księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Budowa maszyn


Bezstopniowe przekładnie cierne Ciągła regulacja przełożenia za pomocą tarcia tocznego Bezstopniowe przekładnie cierne Ciągła regulacja przełożenia za pomocą tarcia tocznego

WNT


Książka dotyczy zagadnień bezstopniowej zmiany przełożenia ze szczególnym uwzględnieniem przekładni ciernych.


Części maszyn Podręcznik Części maszyn Podręcznik

WSiP


Podręcznik przedstawia zasady obliczania i konstruowania połączeń, osi i wałów, łożysk ślizgowych i tocznych, sprzęgieł, hamulców, przekładni.


Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Naukowe PWN


Celem książki jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w metalach w czasie poddawania ich badaniom wytrzymałościowym.


Gwintowniki wygniatające Konstrukcja projektowanie wykonanie Gwintowniki wygniatające Konstrukcja projektowanie wykonanie

WNT


Książka poświęcona jest zagadnieniom obejmującym konstrukcję, projektowanie i wykonanie gwitnowników wygniatających.


Hydrostatyczny napęd maszyn Wydanie II Hydrostatyczny napęd maszyn Wydanie II

Naukowe PWN


W książce tej autor podał podstawy teoretyczne przepływów cieczy lepkich oraz wiadomości dotyczące najważniejszych elementów hydrostatycznego napędu maszyn


Koła zębate Tom 1 Konstrukcja Koła zębate Tom 1 Konstrukcja

WNT


W książce podano klasyfikację kół i przekładni zębatych oraz zasadnicze zależności geometryczne i kinematyczne przekładni walcowych i stożkowych o zębach prostych, śrubowych i łukowych.


Koła zębate Tom 1+2+3 Komplet Koła zębate Tom 1+2+3 Komplet

WNT


Zestaw trzech tomów Koła zębate Tom 1+2+3 (komplet) w dobrej cenie.


Koła zębate Tom 2 Wykonanie i montaż Koła zębate Tom 2 Wykonanie i montaż

WNT


W tomie tym podano wiadomości o metodach obróbki walcowych i stożkowych kół zębatych, zębatek oraz przekładni.


Koła zębate Tom 3 Sprawdzanie Koła zębate Tom 3 Sprawdzanie

WNT


W tomie tym wyczerpująco podano metody sprawdzania poszczególnych elementów uzębienia kół oraz zazębienia przekładni walcowych, stożkowych i ślimakowych.


Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych

WNT


Książka stanowi kompendium podstawowych zagadnień z dziedziny konstruowania przyrządów i urządzeń precyzyjnych.


Konstrukcje wsporcze dźwignic Konstrukcje wsporcze dźwignic

Naukowe PWN


Projektowanie belek podsuwnicowych według norm europejskich.


Lutowanie w budowie maszyn Lutowanie w budowie maszyn

Naukowe PWN


Książka jest poświęcona lutowaniu - jednej z najstarszych metod spajania


Mały poradnik mechanika Tom I i II Mały poradnik mechanika Tom I i II

WNT


Poradnik zawiera podstawowe wiadomości z nauk matematyczno-fizycznych, z materiałoznawstwa metalowego i niemetalowego, z podstaw konstrukcji maszyn oraz maszynoznawstwa.


Maszynoznawstwo  WNT Maszynoznawstwo WNT

WNT


Książka zawiera wiadomości z dziedziny maszynoznawstwa w zakresie wymaganym na różnych niemechanicznych kierunkach studiów.


Maszynoznawstwo  WSiP Maszynoznawstwo WSiP

WSiP


W książce omówiono podstawowe prawa termodynamiki i hydrodynamiki, budowę i działanie silników cieplnych.


Maszynoznawstwo chemiczne Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń Maszynoznawstwo chemiczne Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

Naukowe PWN


W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego.


Maszyny i urządzenia górnicze Część 1 Maszyny i urządzenia górnicze Część 1

REA


Zawiera ogólne wiadomości na temat podziemnej kopalni węgla kamiennego, omówienie sposobów i parametrów mechanicznego urabiania skał .


Maszyny i urządzenia górnicze Część 2 Maszyny i urządzenia górnicze Część 2

REA


Dostarcza niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy oraz obsługi maszyn i urządzeń górniczych.


Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych

Naukowe PWN


Dotyczy problematyki tworzenia modeli dynamicznych elementów i układów napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu racjonalnego opisu matematycznego ich dynamiki


Nagniatanie ślizgowe Nagniatanie ślizgowe

WNT


W książce zaprezentowane są wiadomości na temat procesu nagniatania ślizgowego gładkościowego.


Napęd hydrostatyczny Tom 1 + Tom 2 KOMPLET Napęd hydrostatyczny Tom 1 + Tom 2 KOMPLET

Naukowe PWN


Zestaw dwóch tomów Napęd hydrostatyczny Tom 1 + Tom 2 (komplet) w dobrej cenie.


Napęd hydrostatyczny Tom 1 Elementy Wydanie IV Napęd hydrostatyczny Tom 1 Elementy Wydanie IV

Naukowe PWN


W pierwszym tomie zawarto podstawowe wiadomości o napędach i cieczach roboczych, stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych, oraz szczegółowo omówiono pompy i silniki wyporowe, siłowniki, akumulatory hydrauliczne


Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy Wydanie IV Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy Wydanie IV

Naukowe PWN


Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego łączenia, a także synchronizacji ich ruchu


Napęd i sterowanie pneumatyczne Wydanie III Napęd i sterowanie pneumatyczne Wydanie III

Naukowe PWN


W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono problematykę napędów i sterowań pneumatycznych oraz pneumohydraulicznych. Omówiono budowę elementów sterujących i napędowych stosowanych w maszynach oraz urządzeniach technologicznych


Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Kwalifikacja M.20.4 Podręcznik do nauki zawodów Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Kwalifikacja M.20.4 Podręcznik do nauki zawodów

WSiP


Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M. 20 (naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).


Narzędzia skrawające Narzędzia skrawające

WNT


W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka.


Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych

Naukowe PWN


Ustroje cienkościenne są stosowane we wszystkich niemal nowoczesnych konstrukcjach maszynowych i budowlanych.


Obróbka skrawaniem Wydanie II Obróbka skrawaniem Wydanie II

Naukowe PWN


W książce zawarto podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omówiono wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki


Podstawy budowy maszyn Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MG.18 Podstawy budowy maszyn Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MG.18

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy maszyn


Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń

WSiP


W podręczniku podano najistotniejsze terminy oraz wiadomości na temat fizykochemicznych podstaw eksploatacji maszyn (tarcie, zużywanie się części maszyn; smarowanie).


Podstawy konstrukcji maszyn Podstawy konstrukcji maszyn

WSiP


Podręcznik dla uczniów kształcących się w kierunkach: technik mechanik o różnych specjalnościach jak również technik pojazdów samochodowych.


Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania

WKiŁ


W książce przedstawiono podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, zagadnienia związane z pomiarami warsztatowymi, pojęcia z zakresu tolerancji i pasowań.


Podstawy konstrukcji maszyn Część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Podstawy konstrukcji maszyn Część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo

WKiŁ


Druga część bogato ilustrowanego podręcznika poświęconego podstawom konstrukcji maszyn w zakresie niezbędnym dla technika pojazdów samochodowych.


Podstawy konstrukcji maszyn Ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Ćwiczenia

Naukowe PWN


Prezentujemy najnowsze wydanie znanej książki z zakresu podstaw konstrukcji maszyn


Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 1 Wydanie III Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 1 Wydanie III

Naukowe PWN


W tomie I przedstawiono zagadnienia ogólne, takie jak: modelowanie, optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn


Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 1+2+3 Wydanie III KOMPLET Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 1+2+3 Wydanie III KOMPLET

Naukowe PWN


Trzytomowy podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn stanowi obszerne i nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn


Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 2 Wydanie III Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 2 Wydanie III

Naukowe PWN


W tomie II przedstawiono: zarys dynamiki maszyn, zagadnienia obliczania i kształtowania konstrukcyjnego takich elementów i zasobów, jak: osie i wały maszynowe


Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 3 Wydanie III Podstawy konstrukcji maszyn Dietrich Tom 3 Wydanie III

Naukowe PWN


W tomie III przedstawiono zasady konstruowania zespołów do przenoszenia napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni mechanicznych


Podstawy konstrukcji maszyn Elementy podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń Podstawy konstrukcji maszyn Elementy podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń

Naukowe PWN


Praktyczny podręcznik, w którym przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne powszechnie stosowane w maszynach i urządzeniach


Podstawy konstrukcji maszyn Podręcznik do kształcenia według nowej podstawy programowej Podstawy konstrukcji maszyn Podręcznik do kształcenia według nowej podstawy programowej

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom konstrukcji maszyn.


Podstawy konstrukcji maszyn Przykłady obliczeń Podstawy konstrukcji maszyn Przykłady obliczeń

Naukowe PWN


Książka składa się z zadań obliczeniowych z zakresu weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych części maszyn.


Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1 Skoć, Spałek Obliczenia konstrukcyjne, tolerancje i pasowania, połączenia Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1 Skoć, Spałek Obliczenia konstrukcyjne, tolerancje i pasowania, połączenia

Naukowe PWN


W tomie pierwszym przedstawiono: wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych); podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych


Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1+2 Skoć, Spałek KOMPLET Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1+2 Skoć, Spałek KOMPLET

WNT


Dwutomowy podręcznik z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn.


Podstawy konstrukcji maszyn Tom 2 Skoć, Spałek  Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, ło Podstawy konstrukcji maszyn Tom 2 Skoć, Spałek Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, ło

WNT


Książka stanowi tom drugi podręcznika z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn.


Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 Skoć, Spałek  Przekładnie mechaniczne Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 Skoć, Spałek Przekładnie mechaniczne

Naukowe PWN


Tom trzeci jest poświęcony problemom konstruowania, wytwarzania i eksploatacji przekładni mechanicznych powszechnie stosowanych w budowie maszyn


Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2 Podstawy konstrukcji maszyn Wydanie 2

Naukowe PWN


Wznowiony po latach podręcznik pod redakcją prof. Zbigniewa Osińskiego jest znakomitym wstępem do opanowania umiejętności konstruowania.


Podstawy maszynoznawstwa Podstawy maszynoznawstwa

Naukowe PWN


Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, a powstanie odpowiednio działającego i bezpiecznego urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania jego poszczególnych elementów


Podstawy mechaniki i budowy maszyn Podstawy mechaniki i budowy maszyn

SKALMIERSKI


Podręcznik składa się z czterech części, które omawiają wybrane zagadnienia ze statyki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa.


Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn Wydanie V Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn Wydanie V

Naukowe PWN


Inżynier technolog musi znać zasady doboru procesu technologicznego i jego najkorzystniejszej struktury


Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie III zmienione i uaktualnione Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie III zmienione i uaktualnione

Naukowe PWN


Obróbka skrawaniem jest podstawową techniką wytwarzania w budowie maszyn, lotnictwie i motoryzacji


Podstawy technologii magnetościernej Podstawy technologii magnetościernej

WNT


Omówiono znaczenie i zastosowanie pola magnetycznego w technikach wytwarzania, podstawy teoretyczne oddziaływania tego pola na ziarna ferromagnetyka ściernego.


Podstawy zapisu konstrukcji Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami Podstawy zapisu konstrukcji Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami

Naukowe PWN


Autorzy przygotowali ponad 900 zadań z zakresu zapisu konstrukcji


Połączenia spójnościowe Połączenia spójnościowe

Naukowe PWN


Wznowienie podręcznika zawierającego podstawy projektowania połączeń spójnościowych stosowanych w ogólnej budowie maszyn.


Poradnik mechanika REA Poradnik mechanika REA

REA


Poradnik mechanika – w bardzo zwartej i przejrzystej formie przedstawia niezbędne dane


Poradnik narzędziowca Wydanie V Poradnik narzędziowca Wydanie V

Naukowe PWN


W poradniku przedstawiono wiadomości niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu wytwarzania narzędzi skrawających.


Poradnik tokarza Wydanie XII Poradnik tokarza Wydanie XII

Naukowe PWN


W poradniku zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące: podstaw tokarstwa, noży tokarskich, budowy, działania i wyposażenia tokarek, prac wykonywanych na tokarkach, organizacji pracy na stanowisku roboczym, bezpieczeństwa i higieny pracy tokarza.


Przekładnie ślimakowe Przekładnie ślimakowe

Naukowe PWN


Książka stanowi pierwsze od ponad pół wieku w kraju tak obszerne ujęcie problematyki przekładni ślimakowych. Stanowi całkowicie nowe ujęcie wiedzy o przekładniach ślimakowych


Przekładnie ślimakowe walcowe Przekładnie ślimakowe walcowe

Naukowe PWN


Wznowienie książki, w której podano wiadomości niezbędne do zrozumienia zasady działania, sposobu obliczania i projektowania przekładni ślimakowych.


Przekładnie śrubowe kulkowe Przekładnie śrubowe kulkowe

WNT


Jest to jedyna dostępna na rynku wydawniczym pozycja na temat właściwości i projektowania przekładni śrubowych kulkowych, zwanych śrubami tocznymi.


Przekładnie zębate Zasady działania. Obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe Przekładnie zębate Zasady działania. Obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe

Naukowe PWN


Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnie­nia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn


Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 + Tom 2 KOMPLET Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 + Tom 2 KOMPLET

WNT


Zestaw dwóch tomów Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 + Tom 2 (komplet) w dobrej cenie.


Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 Połączenia sprężyny zawory wały maszynowe Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 Połączenia sprężyny zawory wały maszynowe

Naukowe PWN


W tomie 1 zamieszczone są dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, podane są praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń


Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 2 Łożyska sprzęgła i hamulce przekładnie mechaniczne Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 2 Łożyska sprzęgła i hamulce przekładnie mechaniczne

WNT


W tomie II zamieszczono przykłady obliczeń typowych elementów maszyn i zespołów maszynowych.


Sprężyny metalowe Sprężyny metalowe

Naukowe PWN


W książce zawarto kompendium wiedzy konstrukcyjnej o sprężynach.


Sterowane i mechatroniczne narzędzia skrawające Sterowane i mechatroniczne narzędzia skrawające

Naukowe PWN


W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolę odgrywa obróbka skrawa­niem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia.


Sterowanie procesem napawania laserowego bazujące na przetwarzaniu obrazów Sterowanie procesem napawania laserowego bazujące na przetwarzaniu obrazów

EXIT


Technologia napawania laserowego Analiza obrazów z procesu napawania laserowego


Systemy doradcze w projektowaniu maszyn Systemy doradcze w projektowaniu maszyn

WNT


Książka jest poświęcona zastosowaniu metod sztucznej inteligencji do komputerowego wspomagania projektowania.


Technologia mechaniczna Podręcznik Część 1 Technologia mechaniczna Podręcznik Część 1

REA


Część pierwsza zawiera informacje dotyczące pomiarów warsztatowych, tolerancji i pasowań, metalurgii, metaloznawstwa, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.


Technologia mechaniczna Podręcznik Część 2 Technologia mechaniczna Podręcznik Część 2

REA


Część druga obejmuje zagadnienia dotyczące obróbki plastycznej, odlewnictwa, obróbki wykańczającej i elektroerozyjnej, spajania metali, montażu maszyn i urządzeń.


Technologia ogólna Podstawy technologii mechanicznych Technologia ogólna Podstawy technologii mechanicznych

WSiP


Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące materiałów konstrukcyjnych i ich obróbki oraz sposobów łączenia.


Technologia walcowania gwintów zewnętrznych Technologia walcowania gwintów zewnętrznych

Naukowe PWN


W książce przedstawiono technologię wytwarzania gwintów metodą walcowania, która coraz powszechniej zastępuje technikę obróbki skrawaniem


Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych

Naukowe PWN


Omówiono podstawy teoretyczne zadań optymalizacji, rodzaje tych zadań oraz metody ich rozwiązywania.


Uchwyty obróbkowe Uchwyty obróbkowe

WNT


Materiał zawarty w niniejszym podręczniku podzielono na trzy części. W części pierwszej przedstawiono elementy uchwytów, w tym przede wszystkim elementy znormalizowane.


Wały maszynowe Wały maszynowe

Naukowe PWN


Głównym zadaniem tego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i tendencji rozwojowych w zakresie projektowania wałów maszynowych.


Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn

Naukowe PWN


Książka jest poświęcona wielokryterialnej optymalizacji procesów wytwarzania części maszyn.


Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn

WNT


Użytkowanie środków technicznych wywołuje często także skutki negatywne.


Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów

WNT


Wytrzymałość materiałów jest częścią mechaniki obejmującą wiele działów specjalnych, które przybliżają teorię mechaniki do praktycznych zastosowań w technice.


Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej Kwalifikacja M.20.2 Podręcznik Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej Kwalifikacja M.20.2 Podręcznik

WSiP


Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M. 20 (wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej).


Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej Kwalifikacja M.20.1 Podręcznik Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej Kwalifikacja M.20.1 Podręcznik

WSiP


Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M. 20 (Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej).


Wykonywanie połączeń materiałów Kwalifikacja M.20.3 Podręcznik do nauki zawodów Technik mechanik Ślusarz Wykonywanie połączeń materiałów Kwalifikacja M.20.3 Podręcznik do nauki zawodów Technik mechanik Ślusarz

WSiP


Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, realizujący treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M. 20 (wykonywanie połączeń materiałów).


Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów

Naukowe PWN


Ksiązka zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie wyższych uczelni technicznych.


Wytrzymałość materiałów dla mechaników Kurs inżynierski Wytrzymałość materiałów dla mechaników Kurs inżynierski

DWE


Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do nauczania w systemie audiowizualnym przedmiotu Wytrzymałość Materiałów na studiach pierwszego stopnia.


Wytrzymałość materiałów tom 1 Wytrzymałość materiałów tom 1

WNT


W tomie I, po wprowadzeniu do przedmiotu, omówiono podstawy teorii sprężystości, wytężenie oraz podstawowe stany naprężenia w prętach. Zamieszczono liczne przykłady.


Wytrzymałość materiałów Tom 1 + Tom 2 KOMPLET Wytrzymałość materiałów Tom 1 + Tom 2 KOMPLET

WNT


W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów.


Wytrzymałość materiałów tom 2 Wytrzymałość materiałów tom 2

WNT


W książce przedstwiono zarówno klasyczne zagadnienia wytrzymałościowe, jak i nowoczesne elementy wytrzymałości materiałów, m.in. metodę elementów skończonych.


Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego Wydanie II Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego Wydanie II

Naukowe PWN


W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zarówno podstawy wytrzymałości materiałów, jak i zastosowanie metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień z tej dziedziny


Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe Wydanie IX Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe Wydanie IX

Naukowe PWN


W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji.


Zadania z wytrzymałości materiałów Wydanie IV Zadania z wytrzymałości materiałów Wydanie IV

Naukowe PWN


Niniejszy zbiór zawiera zadania z zakresu tradycyjnych, klasycznych metod stosowanych w wytrzymałości materiałów.


Zbiór zadań z części maszyn Zbiór zadań z części maszyn

WSiP


Książka zawiera liczne rozwiązane przykłady oraz tematy zadań (z odpowiedziami) z zakresu wytrzymałościowych obliczeń części maszyn.


Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

Naukowe PWN


Książka obejmuje pełny zakres tematyczny z wytrzymałości materiałów. Każdy z rozdziałów rozpoczyna syntetycznie i przystępnie napisana część teoretyczna.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Budowa maszyn