księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Analiza matematyczna


105 przykładów zastosowań całki oznaczonej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku 105 przykładów zastosowań całki oznaczonej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila


Książka jest poświęcona przykładom zastosowań całki oznaczonej.


210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku 210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila


Poznawanie różnych sposobów wyznaczania całek pomaga je zrozumieć, nauczyć się efektywnie je wyznaczać, a także wyrabia ogólne spojrzenie na metodykę całkowania.


Analiza Część 1 Elementy Analiza Część 1 Elementy

Naukowe PWN


Część I ma charakter podręcznika. Dominującym obiektem w tej części jest pochodna i jej zastosowania.


Analiza Część 2 Ogólne struktury matematyki funkcje algebraiczne całkowanie Analiza Część 2 Ogólne struktury matematyki funkcje algebraiczne całkowanie

Naukowe PWN


W części II centralnym pojęciem jest tu całka. Autor opowiada historię narodzin podstawowych pojęć i struktur matematyki współczesnej.


Analiza Część 3 Analiza zespolona dystrybucje analiza harmoniczna Analiza Część 3 Analiza zespolona dystrybucje analiza harmoniczna

Naukowe PWN


W części III autor wnika najpierw głębiej w analizę zespoloną, a następnie idzie drogą Riemanna.


Analiza funkcjonalna w zadaniach Analiza funkcjonalna w zadaniach

Naukowe PWN


Sprawdzony w praktyce podręcznik obejmujący przestrzenie liniowe i ich podzbiory, przestrzenie unormowane i ich własności topologiczne.


Analiza funkcjonalna Wydanie 2 Analiza funkcjonalna Wydanie 2

Naukowe PWN


Znakomity, klasyczny podręcznik analizy funkcjonalnej autorstwa światowej sławy matematyka.


Analiza matematyczna Analiza matematyczna

Naukowe PWN


Współczesna analiza matematyczna to przedmiot trudny i zbyt obszerny, by można go było wyłożyć studentom bez odwoływania się do podręcznika.


Analiza matematyczna dla fizyków Analiza matematyczna dla fizyków

Wydawnictwo Naukowe UMK


Książka zawiera nowoczesny wykład analizy matematycznej, w pełni przystępny dla studentów matematyki, fizyki i nauk technicznych.


Analiza matematyczna Funkcje wielu zmiennych Analiza matematyczna Funkcje wielu zmiennych

Naukowe PWN


Przedstawiony wykład obejmuje rachunek różniczkowy, elementy teorii miary i całki Lebesgue'a, teorię całki na rozmaitościach, elementy funkcji analitycznych oraz wprowadzenie do analizy funkcjonalnej.


Analiza matematyczna Podręcznik dla ekonomistów Wydanie 3 Analiza matematyczna Podręcznik dla ekonomistów Wydanie 3

Naukowe PWN


Podstawowy podręcznik analizy matematycznej przeznaczony dla studentów uczelni lub wydziałów ekonomicznych, a szczególnie kierunku Organizacja i zarządzanie.


Analiza matematyczna w zadaniach Część I Analiza matematyczna w zadaniach Część I

Naukowe PWN


Pierwsza część książki dotyczy podstawowego kursu analizy matematycznej i elementów algebry.


Analiza matematyczna w zadaniach Część II Analiza matematyczna w zadaniach Część II

Naukowe PWN


Druga część książki dotyczy m.in. analizy funkcji wielu zmiennych, funkcji uwikłanych i funkcji zmiennej zespolonej, elementów geometrii różniczkowej.


Analiza na rozmaitościach Wydanie 2 Analiza na rozmaitościach Wydanie 2

Naukowe PWN


Mistrzowski wykład analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych


Analiza rzeczywista i zespolona Wydanie 2 Analiza rzeczywista i zespolona Wydanie 2

Naukowe PWN


Książka zawiera bardzo dobry pod względem dydaktycznym wykład podstawowych metod i twierdzeń analizy matematycznej, w którym zostały pokazane bliskie związki między różnymi jej działami: analizą rzeczywistą i zespoloną, a także analizą funkcjonalną.


Analiza zespolona w zadaniach Analiza zespolona w zadaniach

Naukowe PWN


Analiza zespolona jest zatem jednym z podstawowych elementów wykształcenia matematycznego. W książce zamieszczono 550 zadań ułatwiających studentom przyswojenie wiedzy z tego ważnego działu matematyki


Całki Metody rozwiązywania zadań + CD Całki Metody rozwiązywania zadań + CD

Naukowe PWN


Forma ćwiczeń rachunkowych ułatwi czytelnikom biegłe posługiwanie się metodami rachunkowymi dotyczącymi całek.


Elementy rachunku wariacyjnego Elementy rachunku wariacyjnego

SKALMIERSKI


Książka w prosty i przystępny sposób zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami rachunku wariacyjnego i stosowanymi metodami obliczeniowymi.


Funkcje zespolone Funkcje zespolone

Naukowe PWN


Podstawowy, sprawdzony w praktyce podręcznik akademicki z zakresu klasycznej teorii funkcji analitycznych.


Geometria analityczna Podstawy teorii i zbiór zadań z rozwiązaniami Geometria analityczna Podstawy teorii i zbiór zadań z rozwiązaniami

UMCS


Książka obejmuje zagadnienia z geometrii euklidesowej, geometrii afinicznej i geometerii rzutowej. Podręcznik składa się z dwóch części.


Granice i pochodne Metody rozwiązywania zadań + CD Granice i pochodne Metody rozwiązywania zadań + CD

Naukowe PWN


Książka w formie ćwiczeń rachunkowych zapewni biegłość w posługiwaniu się metodami rachunkowymi przy obliczaniu granic i przy zastosowaniu rachunku różniczkowego.


Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych

WUW


Książka pokazuje, jak radzić sobie z powstającymi w rozlicznych dziedzinach fizyki i techniki zagadnieniami opisywanymi funkcjami wielu zmiennych i ich pochodnymi.


Matematyka część 1 Analiza matematyczna Wydanie XIX Matematyka część 1 Analiza matematyczna Wydanie XIX

Naukowe PWN


Część pierwsza niniejszego podręcznika zawiera elementy nauki o zbiorach i funkcjach oraz podstwowe wiadomości z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej


Matematyka część 1+2+3+4 KOMPLET Matematyka część 1+2+3+4 KOMPLET

WNT


Zestaw czterech tomów Matematyka Część 1+2+3+4 (komplet) w dobrej cenie.


Matematyka część 2 Analiza matematyczna Matematyka część 2 Analiza matematyczna

WNT


Podręcznik zawiera wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych, wiadomości z zakresu teorii szeregów i całek niewłaściwych.


Matematyka część 3 Liczby zespolone Wektory Macierze Wyznaczniki Geometria analityczna i różniczkowa Matematyka część 3 Liczby zespolone Wektory Macierze Wyznaczniki Geometria analityczna i różniczkowa

WNT


Książka zawiera wykład geometrii analitycznej, teorii wektorów, wyznaczników i macierzy oraz wykład geometrii różniczkowej w ujęciu tensorowym.


Matematyka część 4 Równania różniczkowe Funkcje zmiennej zespolonej Przekształcenia całkowe Matematyka część 4 Równania różniczkowe Funkcje zmiennej zespolonej Przekształcenia całkowe

WNT


Podręcznik zawiera wykład równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, funkcji zmiennej zespolonej oraz przekształceń całkowych Fouriera i Laplace'a.


Nie bój się pochodnej Nie bój się pochodnej

WNT


W książce omówiono: pochodną, pochodne wyższych rzędów, szeregi potęgowe, całkę oznaczoną i nieoznaczoną.


Pochodne bez granic Pochodne bez granic

ZanKor


Książka zawiera definicje pochodnej, wyższych pochodnych i pochodnych cząstkowych, metody ich obliczania i najważniejsze zastosowania.


Podstawy analizy matematycznej Wydanie 6 Podstawy analizy matematycznej Wydanie 6

Naukowe PWN


Książka zawiera zwięzły wykład podstawowych pojęć i twierdzeń analizy matematycznej.


Rachunek operatorowy Metody rozwiązywania zadań Rachunek operatorowy Metody rozwiązywania zadań

Naukowe PWN


Książka omawia teorię niezbędną do zrozumienia zagadnień związanych z transformatami: Laplace'a, Z, Fouriera.


Rachunek różniczkowy - to proste Rachunek różniczkowy - to proste

RM


Książka wprowadzająca czytelnika w arkana analizy matematycznej. Skierowana jest do tych, którzy chcą szybko zgłębić podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.


Rachunek różniczkowy i całkowy dla studentów uczelni technicznych Rachunek różniczkowy i całkowy dla studentów uczelni technicznych

SKALMIERSKI


Książka zawiera podstawowe definicje i twierdzenia oraz liczne przykłady z zakresu podstaw logiki, rachunku różniczkowego funkcji jednej i dwóch zmiennych.


Rachunek różniczkowy i całkowy Funkcje jednej zmiennej Rachunek różniczkowy i całkowy Funkcje jednej zmiennej

Naukowe PWN


Klasyczny wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.


Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1

Naukowe PWN


Tom 1 jest omówioniem między innymi teorii liczb rzeczywistych, teorii granic, funkcji jednej i wielu zmiennych oraz rachuneku różniczkowego i jego zastosowań w geometrii


Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 2 Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 2

Naukowe PWN


Tom 2 dotyczy szeregów nieskończonych, ciągów i szeregów funkcyjnych oraz podstaw rachunku całkowego i jego zastosowań.


Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 3 Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 3

Naukowe PWN


Tom 3 jest poświęcony całkom krzywoliniowym, całkom podwójnym, potrójnym i wielokrotnym, całkom powierzchniowym oraz szeregom Fouriera.


Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych

Naukowe PWN


Obejmuje wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych.


Równania całkowe Elementy teorii i zastosowania Równania całkowe Elementy teorii i zastosowania

WNT


Książka zawiera podstawowe wiadomości z teorii równań całkowych i układów równań całkowych oraz ich związków z równaniami różniczkowymi.


Równania różniczkowe cząstkowe Równania różniczkowe cząstkowe

Naukowe PWN


Jego głównym celem jest wyjaśnienie fundamentalnych idei i pojęć z zakresu równań różniczkowych cząstkowych.


Równania różniczkowe zwyczajne Teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych Równania różniczkowe zwyczajne Teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych

Naukowe PWN


Książka zawiera nowoczesny wykład równań różniczkowych zwyczajnych, w którym powiązano klasyczną teorię równań i jakościową analizę ich rozwiązań z metodami numerycznymi.


Wektory pochodne całki Wektory pochodne całki

Naukowe PWN


Podstawowe pojęcia rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.


Wprowadzenie do współczesnych metod asymptotycznych Wprowadzenie do współczesnych metod asymptotycznych

WNT


Książka stanowi wprowadzenie do matematycznych metod asymptotycznych i perturbacyjnych.


Wstęp do geometrii różniczkowej Wydanie 2 Wstęp do geometrii różniczkowej Wydanie 2

WUW


Nowe wydanie popularnego podręcznika poświęconego klasycznej geometrii różniczkowej, rozszerzone o omówienie całek z funkcji wektorowych oraz o dodatkowy rozdział poświęcony topologii różniczkowej.


Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych

EXIT


Upraszczanie dynamicznych modeli liniowych - przegląd metod


Wykłady z analizy matematycznej Wykłady z analizy matematycznej

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik analizy matematycznej odpowiadający programowi wykładu trzysemestralnego. Praca napisana poglądowo, precyzyjnie i nowocześnie.


Zadania z analizy matematycznej Tom 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe Zadania z analizy matematycznej Tom 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe

Naukowe PWN


Tom pierwszy dotyczy liczb rzeczywistych, ciągów i szeregów liczbowych.


Zadania z analizy matematycznej Tom 2 Funkcje jednej zmiennej – rachunek różniczkowy Zadania z analizy matematycznej Tom 2 Funkcje jednej zmiennej – rachunek różniczkowy

Naukowe PWN


Tom drugi omawia zagadnienia funkcji jednej zmiennej, rachunku różniczkowego jednej zmiennej oraz teorii ciągów i szeregów funkcyjnych.


Zadania z analizy matematycznej Tom 3 Całkowanie Zadania z analizy matematycznej Tom 3 Całkowanie

Naukowe PWN


Tom trzeci dotyczy liczb całkowania.


Zarys współczesnej geometrii różniczkowej Zarys współczesnej geometrii różniczkowej

SCRIPT


Zakres materaiłu opisanego w książce jest imponujący: od podstaw teorii gładkich rozmaitości i grup Liego przez teorię koneksji, geometrię Riemanowską i afiniczną.


Zbiór zadań z analizy i algebry Zbiór zadań z analizy i algebry

Wydawnictwo Naukowe UMK


Zawiera zadania dotyczące wszystkich podstawowych tematów omawianych na wykładach z analizy matematycznej oraz algebry liniowej.


Zbiór zadań z analizy matematycznej Wydanie 9 Zbiór zadań z analizy matematycznej Wydanie 9

Naukowe PWN


Najpopularniejszy zbiór zadań z analizy matematycznej – teraz w ofercie PWN.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Analiza matematyczna