księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Chemia techniczna


Adsorpcja na węglu aktywnym Adsorpcja na węglu aktywnym

WNT


Książka jest obszernym opracowaniem na temat struktury powierzchni węgla aktywnego, procesów powierzchniowych na granicy faz ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz.


Inżynieria biochemiczna Inżynieria biochemiczna

Naukowe PWN


Książka wprowadza studentów kierunków technicznych wyższych uczelni w zagadnienia biochemii i mikrobiologii


Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym

Naukowe PWN


Książka wyjaśnia główne problemy występujące przy projektowaniu i prowadzeniu procesów w przemyśle chemicznym


Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

WNT


Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej.


Procesy adsorpcji reaktywnej Inżynieria chemiczna Procesy adsorpcji reaktywnej Inżynieria chemiczna

Naukowe PWN


Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej


Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej

WNT


W książce opisano procesy mechaniczne, ich znaczenie i zastosowanie w inżynierii chemicznej. Omówiono transport płynów, charakterystykę materiałów rozdrobnionych, analizę sitową, wytwarzanie układów wielofazowych.


Równowagi jonowe Algorytmy, obliczenia i symulacje komputerowe Równowagi jonowe Algorytmy, obliczenia i symulacje komputerowe

WNT


W książce szczegółowo omówiono równowagi kwasowo-zasadowe, kompleksowania, wytrącania osadów soli trudno rozpuszczalnych oraz różne rodzaje miareczkowania.


Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

Naukowe PWN


Książka przedstawia metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej.


Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny

Naukowe PWN


Książka omawiaj zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.


Termodynamika chemiczna stosowana Termodynamika chemiczna stosowana

WNT


W książce omówiono, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, termodynamikę roztworów, modele roztworów ciekłych, metody obliczeń objętości ułamkowej.


Termodynamika dla bystrzaków Termodynamika dla bystrzaków

Septem


Sama myśl o termodynamice sprawia, że zaczynasz się pocić? Niepotrzebnie!


Termodynamika procesowa Termodynamika procesowa

WNT


Książka ta jest cennym zbiorem zagadnień termodynamiki procesowej - dziedziny wiedzy niezbędnej dla inżyniera, projektanta, studenta procesowca, chemika, mechanika, ekologa.


Termodynamika techniczna Wydanie V Termodynamika techniczna Wydanie V

Naukowe PWN


W podręczniku omówiono podstawowe zasady termodynamiki, termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par.


Termodynamika Wydanie 7 Termodynamika Wydanie 7

Naukowe PWN


Książka w przystępny i zwięzły sposób omawia zasady termodynamiki, przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych, zasady przepływu ciepła.


Wprowadzenie do kinetyki chemicznej Wprowadzenie do kinetyki chemicznej

WNT


W książce omówiono zagadnienia dotyczące wprowadzenia do kinetyki chemicznej, a więc kinetykę reakcji, analizę danych kinetycznych oraz dynamikę reakcji.


Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20 stopni Celsjusza Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20 stopni Celsjusza

Naukowe PWN


Tablice zawierają ok.105 000 pozycji liczbowych stanowiących komplet danych potrzebnych przy wszelkich czynnościach związanych ze spirytusem


Zasady inżynierii reaktorów chemicznych Zasady inżynierii reaktorów chemicznych

WNT


Książka jest poświęcona inżynierii reaktorów chemicznych i biochemicznych, dziedzin nauki, która zyskuje coraz większe znaczenie.


Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił

Naukowe PWN


Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań prowadzonych przez autora przy zastosowaniu kalorymetrii skaningowej.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Chemia techniczna