księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Chemia organiczna


Białka i peptydy Białka i peptydy

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik chemii białek i peptydów.


Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym

Wydawnictwo Naukowe UMK


Jest to jedna z bardzo nielicznych pozycji literaturowych, napisanych w języku polskim, traktujących o współczesnej chemii obliczeniowej.


Chemia organiczna Część I Chemia organiczna Część I

WNT


W ksiązce omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania ich budowy oraz struktury przestrzennej.


Chemia organiczna Część I-IV Chemia organiczna Część I-IV

WNT


Jest to nowy i całkowicie nowatorski podręcznik chemii organicznej.


Chemia organiczna Część II Chemia organiczna Część II

WNT


W drugiej części ksiązki na wstępie omówiono podstawowe zagadnienia z dziedziny stereochemii.


Chemia organiczna Część III Chemia organiczna Część III

WNT


Jest to nowy i całkowicie nowatorski podręcznik chemii organicznej.


Chemia organiczna Część IV Chemia organiczna Część IV

WNT


Część czwartą rozpoczyna omówienie związków heterocyklicznych nasyconych, ich właściwości oraz reakcji zamykania pierścienia.


Chemia organiczna Krótki kurs Chemia organiczna Krótki kurs

PZWL


W książce przedstawiono wszystkie klasy związków organicznych oraz cztery główne rodzaje związków o znaczeniu biologicznym: lipidy, węglowodany, białka i kwasy nukleinowe.


Chemia organiczna Krótkie wykłady Chemia organiczna Krótkie wykłady

Naukowe PWN


Kompendium zawierające wszystkie podstawowe informacje dotyczące chemii organicznej>


Chemia organiczna McMurry Rozwiązywanie problemów Chemia organiczna McMurry Rozwiązywanie problemów

Naukowe PWN


Książka stanowi uzupełnienie i rozszerzenie podręcznika Chemia organiczna Johna McMurry'ego.


Chemia organiczna McMurry Tom 1 Nowe wydanie Chemia organiczna McMurry Tom 1 Nowe wydanie

Naukowe PWN


Pierwsza część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach


Chemia organiczna McMurry Tom 1-5 Nowe wydanie Komplet Chemia organiczna McMurry Tom 1-5 Nowe wydanie Komplet

Naukowe PWN


Wznowienie 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach.


Chemia organiczna McMurry Tom 2 Nowe wydanie Chemia organiczna McMurry Tom 2 Nowe wydanie

Naukowe PWN


II część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach


Chemia organiczna McMurry Tom 3 Nowe wydanie Chemia organiczna McMurry Tom 3 Nowe wydanie

Naukowe PWN


III część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach


Chemia organiczna McMurry Tom 4 Nowe wydanie Chemia organiczna McMurry Tom 4 Nowe wydanie

Naukowe PWN


IV część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach


Chemia organiczna McMurry Tom 5 Nowe wydanie Chemia organiczna McMurry Tom 5 Nowe wydanie

Naukowe PWN


V część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na polskich uczelniach


Chemia organiczna Morrison, Boyd Rozwiązywanie problemów Chemia organiczna Morrison, Boyd Rozwiązywanie problemów

Naukowe PWN


Książka stanowi uzupełnienie podręcznika Chemia organiczna. T. 1 i 2 tych samych autorów.


Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 1 Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 1

Naukowe PWN


Tom 1 zawiera podstawowe wiadomości z chemii organicznej. Opisano tu proste związki organiczne, główne typy reakcji oraz ich mechanizmy.


Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 2 Chemia organiczna Morrison, Boyd Tom 2

Naukowe PWN


Tom drugi zawiera omówienie bardziej skomplikowanych zagadnień chemii organicznej, typu teoria orbitali cząsteczkowych


Chemia organiczna Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami Chemia organiczna Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami

Naukowe PWN


Książka zawiera zbiór testów przygotowujących do egzaminu z chemii organicznej


Chemia organiczna w projektowaniu leków Chemia organiczna w projektowaniu leków

WNT


Chemia organiczna w projektowaniu leków to nowoczesny podręcznik akademicki z zakresu chemii farmaceutycznej.


Chemia organiczna WNT Chemia organiczna WNT

WNT


Książka ta stanowi zwięzły, wyczerpujący, a zarazem interesujący i inspirujący wykład na temat chemii organicznej.


Chemia związków aromatycznych Chemia związków aromatycznych

Naukowe PWN


Autorzy przedstawili w nowoczesny a zarazem przystępny sposób wiadomości z chemii związków aromatycznych, kładąc przy tym duży nacisk na zagadnienia praktyczne.


Chemia związków heterocyklicznych Chemia związków heterocyklicznych

Naukowe PWN


Chemia związków heterocyklicznych stanowi bardzo ważny dział chemii organicznej.


Laboratorium chemii organicznej Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych Laboratorium chemii organicznej Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych

Fosze


Przedstawione są w nim ważniejsze metody otrzymywania poszczególnych klas związków organicznych - od alkanów po związki heterocykliczne.


Laboratorium chemii organicznej Techniki pracy i przepisy BHP Laboratorium chemii organicznej Techniki pracy i przepisy BHP

Naukowe PWN


W podręczniku zawarto niezwykle cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych


Mechanizmy reakcji organicznych Mechanizmy reakcji organicznych

Naukowe PWN


Chemia organiczna obejmuje tysiące różnych reakcji umożliwiających syntezę i przemiany milionów związków.


Mechanizmy reakcji organicznych Mechanizmy reakcji organicznych

UMCS


Książka omawia najważniejsze mechanizmy wymagane w kursie podstawowym.


Mechanizmy reakcji związków organicznych Mechanizmy reakcji związków organicznych

WUW


Omówione w tej książce 42 problemy usystematyzowano według grup funkcyjnych i rosnącego stopnia trudności.


Preparatyka organiczna Preparatyka organiczna

Naukowe PWN


Znakomity, od lat uznawany za najlepsze źródło wiedzy podręcznik z zakresu współczesnej preparatywnej chemii organicznej.


Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera gruntowne i rzetelne wprowadzenie do trzech obszarów spektroskopii – spektroskopii mas, spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).


Stereochemia PWN Stereochemia PWN

Naukowe PWN


Stereochemia to dział chemii zajmujący się strukturą przestrzenną cząsteczek chemicznych oraz wpływem tej struktury na reaktywność i właściwości związków.


Stereochemia WUW Stereochemia WUW

WUW


Stereochemia to nauka o przestrzennym układzie atomów w cząsteczkach.


Technologia podstawowych syntez organicznych tom 1 Technologia podstawowych syntez organicznych tom 1

WNT


W tomie 1 omówiono pochodzenie i zasoby surowców energochemicznych gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla.


Technologia podstawowych syntez organicznych tom 2 Technologia podstawowych syntez organicznych tom 2

WNT


W tomie 2 omówiono przede wszystkim syntezy metanolu i kwasu octowego, tlenków etylenu i propylenu oraz glikolu etylenowego.


Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

Naukowe PWN


Po raz pierwszy - nowoczesna preparatyka organiczna i podręcznik w jednym tomie!


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Chemia organiczna