księgarnia informatyczna aton.pl

Visual Basic 2005 Zapiski programisty

Wydawnictwo HELION

Cena:    29.90zł

Visual Basic 2005 Zapiski programisty

Autor: Matthew MacDonald

ISBN: 83-246-0087-6

Ilość stron: 304

Data wydania: 01/2006

Visual Basic 2005 nie jest tak rewolucyjnym produktem, jak Visual Basic .NET. Opracowując wersję 2005, twórcy języka skoncentrowali się na usunięciu błędów i usterek oraz zwiększeniu komfortu pracy programisty. Narzędzia i kontrolki, w które wyposażono zarówno najnowszą wersję Visual Basica, jak i środowisko programistyczne Visual Studio 2005, pozwalają znacznie przyspieszyć pisanie kodu. Jednocześnie został zachowany dostęp do wszystkich możliwości platformy .NET.

Książka "Visual Basic 2005. Zapiski programisty" to zbiór notatek spisanych przez programistów analizujących tę wersję języka. Zawiera ćwiczenia ilustrujące nowe funkcje Visual Basica 2005, platformy .NET Framework 2.0 i środowiska programistycznego Visual Studio 2005. Programiści korzystający z wcześniejszych wersji tych narzędzi szybko opanują nowe funkcje, takie jak definiowanie klas generycznych czy korzystanie z obiektów My. Godne odnotowania jest także znaczne przyspieszenie i udoskonalenie technologii ASP.NET.

Dzięki tej książce najnowsza wersja Visual Basica odsłania swoje tajemnice.

Rozdziały:

Rozdział 1. Visual Studio (19)

 • Podstawowe informacje o Visual Studio 2005 (20)
 • Kodowanie, debugowanie i kontynuacja bez ponownego uruchamiania aplikacji (23)
 • Zaglądanie do wnętrza obiektu podczas debugowania (26)
 • Diagnozowanie i poprawianie błędów "w locie" (29)
 • Zmiana nazwy wszystkich wystąpień dowolnego elementu programu (31)
 • Filtrowanie IntelliSense i autokorekta (35)
 • Wywoływanie metod podczas projektowania aplikacji (37)
 • Wstawianie szablonowego kodu (39)
 • Tworzenie dokumentacji XML (41)

Rozdział 2. Język Visual Basic (47)

 • Wykonywanie popularnych zadań za pomocą obiektów My (48)
 • Uzyskiwanie informacji o aplikacji (52)
 • Używanie ściśle typizowanych zasobów (54)
 • Używanie ściśle typizowanych ustawień konfiguracyjnych (57)
 • Tworzenie klas generycznych (60)
 • Używanie wartości pustych w prostych typach danych (65)
 • Używanie operatorów w połączeniu z własnymi obiektami (67)
 • Dzielenie klasy na wiele plików (72)
 • Rozszerzanie przestrzeni nazw My (73)
 • Przechodzenie do następnej iteracji pętli (76)
 • Automatyczne usuwanie obiektów (79)
 • Ochrona właściwości przy użyciu różnych poziomów dostępu (81)
 • Testowanie kolejnych części wyrażenia warunkowego (82)

Rozdział 3. Aplikacje Windows (85)

 • Używanie pasków narzędzi w stylu pakietu Office (86)
 • Dodawanie dowolnych kontrolek do paska ToolStrip (91)
 • Dodawanie ikon do menu (92)
 • Wyświetlanie strony WWW w oknie aplikacji (95)
 • Weryfikowanie danych podczas ich wpisywania (99)
 • Tworzenie pól tekstowych z funkcją autouzupełniania (103)
 • Odtwarzanie systemowych dźwięków Windows (105)
 • Odtwarzanie prostych dźwięków WAV (106)
 • Tworzenie podzielonego okna w stylu Eksploratora Windows (108)
 • Automatyczne rozmieszczanie kontrolek (111)
 • Określanie momentu zakończenia aplikacji (113)
 • Zapobieganie uruchamianiu wielu kopii aplikacji (117)
 • Komunikacja między formularzami (118)
 • Przyspieszanie przerysowywania GDI+ (120)
 • Bezpieczna obsługa zadań asynchronicznych (124)
 • Lepsza siatka danych (128)
 • Formatowanie siatki DataGridView (132)
 • Dodawanie obrazów i kontrolek do siatki DataGridView (135)

Rozdział 4. Aplikacje WWW (139)

 • Tworzenie aplikacji WWW w Visual Studio 2005 (140)
 • Administrowanie aplikacją WWW (143)
 • Wiązanie danych bez pisania kodu (146)
 • Wiązanie kontrolek WWW z niestandardową klasą (151)
 • Wyświetlanie interaktywnych tabel bez pisania kodu (156)
 • Wyświetlanie pojedynczych rekordów (159)
 • Ujednolicanie wyglądu aplikacji przy użyciu stron szablonu (165)
 • Dodawanie elementów nawigacyjnych do witryny WWW (170)
 • Łatwe uwierzytelnianie użytkowników (174)
 • Sprawdzanie bieżącej liczby użytkowników witryny (182)
 • Uwierzytelnianie oparte na rolach (183)
 • Przechowywanie indywidualnych informacji o użytkownikach (188)

Rozdział 5. Pliki, bazy danych i XML (195)

 • Pobieranie informacji o dyskach (196)
 • Pobieranie informacji o plikach i katalogach (199)
 • Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików (201)
 • Odczytywanie i zapisywanie plików (204)
 • Kompresowanie i dekompresowanie danych (206)
 • Gromadzenie danych statystycznych o połączeniach ze źródłami danych (209)
 • Łączenie poleceń adaptera danych w celu zwiększenia wydajności (212)
 • Hurtowe kopiowanie wierszy z jednej tabeli do drugiej (215)
 • Pisanie kodu niezależnego od używanej bazy danych (219)
 • Nowe klasy XPathDocument i XPathNavigator (224)
 • Edycja dokumentów XML przy użyciu klasy XPathNavigator (229)

Rozdział 6. Usługi platformy .NET (235)

 • Łatwe rejestrowanie zdarzeń (236)
 • Sprawdzanie łączności z innym komputerem (240)
 • Uzyskiwanie informacji o połączeniu sieciowym (243)
 • Wysyłanie i pobieranie plików przy użyciu FTP (246)
 • Testowanie przynależności grupowej bieżącego użytkownika (253)
 • Szyfrowanie danych dla bieżącego użytkownika (255)
 • Ujarzmianie konsoli (258)
 • Mierzenie czasu wykonywania kodu (262)
 • Wdrażanie aplikacji za pomocą technologii ClickOnce (264)
Cena:    29.90zł


Visual Basic 2005 Zapiski programistyKsiążka informatyczna: Visual Basic 2005 Zapiski programisty
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.