księgarnia informatyczna aton.pl

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    89.00zł

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2

Autor: William Feller

ISBN: 978-83-01-15869-9

Ilość stron: 588

Data wydania: 07/2012 (wydanie 4)

Znakomity podręcznik rachunku prawdopodobieństwa!

Wznowienie tomu 2 klasycznego podręcznika, należącego do kanonu literatury dotyczącej kształcenia probabilistycznego.

Zalety podręcznika to:
• podobnie jak w tomie 1 prosty, klarowny język, choć wykorzystywany tu aparat matematyczny jest bardziej rozbudowany,
• liczne przykłady i uwagi historyczne ilustrujące teorię probabilistyczną,
• zadania do samodzielnego rozwiązania,
• wskazówki i odpowiedzi do zadań.

Pewne rozdziały tomu 2 stanowią uzupełnienie i pogłębienie treści omówionych w tomie 1.

W innych rozdziałach autor omawia bardziej zaawansowane, a także użyteczne dla zastosowań zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa:
• rozkład wykładniczy i jednostajny,
• specjalne funkcje gęstości w przestrzeniach wielowymiarowych,
• miary prawdopodobieństwa i przestrzenie probabilistyczne,
• rozkłady prawdopodobieństwa w r-wymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych,
• rozkłady nieskończenie podzielne i półgrupy,
• zastosowania transformacji Laplace’a,
• funkcje charakterystyczne,
• zastosowania metod analizy Fouriera,
• analiza harmoniczna.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Cena:    89.00zł


Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2Książka informatyczna: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.