księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Ekonometria


Aktywna sprzedaż ubezpieczeń. Jak wdrożyć się i przetrwać w branży ubezpieczeniowej Aktywna sprzedaż ubezpieczeń. Jak wdrożyć się i przetrwać w branży ubezpieczeniowej

Onepress


Praca w charakterze agenta ubezpieczeniowego jest obecnie jedną z najłatwiejszych profesji do podjęcia. Jednak utrzymanie się w tej branży to trudne wyzwanie.


Analiza przeżycia i tablice wymieralności Analiza przeżycia i tablice wymieralności

PWE


Analiza przeżycia jest terminem obejmującym różne sposoby i metody statystyczne badania procesów, których wspólną cechą jest ich trwanie.


Badania operacyjne Badania operacyjne

PWE


We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne.


Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Wydanie 6 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Wydanie 6

Naukowe PWN


Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania.


Decyzje ekonomiczne Ujęcie ilościowe Decyzje ekonomiczne Ujęcie ilościowe

PWE


Podręcznik akademicki prezentujący, na poziomie podstawowym, szeroką problematykę zastosowania metod ilościowych w ekonomii.


e-Matematyka wspomagająca ekonomię e-Matematyka wspomagająca ekonomię

C.H. BECK


Podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania.


Ekonofizyka Wprowadzenie Ekonofizyka Wprowadzenie

Naukowe PWN


W ostatnich latach rośnie zainteresowanie możliwościami zastosowania fizyki w naukach społecznych. Ekonofizyka to jedna z takich nowych dziedzin nauki zajmująca się zastosowaniem pewnych metod fizyki statystycznej do analizy rynków finansowych.


Ekonometria finansowa Analiza rynku kapitałowego Ekonometria finansowa Analiza rynku kapitałowego

Naukowe PWN


Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania.


Ekonometria i badania operacyjne i Wprowadzenie do ekonometrii Pakiet Ekonometria i badania operacyjne i Wprowadzenie do ekonometrii Pakiet

Naukowe PWN


Pakiet dwóch książek: Ekonometria i badania operacyjne oraz Wprowadzenie do ekonometrii w promocyjnej cenie.


Ekonometria i badania operacyjne Podręcznik dla studiów licencjackich Ekonometria i badania operacyjne Podręcznik dla studiów licencjackich

Naukowe PWN


Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.


Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

CEDEWU


Zademonstrowano ogólne zasady korzystania z programu R CRAN.


Ekonometria Metody i ich zastosowanie Wydanie 4 Ekonometria Metody i ich zastosowanie Wydanie 4

PWE


Książka zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego.


Ekonometria od podstaw z przykładami w Excelu Ekonometria od podstaw z przykładami w Excelu

SKALMIERSKI


Ekonometria ma charakter obliczeniowy. Książka jest napisana z naciskiem na używanie Excela przy obliczeniach ekonometrycznych.


Ekonometria przestrzenna III Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania Ekonometria przestrzenna III Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania

C.H. BECK


Książka poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie.


Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL Wydanie 3 Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL Wydanie 3

Naukowe PWN


Książka omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji.


Ekonometria skłonności Ekonometria skłonności

PWE


Książka ta poświęcona jest badaniu skłonności ludzkich w procesie gospodarowania. Omówiono w niej podstawowe pojęcia i metody pomiaru skłonności.


Ekonometria Wybrane zagadnienia Ekonometria Wybrane zagadnienia

Naukowe PWN


Książka zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej


Ekonometria Wydanie 2 Ekonometria Wydanie 2

Naukowe PWN


Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasycznej i nowoczesnej ekonometrii.


Ekonometria Zbiór zadań Ekonometria Zbiór zadań

PWE


Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika pt. Ekonometria.


Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Wydawnictwo Naukowe UMK


Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych.


Ekonomia matematyczna Materiały do ćwiczeń Ekonomia matematyczna Materiały do ćwiczeń

C.H. BECK


Książka jest zbiorem zadań do przedmiotu ekonomia matematyczna. Przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz matematycznych, gdzie realizowany jest przedmiot ekonomia matematyczna.


Ekonomia matematyczna Modele makroekonomiczne Ekonomia matematyczna Modele makroekonomiczne

PWE


Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych.


Ekonomia matematyczna Modele mikroekonomiczne Ekonomia matematyczna Modele mikroekonomiczne

PWE


Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych.


Informacje w biznesie Informacje w biznesie

PWE


Wszystko, co wiąże się z tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, przekazywaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem, korzystaniem i ochroną ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych gospodarek.


Informatyka ekonomiczna Teoria i zastosowania Informatyka ekonomiczna Teoria i zastosowania

Naukowe PWN


W książce zawarto przegląd najważniejszych i aktualnych zagadnień


Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku

WNT


Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej.


Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wydanie 2 Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka zawiera pełny obraz współczesnej teorii gier.


Matematyka finansowa Matematyka finansowa

Naukowe PWN


Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny.


Matematyka finansowa Instrumenty pochodne Wydanie II Matematyka finansowa Instrumenty pochodne Wydanie II

Naukowe PWN


Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem z matematyki finansowej


Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne Przykłady zadania Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne Przykłady zadania

PLACET


Matematyka - dla jednych koszmar lat młodzieńczych, dla innych pasja. Znajomość zastosowań metod matematycznych w zarządzaniu finansami pozwala na uniknięcie wielu błędnych decyzji w skomplikowanych warunkach rynkowych.


Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Wydanie 6 Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Wydanie 6

PLACET


Rozsądne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi to podstawa każdego biznesu.


Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD

CEDEWU


Celem tej książki jest przybliżenie studentom, firmom, instytucjom państwowym tworzonego przez naukowców programu do analizy danych R CRAN.


Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją. Poradnik z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel + CD Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją. Poradnik z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel + CD

C.H. BECK


Książka jest zbiorem rozwiązanych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.


Mikroekonometria Mikroekonometria

Wydawnictwo Naukowe UMK


Podejmowanie decyzji wymaga dysponowania coraz bardziej skutecznymi narzędziami służącymi do ich przygotowywania. Ekonometria dostarcza ekonomistom skutecznych instrumentów decyzyjnych.


Mikroekonometria Modele i metody analizy danych indywidualnych Mikroekonometria Modele i metody analizy danych indywidualnych

Wolters Kluwer


Coraz większy popyt na analizy mikrodanych odnotowuje się w marketingu, w finansach, w zarządzaniu, w badaniach mikro- i makroekonomicznych.


Mikroekonomia Oswajanie z matematyką Wydanie 2 Mikroekonomia Oswajanie z matematyką Wydanie 2

C.H. BECK


Książka jest próbą harmonijnego połączenia elementarnej wiedzy z zakresu mikroekonomii oraz analizy matematycznej.


Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe

Naukowe PWN


Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej.


Modelowanie rynków finansowych Modelowanie rynków finansowych

SCRIPT


Autor, poza bardzo eleganckim wprowadzeniem do zagadnień matematyki finansowej, załącza ponad 200 problemów i zadań.


Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL

CEDEWU


Książka w sposób przystępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego.


Od Keynesa do teorii chaosu Od Keynesa do teorii chaosu

Naukowe PWN


Problem cykliczności w życiu i ekonomii jest stary jak ludzkość i świat cały.


Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

Wolters Kluwer


Książka zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy.


Podstawy ekonomii matematycznej PWE Podstawy ekonomii matematycznej PWE

PWE


Książka obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii matematycznej.


Podstawy ekonomii matematycznej PWN Podstawy ekonomii matematycznej PWN

Naukowe PWN


Ekonomia matematyczna zajmuje się badaniem zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych.


Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie

Naukowe PWN


W książce przedstawiono matematyczne podstawy ubezpieczeń na życie


Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego

Naukowe PWN


Książka pomoże czytelnikowi w budowie modeli ekonometrycznych oraz prognozowaniu i symulacji określonych wielkości ekonomicznych.


Pomiar uniwersalny Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych Pomiar uniwersalny Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych

MT Biznes


Książka Pomiar uniwersalny odkrywa moc dokonywania pomiaru, aby pomóc nam zrozumieć biznes i świat w ogóle


Prognozowanie ekonomiczne Teoria przykłady zadania Prognozowanie ekonomiczne Teoria przykłady zadania

Naukowe PWN


Książka zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań, wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników.


Prognozowanie gospodarcze Metody i zastosowania Wydanie 4 Prognozowanie gospodarcze Metody i zastosowania Wydanie 4

Naukowe PWN


W stosunku do poprzednich wydań podręcznik wzbogacono o metody prognozowania oparte na teorii procesów stochastycznych.


Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

PWE


Książka stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja.


Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu

C.H. BECK


Książka niniejsza podsumowuje doświadczenia Autora zebrane w trakcie badań empirycznych oraz podczas wieloletnich cykli wykładów poświęconych modelowaniu zjawisk gospodarczych


Prognozowanie Teoria przykłady zadania Prognozowanie Teoria przykłady zadania

PLACET


Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do eliminacji strat w działalności podmiotów.


Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wolters Kluwer


Autorzy podręcznika omówili w nim metody prognozowania, które ich zdaniem mogą znaleźć najszersze zastosowanie w przedsiębiorstwie.


Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa

Wolters Kluwer


Kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z prognozowaniem.


Strategia Wprowadzenie do teorii gier Strategia Wprowadzenie do teorii gier

WNT


Książka jest podzielona tematycznie na cztery części. Część I jest poświęcona podstawowym pojęciom klasycznej teorii gier.


Strategia Wprowadzenie do teorii gier Strategia Wprowadzenie do teorii gier

Wolters Kluwer


Strategia to nowoczesny podręcznik do teorii gier.


Superprognozowanie Sztuka i nauka prognozowania Superprognozowanie Sztuka i nauka prognozowania

CEDEWU


„Superprognozowanie” oferuje pierwszy, widocznie efektywny sposób na poprawienie naszej zdolności prognozowania przyszłości - zarówno w biznesie, finansach, polityce, stosunkach międzynarodowych, jak i życiu codziennym


Sztuka strategii Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym Sztuka strategii Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym

MT Biznes


Księga mądrości, która pomoże ci wygrywać w biznesie i w życiu prywatnym. Teoria gier.


Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD Ubezpieczenia majątkowe Część I Teoria ryzyka Wydanie 3 + CD

WNT


W książce omówiono podstawy teorii ryzyka, stosowanej w ubezpieczeniach majątkowych. Zaprezentowano główne modele ryzyka ubezpieczeniowego, używane do kalkulacji składki.


Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Wydanie 2 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Wydanie 2

PWE


Dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych.


Wprowadzenie do ekonometrii Wprowadzenie do ekonometrii

Naukowe PWN


W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i przejrzysty.


Wprowadzenie do ekonometrii Wprowadzenie do ekonometrii

Wolters Kluwer


Ekonometria jest nauką, która pokazuje, jak używać analizy danych w celu lepszego zrozumienia problemów ekonomicznych.


Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

WNT


Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych.


Wstęp do prognozowania i symulacji Wstęp do prognozowania i symulacji

Naukowe PWN


Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu.


Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów

C.H. BECK


Niniejsza książka jest podręcznikiem z metod ilościowych, na które składają się elementy matematyki, statystyki i ekonometrii.


Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań

Naukowe PWN


Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych.


Zarządzanie i informatyka Zarządzanie i informatyka

PLACET


W książce uzasadniam hipotezę o stałym procesie integracji poszczególnych elementów zarządzania i informatyki.


Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

PWE


Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego


Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

CEDEWU


We współczesnych naukach ekonomicznych modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych.


Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

CEDEWU


Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych


Zbiór zadań z mikroekonometrii Modele i analizy danych indywidualnych Zbiór zadań z mikroekonometrii Modele i analizy danych indywidualnych

Wolters Kluwer


Książka zawiera zadania z mikroekonometrii, bezpośrednio nawiązujące do treści podręcznika Mikroekonometria.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Ekonometria