księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Chemia analityczna


Chemia analityczna Krótkie wykłady Chemia analityczna Krótkie wykłady

Naukowe PWN


Praca stanowi zwięzły, lecz wyczerpujący podręcznik chemii analitycznej dla studentów. Umożliwia on łatwy dostęp do zasadniczych informacji z tej dziedziny.


Chemia analityczna Podręcznik dla studentów Tom 1+2 Chemia analityczna Podręcznik dla studentów Tom 1+2

PZWL


Tom I zawiera wiadomości na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej oraz analizy ilościowej klasycznej.


Chemia analityczna Tom 1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa Chemia analityczna Tom 1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa

Naukowe PWN


W pierwszym tomie podręcznika omówiona została teoria podstawowych reakcji analitycznych.


Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej

Naukowe PWN


W drugim tomie przedstawiono metody rozdzielania związków chemicznych oraz chemiczne metody analizy ilościowej.


Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie VII Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie VII

Naukowe PWN


W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teorię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej.


Chromatografia cieczowa teoria i praktyka Chromatografia cieczowa teoria i praktyka

Naukowe PWN


ka zawierała całokształt wiedzy dotyczącej chromatografii cieczowej – kolumnowej i planarnej


Chromatografia gazowa Chromatografia gazowa

Naukowe PWN


Przedstawiono istotę chromatografii gazowej, podano informacje dotyczące aparatury i materiałów chromatograficznych oraz zamieszczono przykłady analiz chromatograficznych


Chromatografia gazowa Teoria i praktyka Chromatografia gazowa Teoria i praktyka

Naukowe PWN


Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej


Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny

Naukowe PWN


Słownik przeznaczony jest dla studentów chemii, pracowników naukowych specjalizujących się w chromatografii i technikach elektromigracyjnych.


Chromatografia jonowa Wydanie 2 Chromatografia jonowa Wydanie 2

WNT


Chromatografia jest najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdzielania mieszanin, a jedną z jej odmian jest chromatografia jonowa, której podstawy i zastosowania opisano w niniejszej książce.


Chromatografia preparatywna jako proces rozdzielania mieszanin + CD Wydanie 2 Chromatografia preparatywna jako proces rozdzielania mieszanin + CD Wydanie 2

WNT


Książka zawiera usystematyzowany przegląd aktualnych dokonań w dziedzinie chromatografii preparatywnej, stosowanej do rozdzielania różnych związków.


Ćwiczenia laboratoryjne z nieorganicznej chemii jakościowej Ćwiczenia laboratoryjne z nieorganicznej chemii jakościowej

UMCS


Celem autorów było stworzenie podręcznika analizy jakościowej. Zwięźle i klarownie przedstawiono tok dokonywania analiz dla poszczególnych grup kationów i anionów.


Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X

Naukowe PWN


Znakomity zbiór zadań obejmujący wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia chemii analitycznej.


Metody instrumentalne w analizie chemicznej Wydanie 5 Metody instrumentalne w analizie chemicznej Wydanie 5

Naukowe PWN


Podręcznik chemicznej analizy instrumentalnej jasno i przystępnie omawia większość stosowanych obecnie metod analitycznych.


Metody spektroskopowe w chemii analitycznej Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

WNT


W książce opisano najczęściej stosowane metody spektroskopowe i optyczne.


Obliczenia w chemii analitycznej Obliczenia w chemii analitycznej

WNT


Nowoczesny podręcznik omawiający zagadnienia dotyczące chemii analitycznej.


Podstawy chemii analitycznej Tom 1 z CD-ROM Podstawy chemii analitycznej Tom 1 z CD-ROM

Naukowe PWN


Tom 1 przedstawia podstawy analizy chemicznej, poczynając od narzędzi chemii analitycznej.


Podstawy chemii analitycznej Tom 2 Podstawy chemii analitycznej Tom 2

Naukowe PWN


Tom 2 poświęcony jest metodom instrumentalnym, zawiera także praktyczne uwagi dotyczące analizy chemicznej.


Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych Wydanie VI Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych Wydanie VI

Naukowe PWN


Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych.


Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

Naukowe PWN


Przedstawiono obliczenia związane z równowagami jonowymi oraz metody konstruowania i korzystania z wykresów opisujących te równowagi.


Słownik chromatografii i elektroforezy Słownik chromatografii i elektroforezy

Naukowe PWN


Terminy poszczególnych działów chromatografii oraz pokrewnych technik rozdzielania wyjaśniono w zwięzły i zrozumiały sposób.


Statystyka i chemometria w chemii analitycznej Statystyka i chemometria w chemii analitycznej

Naukowe PWN


W jasny i klarowny sposób omówione zostały metody statystyczne stosowane w nowoczesnych laboratoriach analitycznych.


Zbiór zadań z analizy chemicznej Wydanie II Zbiór zadań z analizy chemicznej Wydanie II

Naukowe PWN


Książka zawiera przykłady i zadania dotyczące obliczania stężenia roztworów, pH, iloczynu rozpuszczalności, a także wyników analizy wagowej i miareczkowej.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Chemia analityczna