księgarnia informatyczna aton.pl

Zakupy z Excelem bez tajemnic Statystyka, prognozowanie i zarządzanie zakupami

Wydawnictwo EMKA

Cena:    37.00zł

Zakupy z Excelem bez tajemnic Statystyka, prognozowanie i zarządzanie zakupami

Autor: Zdzisław Sarjusz-Wolski

ISBN: 978-83-88607-90-5

Ilość stron: 240

Data wydania: 06/2009

Książka poświęcona jest głównie zarządzaniu zakupami towarów z wykorzystaniem powszechnie dostępnego arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaprezentowane w książce możliwości wykorzystania mechanizmów Excela – w tym funkcji statystycznych i Solvera oraz opracowanych przez Autora formuł – pozwalają na zastosowanie omawianych metod w praktyce, bez konieczności gruntownego zgłębiania ich podstaw teoretycznych.

Duża użyteczność tej publikacji polega na tym, że dzięki szczegółowemu opisaniu na przykładach wykorzystanych w nich funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwia jej zastosowanie w praktyce biznesowej każdego przedsiębiorcy stykającego się z problematyką zakupów i z decyzjami planistycznymi.

Warto dodać, że książka napisana została w lekkiej i dowcipnej formie, co niewątpliwie przyczyni się do jej popularności wśród czytelników.

Zakupy z Excelem... to świetnie napisana książka. Komentarze Autora do prezentowanych metod, wzorów i obliczeń skrzą się dowcipem, anegdotami i erudycją, czyniąc jej lekturę wyjątkowo przyjemną i lekką, pomimo wielkiej wagi poruszanych problemów.

Rozdziały:

Część I. Statystyka
1. Statystyczne miary opisowe
2. Próby statystyczne
3. Przedziały ufności
4. Testy statystyczne
5. Korelacja
6. Statystyczna kontorla jakości
7. Indeksy statystyczne
8. Grupowanie i prezentacja danych statystycznych

Część II. Prognozowanie
9. Prognozowanie i ekonometria
10. Błędy prognoz komputeks.pl
11. Adaptacyjne modele trendu
12. Modele przyczynowo-skutkowe (regresji)
13. Prognozy ostateczne

Część III. Zarządzanie zakupami
14. Metody ABC i XYZ
15. Oceny poziomu obsługi klienta
16. Modele zarządzania zakupami
17. Szczególne przypadki zarządzania zakupami
18. Zarządzanie zakupami grup towarów
19. Jednookresowe zarządzanie zakupami
20. Zarządzanie zakupami w przypadku nieciągłości popytu
21. Symulacja zarządzania zakupami
22. Analiza procesów zakupu i zapasów

Wukaz rysunków
Wykaz tablic

Cena:    37.00zł


Zakupy z Excelem bez tajemnic Statystyka, prognozowanie i zarządzanie zakupamiKsiążka informatyczna: Zakupy z Excelem bez tajemnic Statystyka, prognozowanie i zarządzanie zakupami
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.