księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Algebra Teoria liczb


Algebra Algebra

Naukowe PWN


Klasyka algebry. Wznowienie dobrze znanej i polecanej książki, należącej do kanonu podręczników w nauczaniu algebry.


Algebra abstrakcyjna w zadaniach Algebra abstrakcyjna w zadaniach

Naukowe PWN


Książka zawiera zadania dotyczące wszystkich ważniejszych pojęć algebry abstrakcyjnej.


Algebra dla studentów Wydanie 4 Algebra dla studentów Wydanie 4

Naukowe PWN


Autorzy omówili w podręczniku ważne z punktu widzenia zastosowań, tematy współczesnej algebry, wykładane na różnych kierunkach studiów wyższych


Algebra i geometria analityczna w zadaniach Algebra i geometria analityczna w zadaniach

Znak


Algebra i geometria analityczna w zadaniach to zbiór zadań przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków, na których matematyka jest przedmiotem wykładowym.


Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach Wydanie 8 Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach Wydanie 8

WNT


Książka zawiera krótkie informacje teoretyczne, zadania i odpowiedzi do zadań z algebry wykładanej w wyższych szkołach technicznych.


Algebra liniowa w zadaniach Algebra liniowa w zadaniach

Naukowe PWN


Zawiera zadania dotyczące wszystkich podstawowych tematów omawianych na dwusemestralnym wykładzie algebry liniowej.


Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

C.H. BECK


Jakiekolwiek zastosowania matematyki w dowolnej dyscyplinie naukowej, w szczególności zaś w ekonometrii, wymagają znajomości działań na macierzach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, mnożenie Cauchy’ego).


Algebra macierzy liczbowych Algebra macierzy liczbowych

NAKOM


Książka omawia rachunek na skończonych macierzach liczbowych, a więc także na wektorach i liczbach zespolonych.


Algebra współczesna z zastosowaniami Algebra współczesna z zastosowaniami

WNT


Przedstawiono zagadnienia dotyczące algebry Boole’a, maszyn skończonych, kwadratów łacińskich oraz wiele pojęć algebry abstrakcyjnej.


Algebra z geometrią analityczną Algebra z geometrią analityczną

Naukowe PWN


Książka zawiera wykład z algebry z geometrią analityczną.


Elementarna teoria liczb Elementarna teoria liczb

Naukowe PWN


Książka jest wprowadzeniem do teorii liczb, zawierającym jej podstawowe pojęcia, twierdzenia i dowody.


Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną dla informatyków Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną dla informatyków

BEL Studio


Zawiera określenia, własności, przykłady i zadania dotyczące podstawowych struktur algebraicznych, liczb zespolonych, macierzy.


Head First Algebra Edycja polska (Rusz głową) Head First Algebra Edycja polska (Rusz głową)

HELION


Oto podręcznik, który położy kres koszmarowi nauki algebry.


Podstawy algebry ogólnej i teorii krat Podstawy algebry ogólnej i teorii krat

Naukowe PWN


Książka jest wprowadzeniem do algebry ogólnej - dziedziny, która spełnia doniosłą rolę we współczesnej matematyce.


Teoria liczb Teoria liczb

Naukowe PWN


Zawiera podstawowe informacje o głównych działach teorii liczb, jednej z najstarszych dyscyplin matematycznych.


Teoria liczb w informatyce Teoria liczb w informatyce

Naukowe PWN


Nowoczesny, interdyscyplinarny podręcznik akademicki, w którym szczególny nacisk położono na obliczeniową teorię liczb.


Teoria liczb w zadaniach Teoria liczb w zadaniach

Naukowe PWN


Teoria liczb w zadaniach jest przeznaczona dla wszystkich interesujących się elementarną teorią liczb


Teoria reprezentacji grup skończonych Teoria reprezentacji grup skończonych

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera systematyczny wykład teorii reprezentacji – od wprowadzenia do teorii grup, algebr i modułów.


Wstęp do algebry Część 1 Podstawy algebry Wstęp do algebry Część 1 Podstawy algebry

Naukowe PWN


Omówiono w nim równania liniowe, elementarną teorię macierzy i wyznaczników, podstawowe własności grup, pierścieni i ciał oraz liczby zespolone i pierwiastki wielomianów.


Wstęp do algebry Część 2 Algebra liniowa Wstęp do algebry Część 2 Algebra liniowa

Naukowe PWN


Omówiono w nim najważniejsze problemy algebry liniowej.


Wstęp do algebry Część 3 Podstawowe struktury algebraiczne Wstęp do algebry Część 3 Podstawowe struktury algebraiczne

Naukowe PWN


Trzecia część dotyczy m.in. grup, pierścieni i modułów.


Zadania z algebry liniowej Zadania z algebry liniowej

WNT


Czytelnik znajdzie w tym zbiorze, oprócz przykładów i zadań, krótkie informacje teoretyczne (definicje, wzory, twierdzenia bez dowodów, komentarze).


Zbiór zadań z algebry Zbiór zadań z algebry

Naukowe PWN


Drugie zmienione wydanie zbioru powstałego pod redakcją znakomitego matematyka Aleksieja Iwanowicza Kostrikina.


Zbiór zadań z funkcji analitycznych Zbiór zadań z funkcji analitycznych

Naukowe PWN


Oprócz zadań dotyczących podstawowego kursu funkcji analitycznych zbiór zawiera zadania.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Algebra Teoria liczb