe Efektywność energetyczna i ekonomiczna

Naukowe PWN


W książce znajdują się treści dotyczące efektywności energetycznej i ekonomicznej budowy nowych bloków gazowo-parowych dwupaliwowych


Działalność gospodarcza w branży elektrycznej Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

WKiŁ


Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym działalności gospodarczej w branży elektrycznej, napisany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach.


Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

Naukowe PWN


W tej pracy omawiane są problemy racjonalnego wykorzystania energii w działalności społecznej i gospodarczej, na poziomie jednostek gospodarczych


Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii Analiza kosztów i korzyści Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii Analiza kosztów i korzyści

CEDEWU


W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady praktyczne (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Wiele uwagi poświęcono wycenie korzyści środowiskowych inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej.


Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Kurs przygotowawczy Wydanie VIII Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Kurs przygotowawczy Wydanie VIII

DW Medium


Zawiera w przystępnej formie wszystkie niezbędne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, a także omawia zagadnienia wchodzące w zakres egzaminu kwalifikacyjnego.


Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy

Adam Marszałek


Polityka energetyczna jest jednym z filarów współczesnej gospodarki.


Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym

Naukowe PWN


W monografii przedstawiono nowatorskie podejście do analizy ekonomicznej procesów inwestycyjnych w energetyce.


Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów

Naukowe PWN


Są w niej przedstawione podstawowe zasady eksploatacji transformatorów i maszyn elektrycznych


Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

Naukowe PWN


W książce kompleksowo zostały omówione zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości oraz odpowiedniej jakości pracy farm i elektrowni wiatrowych


Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe Efektywność energetyczna i ekonomiczna Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe Efektywność energetyczna i ekonomiczna

Naukowe PWN


W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję


Elektrownie jądrowe Wydanie II Elektrownie jądrowe Wydanie II

Naukowe PWN


Energia jądrowa i jej powszechne wykorzystanie ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników.


Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

WNT


Książka zawiera konsekwentnie prowadzony wykład z elektrowni wiatrowych i ich wpływu na system elektroenergetyczny.


Elektrownie Wydanie VII Elektrownie Wydanie VII

Naukowe PWN


W siódmym wydaniu podręcznika Elektrownie autorzy kompleksowo przedstawili zagadnienia związane z przemysłowym wytwarzaniem energii elektrycznej


Elektryczne ogrzewanie i ochrona przed mrozem w budynkach mieszkalnych Elektryczne ogrzewanie i ochrona przed mrozem w budynkach mieszkalnych

Oficyna Prawa Polskiego


Publikacja jest przewodnikiem po projektowaniu i wykonaniu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym


Energetyka a społeczeństwo Energetyka a społeczeństwo

Naukowe PWN


Tematem książki są związki społeczeństwa z sektorem energetycznym.


Energetyka jądrowa w Polsce Energetyka jądrowa w Polsce

Wolters Kluwer


Książka przedstawia argumenty za i przeciw rozwijaniu energetyki jądrowej w Polsce i na świecie.


Energetyka odnawialna w budownictwie Magazynowanie energii Energetyka odnawialna w budownictwie Magazynowanie energii

Naukowe PWN


Uniwersalne kompendium dotyczące tematu magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie


Energetyka wiatrowa Aktualne możliwości wykorzystania Wydanie II Energetyka wiatrowa Aktualne możliwości wykorzystania Wydanie II

PAK


W książce przedstawiona jest analiza możliwości wykorzystania energii wiatrowej w aspektach technicznym i ekonomicznym.


Energia jądrowa wczoraj i dziś Wydanie 2 Energia jądrowa wczoraj i dziś Wydanie 2

WNT


Energia jądrowa od chwili, w której została odkryta, budzi skrajne emocje - fascynuje i jednoczesnie przeraża. Jej wykorzystanie ma tyleż zwolenników co przeciwników. W ich dyskusjach często powtarzane i utrwalane są mity, niemające nic wspólnego z faktami.


Energia Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju Energia Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju

Difin


Rozwój sektora elektroenergetycznego powoduje, że zainteresowanie wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii stale wzrasta.


Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

WKiŁ


Opisano problematykę wzrastającego zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i towarzyszącego mu skażenia środowiska, jak również powiększającego się znaczenia źródeł odnawialnych


Energoelektronika Podręcznik Energoelektronika Podręcznik

WSiP


W książce omówiono przyrządy półprzewodnikowe i moduły energoelektroniczne, układy energoelektroniczne.


Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

Naukowe PWN


W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym


Fotowoltaika Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne Fotowoltaika Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne

Tytko


Informacje zawarte w podręczniku oparte są na bogatym doświadczeniu naukowym, technicznym autorów tej pracy. Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.


Fotowoltaika w teorii i praktyce Fotowoltaika w teorii i praktyce

BTC


W książce omówiono praktyczne zagadnienia związane z wykorzystaniem ogniw i modułów fotowoltaicznych jako proekologicznego, odnawialnego źródła energii elektrycznej.


Instalacje elektryczne Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk i elektryk Instalacje elektryczne Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk i elektryk

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.


Instalacje elektryczne w budownictwie Instalacje elektryczne w budownictwie

WSiP


Zawiera wiadomości dotyczące instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym dla każdego technika budownictwa


Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym Wydanie 3 Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym Wydanie 3

Arkady


Zamiarem autorów książki jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu.


Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wydanie 10 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wydanie 10

WNT


W bardzo przystępny sposób, w formie pytań i odpowiedzi, podano w niej praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.


Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie IV Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie IV

Naukowe PWN


Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej


Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie V Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wydanie V

Naukowe PWN


W książce omówiono zaktualizowane europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych


Instalacje elektryczne we współczesnych domach jednorodzinnych Instalacje elektryczne we współczesnych domach jednorodzinnych

Wiedza i Praktyka


Książka jest poradnikiem przydatnym na etapie projektowania i wykonywania instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym: od przyłączania domu do sieci elektroenergetycznej, po dobór źródeł światła.


Instalacje elektryczne Wydanie 9 zmienione Instalacje elektryczne Wydanie 9 zmienione

Naukowe PWN


Jest to najnowsze, dziewiąte już wydanie cenionej i popularnej książki dotyczącej INTALACJI ELEKTRYCZNYCH, napisane przez profesora Henryka Markiewicza


Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

WSiP


W książce przedstawiono urządzenia przeznaczone do wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej.


Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów

DW Medium


Książka przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów oraz instalatorów montujących instalacje słoneczne.


Inwestuję w elektrownię wiatrową Przewodnik krok po kroku Inwestuję w elektrownię wiatrową Przewodnik krok po kroku

Poligraf


Biznesem tym jest działalność gospodarcza, która umożliwi przygotowanie, a potem eksploatację, turbiny wiatrowej.


Inżynieria wiatrowa Podstawy i zastosowania Inżynieria wiatrowa Podstawy i zastosowania

Arkady


Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona inżynierii wiatrowej.


Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną

Naukowe PWN


Książka dotyczy sieci odbiorczych niskiego i średniego napięcia. Autorzy kompleksowo scharkteryzowali sieci z generacją rozproszoną i przedstawili zmiany w sposobie ich funkcjonowania, spowodowane przyłączaniem źródeł, w aspekcie jakości zasilania.


Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski

Difin


Bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów Unii Europejskiej jest wyzwaniem kluczowym w obecnej dobie.


Kolektory słoneczne Energia słoneczna w mieszkalnictwie hotelarstwie i drobnym przemyśle Kolektory słoneczne Energia słoneczna w mieszkalnictwie hotelarstwie i drobnym przemyśle

DW Medium


W książce rozpatrzono wiele wariantów budowy i zastosowań kolektorów słonecznych.


Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu

WKiŁ


W książce przedstawiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, różne rozwiązania techniczne instalacji solarnych.


Konsument na rynku energii elektrycznej Konsument na rynku energii elektrycznej

C.H. BECK


Przedstawia wszystkie zagadnienia i problemy, z którymi odbiorca energii elektrycznej może się spotkać w życiu codziennym.


Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych

WNT


W książce podano klasyfikację metod lokalizacji uszkodzeń kabli, praktyczne zastosowania metod i układów pomiarowych lokalizacji odcinkowej, wstępnej oraz dokładnej uszkodzeń kabli elektroenergetycznych.


Marketing w elektroenergetyce Marketing w elektroenergetyce

Difin


Książka pozwala zrozumieć miejsce i rolę marketingu energii i usług elektroenergetycznych w tradycyjnym sektorze elektroenergetycznym


Maszyny elektryczne i transformatory Maszyny elektryczne i transformatory

Naukowe PWN


W tej książce znalazły się podstawowe i najważniejsze zagadnienia z transformatorów i maszyn elektrycznych


Maszyny elektryczne w energetyce Zagadnienia wybrane Maszyny elektryczne w energetyce Zagadnienia wybrane

WNT


Książka obejmuje zagadnienia eksploatacji oraz główne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn elektrycznych pracujących zarówno w elektroenergetyce cieplnej, jak również w energetyce wykorzystującej źródła odnawialne.


Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Naukowe PWN


Książka przedstawia teorię, budowę i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi.


Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 1 Analiza Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 1 Analiza

Naukowe PWN


W tomie tym dokonano analizy zjawisk fizycznych zachodzących w silnikach w różnych stanach pracy.


Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 2 Synteza Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 2 Synteza

Naukowe PWN


Książka jest drugim tomem monografii przedstawiającej metody obliczeń projektowych silników indukcyjnych.


Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych

WNT


W książce przedstawiono konsekwentnie prowadzony wykład modelowania matematycznego maszyn prądu przemiennego na bazie teorii elektromechanicznych przemian energii. Omówiono kolejne etapy tworzenia modeli.


Metodyka kształcenia kursowego Wybrane zagadnienia Wydanie 2 Metodyka kształcenia kursowego Wybrane zagadnienia Wydanie 2

Tytko


Materiały szkoleniowe przedstawione w książce zawierają pełny zakres dokumentacji programowej wymaganej w realizacji kształcenia kursowego dla zawodu instalator urządzeń i instalacji zasilanych z OŹE.


Moje bezpieczne instalacje elektryczne Moje bezpieczne instalacje elektryczne

Zacharek


Wszystko, co musisz wiedzieć o instalacjach elektrycznych, by czuć się bezpiecznie.


Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Podręcznik do kształcenia Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Podręcznik do kształcenia

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych.


Nadchodzi era słońca Nadchodzi era słońca

Naukowe PWN


W książce prosto i przystępnie zostały przedstawione 3 podstawowe metody wykorzystania energii Słońca.


Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu Doświadczenia amerykańskie Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu Doświadczenia amerykańskie

Difin


Sięgnięcie po niekonwencjonalne paliwa kopalne przyczyni się do nowego szoku naftowego.


Nowoczesne elektrownie jądrowe Fizyka Budowa Technologia Bezpieczeństwo Ekologia Koszty Nowoczesne elektrownie jądrowe Fizyka Budowa Technologia Bezpieczeństwo Ekologia Koszty

WNT


W książce opisano fizyczne i techniczne podstawy wytwarzania energii elektrycznej w siłowniach jądrowych z najnowocześniejszymi reaktorami trzeciej generacji.


Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego Instalacje elektryczne

PWRiL


W książce zostały omówione następujące zagadnienia: Rodzaje źródła prądu, odbiorniki energii elektrycznej, instalacje elektryczne - rodzaje i spełniane funkcje


Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone

DW Medium


Tworząc warunki zapewniające skuteczną ochronę przed narażeniami piorunowymi należy rozwiązać szereg problemów.


Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych

DW Medium


Zaprojektowanie i wykonanie poprawnego systemu ograniczania narażeń piorunowych wymaga posiadania niezbędnych informacji.


Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

DW Medium


Najważniejszym elementem, jaki powinien zostać spełniony podczas projektowania instalacji elektrycznych, jest skuteczna ochrona przeciwporażeniowa.


Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia Wydanie trzecie Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia Wydanie trzecie

WNT


W książe omówiono techniczne środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) oraz ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim), stosowanych w instalacjach i liniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia.


Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych Niezbędnik elektryka Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych Niezbędnik elektryka

DW Medium


Bezpieczeństwo eksploatowanych instalacji elektrycznych w dużej mierze zależy od poprawnego ich zaprojektowania.


Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, m Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, m

DW Medium


Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja


Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze Projektowanie, montaż i Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze Projektowanie, montaż i

DW Medium


Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze Projektowanie, montaż i eksploatacja


Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne Wydanie 2 Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne Wydanie 2

WNT


Książka jest poświęcona odnawialnym źródłom energii, takim jak wiatr, woda, Słońce, ciepło wnętrza Ziemi, biomasa, mającym wielkie znaczenie w bilansie energetycznym państw.


Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne

PWRiL


Omówiono ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.


Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego

Difin


Celem książki jest pomoc tym, którzy podejmują badania podstawowe i rozwojowe, projektują, budują i wdrażają odnawialne źródła energii.


Odnawialne źródła energii Wydanie V Odnawialne źródła energii Wydanie V

OWG


Nowe, piąte wydanie książki szeroko traktuje o zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii.


Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

Naukowe PWN


Badania procesu odzysku i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych.


Ogniwa słoneczne Budowa, technologia i zastosowanie Ogniwa słoneczne Budowa, technologia i zastosowanie

WKiŁ


Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z przemianą energii słonecznej w elektryczną.


Ogniwa słoneczne Wpływ środowiska naturalnego na ich pracę Wydanie 2 Ogniwa słoneczne Wpływ środowiska naturalnego na ich pracę Wydanie 2

WNT


W książce przedstawiono zalety energetyki słonecznej i jej rosnące znaczenie w najbliższych latach. W Polsce ogniwa słoneczne nie cieszą się jeszcze dużą popularnością.


Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych

DW Medium


Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność udarowa.


Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kV Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kV

DASHÖFER


W książce znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV.


Oświetlanie mieszkań Oświetlanie mieszkań

WNT


W książce podano sposoby oświetlania mieszkań.


Oświetlenie awaryjne w budynkach - wymagania i zasady zasilania Wydanie 2 Oświetlenie awaryjne w budynkach - wymagania i zasady zasilania Wydanie 2

DW Medium


Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie.


Oświetlenie w twoim domu Oświetlenie w twoim domu

Arkady


Oświetlenie jest najbardziej skutecznym sposobem przekształcania domu.


Paliwa i generatory energii wspólnot wodorowych Paliwa i generatory energii wspólnot wodorowych

WSISiZ


Era cywlizacji informatyczno-wodorowej będzie wyznaczać życie przyszłych pokoleń.


Plutopia Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne Plutopia Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne

Czarne


To opowieść o dwóch miastach, w których produkowano pluton. Oziorsk i Richland leżały po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Powinno je dzielić wszystko, ale jednak miały wiele wspólnego


Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych z płytą CD Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych z płytą CD

Naukowe PWN


Książka jest poświęcona maszynom przepływowym, strumieniowym i łopatkowym oraz systemom energetycznym, które one tworzą lub w których pracują


Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów

DW Medium


Projektowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych wymaga wielodyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia czysto elektryczne, ale też zagadnienia z zakresu mechaniki.


Podstawy przemian energetycznych Wydanie IV Podstawy przemian energetycznych Wydanie IV

Naukowe PWN


Oto czwarte wydanie książki, w której przedstawiono podstawy fizyczne, techniczne i ekonomiczne różnego rodzaju przemian energetycznych, polegających na przetwarzaniu energii pierwotnej na energię cieplną, mechaniczną i elektryczną


Pomiary elektryczne i elektroniczne Podręcznik do kształcenia w zawodach: elektryk, technik elektryk Kwalifikacja EE.05 Pomiary elektryczne i elektroniczne Podręcznik do kształcenia w zawodach: elektryk, technik elektryk Kwalifikacja EE.05

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony pomiarom elektrycznym i elektronicznym


Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 1 + CD Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 1 + CD

WNT


Uprawnienia zawodowe dla energetyków. Ochrona przeciwporażeniowa.


Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 2 Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 2

WNT


Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu, czyli programowa regulacja układów grzewczych. Prawo energetyczne na co dzień.


Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 Rozdziały 1-7 i 8-14 Wydanie III Pakiet Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 Rozdziały 1-7 i 8-14 Wydanie III Pakiet

Naukowe PWN


Tematy zostały dobrane w taki sposób, aby ich omówienia były przydatne dla projektantów, wykonawców, osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych


Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 Wydanie 3 Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 Wydanie 3

WNT


W niniejszym tomie poradnika przedstawiono mi.in. wybrane zagadnienia z matematyki oraz elementy fizyki związane z elektrotechniką.


Poradnik inżyniera elektryka Tom 1-3 KOMPLET Poradnik inżyniera elektryka Tom 1-3 KOMPLET

WNT


Tematyka została dobrana w taki sposób, aby była przydatna dla projektantów, wykonawców i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych.


Poradnik inżyniera elektryka Tom 2 Rozdziały 1-5 i 6-9 Wydanie III Pakiet Poradnik inżyniera elektryka Tom 2 Rozdziały 1-5 i 6-9 Wydanie III Pakiet

Naukowe PWN


Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące urządzeń elektrostatycznych i spawalniczych, aparatów i maszyn elektrycznych


Poradnik inżyniera elektryka Tom 2 Wydanie 3 Poradnik inżyniera elektryka Tom 2 Wydanie 3

WNT


Tematyka książki została dobrana w taki sposób, aby była przydatna dla projektantów, wykonawców i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych.


Poradnik inżyniera elektryka Tom 3 rozdziały 1-6 i 7-11 Wydanie IV Pakiet Poradnik inżyniera elektryka Tom 3 rozdziały 1-6 i 7-11 Wydanie IV Pakiet

Naukowe PWN


Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące: przewodów i kabli elektroenergetycznych, wytwarzania energii elektrycznej, sieci i stacji elektroenergetycznych


Poradnik inżyniera elektryka Tom 3 Wydanie 4 Poradnik inżyniera elektryka Tom 3 Wydanie 4

WNT


Nowe wydanie trzeciego tomu Poradnika inżyniera elektryka. W wydaniu tym są nowe dwa rozdziały.


Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 Wydanie 2 Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 Wydanie 2

Naukowe PWN


W niniejszym Poradniku zostały przedstawione główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne.


Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2 Wydanie 2 Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 2 Wydanie 2

Naukowe PWN


W Książce przedstawiono główne zasady, na podstawie których analizuje się, projektuje, buduje i eksploatuje urządzenia energoelektroniczne.


Poradnik montera elektryka Tom 1 + 2 + 3 Komplet Poradnik montera elektryka Tom 1 + 2 + 3 Komplet

Naukowe PWN


Trzytomowy podręcznik Poradnik montera elektryka cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród elektryków z praktyką


Poradnik montera elektryka Tom 1 Wydanie V Poradnik montera elektryka Tom 1 Wydanie V

Naukowe PWN


W książce zawarto wiadomości wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku technicznego, sporządzania dokumentacji technicznej, matematyki, mechaniki oraz elektrotechniki.


Poradnik montera elektryka Tom 2 Wydanie V Poradnik montera elektryka Tom 2 Wydanie V

Naukowe PWN


Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, elektrotermię, technikę świetlną, oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii.


Poradnik montera elektryka Tom 3 Poradnik montera elektryka Tom 3

Naukowe PWN


Prezentujemy całkowicie nowy, wcześniej niepublikowany tom 3. Poradnika montera elektryka, mając nadzieję, że stanie się on nieocenionym źródłem pomocy w pracy montera elektryka.


Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5 Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5

DW Medium


Zamieszczono podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej.


Poradnik przezwajania silników indukcyjnych Poradnik przezwajania silników indukcyjnych

WNT


W części opisowej książki omówiono zasady konstrukcji uzwojeń, sposoby wykrywania i naprawy typowych uszkodzeń, przeliczenia kontrolne przy przezwajaniu silników, zasady przezwajania i impregnacji.


Pracownia instalacji elektrycznych Kwalifikacja E.8 Technik elektryk, elektryk Szkoła ponadgimnazjalna Pracownia instalacji elektrycznych Kwalifikacja E.8 Technik elektryk, elektryk Szkoła ponadgimnazjalna

WSiP


Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie kwalifikacji E.8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych).


Prawo energetyczne Komentarz Prawo energetyczne Komentarz

C.H. BECK


W komentarzu do ustawy - Prawo energetyczne opisano skutki, zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, wprowadzenia dyrektyw rynkowych (2003/54/WE i 2003/55/WE) zapewniających odbiorcom rzeczywistą możliwość korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.


Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych Modelowanie i monitoring Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych Modelowanie i monitoring

Naukowe PWN


Pierwsza od lat książka przedstawiająca najnowsze osiągnięcia w zakresie badań dużych kotłów energetycznych.


Proekologiczne odnawialne źródła energii Kompendium Proekologiczne odnawialne źródła energii Kompendium

Naukowe PWN


Unikatowa publikacja, która kompleksowo i w przystępny sposób przedstawia aktualne sposoby wykorzystania nowoczesnych, proekologicznych odnawialnych źródeł energii (OZE).


Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4 Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4

WNT


Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.


Projektowanie stalowych słupów linii elektroenergetycznych Projektowanie stalowych słupów linii elektroenergetycznych

Naukowe PWN


Niniejsza publikacja przybliża specyficzne zasady projektowania konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych oraz pomaga zrozumieć współzależności między zapisami obowiązujących norm


Przekładniki Modelowanie z zastosowaniem numerycznych metod polowych Przekładniki Modelowanie z zastosowaniem numerycznych metod polowych

WNT


W książce zaprezentowano zastosowanie metod polowych przy ocenianiu przekładników na etapie projektowania.


Przekształcenia niecałkowalne w teorii maszyn elektrycznych Przekształcenia niecałkowalne w teorii maszyn elektrycznych

Naukowe PWN


Książka przedstawia matematyczny opis procesów zachodzących w czasie pracy maszyn elektrycznych.


Przewody i kable elektroenergetyczne Przewody i kable elektroenergetyczne

WNT


Niniejszy książka zawiera ważne informacje dotyczące przewodów i kabli elektroenergetycznych.


Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne

Naukowe PWN


Kompendium wiedzy z zakresu budowy i działania ogniw słonecznych różnych typów, jak też zasad projektowania i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych.


Rachunek ekonomiczny w energetyce Rachunek ekonomiczny w energetyce

WNT


W książce zaprezentowano, jak stosować zasady rachunku ekonomicznego w energetyce.


Racjonalna gospodarka energią Racjonalna gospodarka energią

Tytko


Wymogi stawiane przez znowelizowaną ustawę o efektywności energetycznej w zakresie oszczędzania energii, nakładają na firmy oraz obiekty użyteczności publicznej (i nie tylko) obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 9% do roku 2016.


Rynek energii w Polsce Rynek energii w Polsce

Difin


Celem książki jest ukazanie charakterystycznych cech polskiego rynku energii i uwarunkowań go kształtujących.


Sieci średnich napięć Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń Sieci średnich napięć Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń

Naukowe PWN


Chociaż zabezpieczenia nie są środkiem ochrony od porażeń i innych oddziaływań na ludzi, to ich prawidłowa konstrukcja i nastawienia przyczyniają się do technicznego bezpieczeństwa urządzeń


Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie

Atla 2


Książka ma na celu przybliżanie wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektu rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii.


Smart metering Inteligentny system pomiarowy Smart metering Inteligentny system pomiarowy

Naukowe PWN


Książka jest całościowym przeglądem możliwości systemów informatycznych odczytujących dane z inteligentnych liczników energii.


Spalanie gazów Teoria, praktyka, ekologia Wydanie 2 Spalanie gazów Teoria, praktyka, ekologia Wydanie 2

WNT


W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane ze spalaniem paliw gazowych oraz ich wykorzystaniem w energetyce i przemyśle.


Stabilność systemu elektroenergetycznego Stabilność systemu elektroenergetycznego

Naukowe PWN


System elektroenergetyczny jest to zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej


Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Naukowe PWN


Książka omawia zasady projektowania kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.


Stalowe słupy powłokowe Stalowe słupy powłokowe

Naukowe PWN


Słupy powłokowe znajdują obecnie szerokie zastosowania – głównie w konstrukcjach wsporczych napowietrznych linii wysokich i średnich napięć, ale również obiektach związanych z oświetleniem oraz trakcjach tramwajowych i trolejbusowych.


Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze

DW Medium


Problemy współczesnej wentylacji pożarowej, forma i zakres projektu wentylacji pożarowej


Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze W. 2 Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze W. 2

DW Medium
Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych

EXIT


W książce opisano systemy uczące się indukcyjnie, rozpoznające wzorce zawarte w szeregach czasowych obciążeń elektorenergetycznych.


Technik elektryk Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Technik elektryk Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami

WSiP


Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik elektryk i strukturą zewnętrznego egzaminu zawodowego.


Technika wysokich napięć Wydanie VI Technika wysokich napięć Wydanie VI

Naukowe PWN


Prąd o wysokim napięciu wykorzystywany jest głównie w elektroenergetyce, ale również w innych dziedzinach.


Technologie bioenergetyczne Technologie bioenergetyczne

Wydawnictwo Naukowe UMK


Przedstawiono aktualne informacjie na temat produkcji, przetwarzania oraz wykorzystania energii odnawialnej, jaką jest energia z biomasy w Polsce i na świecie.


Technologie energetyczne Technologie energetyczne

Naukowe PWN


Książka zawiera podstawowe informacje o wszystkich stosowanych obecnie technologiach produkcji elektryczności i ciepła


Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

Wolters Kluwer


Książka jest pierwszą polską książką na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia.


Urządzenia elektroenergetyczne Wydanie IV Urządzenia elektroenergetyczne Wydanie IV

Naukowe PWN


W książce omówiono obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie średniego i wysokiego napięcia.


Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej Wydanie 4 Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej Wydanie 4

Tytko


Nowe, czwarte już wydanie książki Ryszarda Tytko szeroko traktuje o zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii.


Ustalenie przyczyny powstania pożaru. Urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne. Por Ustalenie przyczyny powstania pożaru. Urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne. Por

DW Medium


Właściwa eksploatacja każdego urządzenia (odbiornika) elektrycznego ma istotne znaczenie w kwestii potencjalnego inicjatora powstania pożaru.


Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych

WNT


W książce omówiono uszkodzenia i naprawę najczęściej spotykanych silników elektrycznych małej i średniej mocy.


Węgiel i alternatywne źródła energii Prognozy na przyszłość Węgiel i alternatywne źródła energii Prognozy na przyszłość

Naukowe PWN


Książka opisuje różne możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości.


Widoczne i niewidoczne Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki Widoczne i niewidoczne Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki

UJ


Transformacja systemu energetycznego to nie tylko zmiany technologiczne, lecz także zmiana wzorów myślenia i praktyk społecznych


Wieloletnie rośliny energetyczne Wieloletnie rośliny energetyczne

Multico


Zamieszczono wybrane informacje dotyczące ogólnej charakterystyki roślin energetycznych.


Wodór jako paliwo Wodór jako paliwo

WNT


W książce przedstawiono problemy związane z możliwością wykorzystania wodoru jako paliwa nowej generacji.


Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce

Adam Marszałek


Badania dotyczą określenia oraz zmierzenia związków pomiędzy wahaniami aktywności gospodarczej a zmianami konsumpcji energii elektrycznej.


Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów Wydanie 2 Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów Wydanie 2

DW Medium


W latach 90. nastąpiły zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zmieniły się również zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.


Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne. Poradnik Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne. Poradnik

DW Medium


W książce opisano jedynie wyłączniki wysokiego napięcia, tj. o napięciu znamionowym od 72,5 kV wzwyż.


Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2

DW Medium


Od instalacji elektrycznych wymaga się, by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.


Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.

DW Medium


Wymagania odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych.


Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych

WNT


Prezentowany w książce materiał dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, zwłaszcza w instalacjach niskiego napięcia.


Zarządzanie w energetyce Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej Zarządzanie w energetyce Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej

Difin


Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem.


Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski

Difin


Książka stanowi kompleksowe opracowanie problemu realizacji zasady dostępu stron trzecich w sektorze energetycznym zarówno unijnym, jak i polskim


Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego

DW Medium


W książce zostały opisane podstawowe wymagania w zakresie jakości energii, niezawodności układów zasilania i funkcjonowania zasilaczy UPS.


Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Część 1 Źródła zasilania Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Część 1 Źródła zasilania

DW Medium


Prezentujemy pierwszą część opracowania poświęconego źródłom zasilania powszechnie stosowanym w budownictwie.


Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Część 2 Zasilacze UPS Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Część 2 Zasilacze UPS

DW Medium


W tej części opisaliśmy układy zasilaczy UPS oraz zasady doboru ich mocy.


Zbiór zadań i testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektryk, elektrome Zbiór zadań i testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektryk, elektrome

REA


Zadania praktyczne uzupełniają cztery testy teoretyczne, opracowane zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi.


Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych

DW Medium


W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej.


Zielona energia w Polsce Zielona energia w Polsce

CEDEWU


Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej.


Zielony wzrost, zielony zysk Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę Zielony wzrost, zielony zysk Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę

Wolters Kluwer


Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tego, że nie mogą ignorować nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku.


Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Wydanie III Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Wydanie III

Naukowe PWN


W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć


Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku

Difin


Książka zawiera analizę stanu i perspektyw wykorzystania źródeł energii oraz rosnącego jej zapotrzebowania na bezpieczeństwo energetyczne państw, ewolucję sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Energetyka