księgarnia informatyczna aton.pl

XHTML i CSS Dostępne witryny internetowe

Wydawnictwo HELION

Cena:    69.00zł

XHTML i CSS Dostępne witryny internetowe

Autor: Jon Duckett

ISBN: 978-83-246-1293-2

Ilość stron: 488

Data wydania: 07/2008

Twarda oprawa

Wykorzystaj nowoczesne technologie, aby Twoje strony WWW stały się bardziej dostępne

 • Jak przekonwertować witrynę zgodnie z wymaganiami dostępności?
 • Jak korzystać z technologii XHTML i CSS, aby tworzyć przyjazne dla wszystkich strony WWW?
 • Jak tworzyć serwisy przeznaczone dla wielu platform?

Nowoczesne technologie zapewniania dostępności koncentrują się na umożliwieniu korzystania z internetu wszystkim ludziom - w jak największym zakresie. Szczególnie istotne jest przystosowanie witryn do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tworzenie takich stron ma istotne znaczenie nie tylko ze względów społecznych, ale także ekonomicznych i prawnych (Amerykanie i Brytyjczycy wprowadzili ustawę antydyskryminacyjną, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek posiadania witryn internetowych dostępnych dla wszystkich).

Niektórzy twórcy stron WWW obawiają się, że ograniczy to ich kreatywność. Jednak współczesne narzędzia sprawiają, że aplikacje nie tylko nie tracą na atrakcyjności, ale jeszcze powiększa się grupa potencjalnych odbiorców, co może przekładać się na wzrost zysków firmy.

Książka, którą trzymasz w rękach, prezentuje różne zastosowania nowych technologii na konkretnym przykładzie konwersji witryny napisanej w języku HTML na nowoczesną stronę w XHTML, wykorzystującą kaskadowe arkusze stylów o zwiększonej dostępności.

Utworzone w ten sposób strony nie dyskryminują niepełnosprawnych użytkowników, mających trudności z czytaniem małych czcionek lub posługiwaniem się tradycyjnymi urządzeniami sterującymi. Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy korzystali wcześniej z HTML, a teraz chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki tej książce naprawdę szybko nauczysz się pisania kodu w XHTML czy korzystania z CSS przy zarządzaniu układem strony, a także poznasz reguły i wytyczne dotyczące dostępności oraz technologie ją wspomagające.

 • Transformacja kodu HTML na XHTML
 • Narzędzia XML i możliwości ich używania
 • Zastosowanie CSS do definiowania stylu dokumentów
 • Rodzaje selektorów
 • Czcionki i właściwości tekstowe
 • Pseudoelementy tekstowe
 • Wymiary, kolor i tło
 • Walidacja arkuszy CSS
 • Wykorzystanie CSS do zarządzania układem dokumentu
 • Reguły i wytyczne dotyczące dostępności

Aby Twoje strony były atrakcyjne i dostępne dla wszystkich.

Rozdziały:

Rozdział 1. Przedstawiamy witrynę (17)

 • Problemy z językiem HTML (18)
 • Projekt (19)
  • Terminologia (20)
  • Wprowadzenie do języka HTML (21)
  • Problemy związane z przeglądarkami (25)
  • Lekcje ze środowiska telefonów komórkowych (26)
  • Dostępność (27)
  • Oddzielenie stylu od treści (29)
  • "X" w nazwie XHTML (30)
 • Historia technologii CSS (31)
 • Korzystanie z arkuszy stylów (32)
 • Wprowadzenie do przykładowej witryny (34)
  • Strona główna (37)
  • Strony z listami produktów (44)
  • Strony ze szczegółowymi danymi o produktach (47)
  • Struktura witryny (51)
  • Aktualizacja witryny (52)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 2. Transformacja kodu HTML na XHTML (55)

 • Problem (56)
 • Projekt (56)
  • Strict XHTML (58)
  • Transitional XHTML (58)
  • Frameset XHTML (59)
  • Przykładowy dokument XHTML (59)
  • Pisanie dokumentów zgodnych ze składnią XML (61)
  • Dlaczego XML? (71)
  • Różnice pomiędzy wersjami Transitional i Strict języka XHTML 1.0 (74)
  • Obsługa XHTML w narzędziach do tworzenia stron WWW (81)
  • Walidacja (83)
 • Rozwiązanie (87)
  • Strona główna (87)
  • Strony z listą produktów (98)
  • Strony ze szczegółowymi danymi o produktach (100)
  • Walidacja (104)
 • Podsumowanie (105)

Rozdział 3. Zastosowanie CSS do definiowania stylu dokumentów (107)

 • Problem (108)
 • Projekt (108)
  • Jak działa CSS? (108)
  • Więcej informacji na temat dodawania reguł CSS (115)
  • Selektory (120)
  • Czcionki (124)
  • Właściwości tekstowe (132)
  • Pseudoelementy tekstowe (138)
  • Model ramek (139)
  • Elementy
   i (142)
  • Właściwości ramek (144)
  • Wymiary (150)
  • Kolor i tło (154)
 • Rozwiązanie (162)
  • Strona główna (163)
  • Strony z listami produktów (173)
  • Strony ze szczegółowymi danymi produktów (175)
 • Podsumowanie (178)

Rozdział 4. Zaawansowane zastosowania języka CSS (179)

 • Problem (180)
 • Projekt (180)
  • Pseudoklasy i pseudoelementy (180)
  • Listy (195)
  • Właściwości tabel (198)
  • Widoczność elementów (202)
  • Wiele arkuszy stylów i reguła @import (204)
  • Priorytety reguł (206)
  • Walidacja arkuszy CSS (207)
 • Rozwiązanie (208)
  • Poprawa wyglądu łączy (208)
  • Obramowania tabel na stronach ze szczegółowymi danymi produktów (210)
 • Podsumowanie (213)

Rozdział 5. Wykorzystanie CSS do zarządzania układem dokumentu (215)

 • Problem (216)
 • Projekt (216)
  • Schematy określania pozycji w CSS (216)
  • Warstwy nakładające się na siebie (232)
  • Popularne układy (235)
  • Możliwości wyboru układu (251)
 • Rozwiązanie (253)
 • Podsumowanie (262)

Rozdział 6. Dostępność (263)

 • Problem (264)
 • Projekt (265)
  • Technologie wspomagające (266)
  • Dodatkowe korzyści ze stosowania się do reguł dostępności (267)
  • Wytyczne dotyczące dostępności (268)
  • Tworzenie dostępnych stron WWW (270)
 • Rozwiązanie (302)
  • Zdefiniowanie odpowiedników tekstowych dla elementów nietekstowych (302)
  • Sprawdzenie dynamicznej zawartości oraz kolorów i kontrastu (303)
  • Dodanie łączy w celu pominięcia powtarzających się łączy nawigacyjnych (303)
 • Podsumowanie (306)

Rozdział 7. Tworzenie dostępnych tabel i formularzy oraz testowanie witryny (307)

 • Problem (308)
 • Projekt (309)
  • Tabele (309)
  • Formularze (322)
  • Zagadnienia dostępności witryn dla osób niesłyszących (336)
  • Dostępne ramki (337)
  • Ostatnia deska ratunku - sam tekst (340)
  • Sprawdzanie zgodności witryny z wymogami dostępności (341)
 • Rozwiązanie (344)
  • Strony ze szczegółowymi danymi o produktach (344)
  • Testowanie witryny za pomocą programu Bobby (346)
  • Testowanie za pomocą LIFT (347)
 • Podsumowanie (348)

Rozdział 8. Spojrzenie w przyszłość (349)

 • Problem (350)
 • Projekt (350)
  • Sytuacja bieżąca (350)
  • Nowe urządzenia (351)
  • Lekcje ze środowiska urządzeń mobilnych (352)
  • Moduły abstrakcyjne języka XHTML (353)
  • XHTML 1.1 (355)
  • XHTML Basic (361)
  • Dokumenty hybrydowe (363)
  • Język XHTML na różnych urządzeniach (368)
 • Rozwiązanie (377)
 • Podsumowanie (381)

Dodatek A Końcowy kod przykładu (383)

 • Strona główna (384)
 • Strony z listą produktów (386)
 • Strony ze szczegółowymi danymi o produktach (389)
 • Arkusz stylów CSS (391)

Dodatek B Elementy XHTML (397)
Dodatek C Właściwości CSS (435)

 • Właściwości dotyczące czcionek (435)
 • Właściwości tekstowe (439)
 • Właściwości dotyczące koloru i tła (442)
 • Właściwości dotyczące obramowania (444)
 • Wymiary (446)
 • Właściwości marginesów (449)
 • Właściwości wypełnienia (449)
 • Właściwości list (450)
 • Właściwości opisujące pozycje (451)
 • Właściwości obrysu (456)
 • Właściwości tabel (456)
 • Właściwości dodatkowe (458)
 • Właściwości międzynarodowe (460)
 • Jednostki długości (461)

Dodatek D Sekwencje sterujące (463)

 • Wbudowane sekwencje sterujące języka XML (464)
 • Encje znakowe XHTML (464)

Dodatek E Typy MIME (467)

 • Tekst (468)
 • Grafika (468)
 • Dokumenty wieloczęściowe (468)
 • Dźwięk (468)
 • Wideo (469)
 • Aplikacje (469)
Cena:    69.00zł


XHTML i CSS Dostępne witryny internetoweKsiążka informatyczna: XHTML i CSS Dostępne witryny internetowe
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.