księgarnia informatyczna aton.pl

Visual Basic .NET Szybki start

Wydawnictwo HELION

Cena:    69.00zł

Visual Basic .NET Szybki start

Autor: Harold Davis

ISBN:  83-7361-737-X

Ilość stron: 608

Data wydania: 02/2005

Visual Basic od dawna cieszy się uznaniem wśród informatyków. Według ostatnich badań, jest wykorzystywany przez ponad 5 milionów programistów z całego świata. Visual Basic jest niezwykle łatwy do opanowania, a jednocześnie posiada ogromne możliwości i elastyczność.

Jego najnowsza wersja - Visual Basic .NET otwiera przed twórcami oprogramowania nowe horyzonty związane z platformą .NET - szybki i wydajny dostęp do baz danych, stosowanie języka XML oraz możliwość tworzenia aplikacji typu Web Services to tylko niektóre z nich. Język VB .NET jest potężnym, eleganckim i w pełni obiektowym nowoczesnym językiem programowania, w którym jednak została zachowana prostota, która zawsze była cechą charakterystyczną języków z rodziny Basic.

"Visual Basic .NET. Szybki start" to książka dla tych, którzy chcą poznać możliwości najnowszej wersji Visual Basica bez konieczności przebijania się przez tysiące linii przykładowych kodów i setki stron opisów. Każde z omawianych zagadnień przedstawione jest w postaci sekwencji czynności opatrzonej ilustracjami. Nie znajdziesz tu rozważań teoretycznych, lecz poznasz tajniki środowiska .NET, obiektów i programowania poprzez rozwiązywanie przykładowych zagadnień.

Rozdziały:

Rozdział 1. Poznajemy Visual Studio .NET (15)

 • Strona startowa (16)
 • Konfigurowanie środowiska Visual Studio .NET (22)
 • Solucje, projekty i moduły (26)
 • Narzędzia środowiska Visual Studio (36)

Rozdział 2. Tworzenie usług Web Service (43)

 • Poznajemy usługi Web Service (44)
 • Tworzenie usługi Web Service (47)
 • Testowanie usług Web Service (52)
 • Dodawanie metod Web (53)
 • Testowanie metody Web (54)

Rozdział 3. Praca z klasami (55)

 • Poznajemy obiekty i klasy (56)
 • Dodawanie klasy do usługi Web Service (58)
 • Dodawanie klasy do aplikacji Windows (67)
 • Składowe klasy (78)
 • Zasięg (90)
 • Przeciążanie metody (92)
 • Konstruktory klasy (94)
 • Dziedziczenie (96)
 • Dziedziczenie wizualne (99)

Rozdział 4. Interfejsy klasy (101)

 • Abstrakcyjne klasy bazowe (102)
 • Interfejsy klasy (111)
 • Tworzenie własnego interfejsu klasy (118)

Rozdział 5. Formularze Windows (125)

 • Klasa Form (126)
 • Właściwości formularza (133)
 • Zmiana kształtu formularza (151)
 • Praca z egzemplarzami formularza (154)
 • Uruchamianie aplikacji z Sub Main (167)

Rozdział 6. Używanie usług Web Service (173)

 • Tworzenie interfejsu użytkownika (174)
 • Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika (177)
 • Dodawanie odnośnika do usługi Web Service (180)
 • Używanie usługi (182)

Rozdział 7. Okna komunikatu i instrukcja If (187)

 • Klasa MessageBox (188)
 • Tworzenie interfejsu użytkownika (208)
 • Stosowanie instrukcji If (214)
 • Podłączanie formularza (215)

Rozdział 8. Praca z formularzami MDI (225)

 • Używanie formularza nadrzędnego (227)
 • Używanie formularzy potomnych (230)
 • Używanie tablic (237)
 • Klasy pojemnikowe Collection (245)

Rozdział 9. Wyjątki i usuwanie błędów (247)

 • Strukturalna obsługa wyjątków (248)
 • Używanie instrukcji Try (249)
 • Generowanie wyjątków (261)
 • Praca z obiektami Exception (264)
 • Używanie okna dialogowego Exceptions (265)
 • Poznajemy różne rodzaje błędów (267)
 • Korzystanie z metod obiektu Debug (270)
 • Używanie poleceń Step i Watch (273)

Rozdział 10. Kontrolki umożliwiające interakcję z użytkownikiem (277)

 • Dostosowanie paska narzędzi do własnych wymagań (278)
 • Polecenia menu Format (284)
 • Praca z grupami kontrolek (288)
 • Praca z kontrolką paska narzędzi ToolBar (294)
 • Użycie kontrolki ToolTip (303)
 • Obsługa zakładek za pomocą kontrolki TabControl (305)
 • Korzystanie z kontrolki TrackBar (311)
 • Zarządzanie listami za pomocą kontrolki ListBox (313)

Rozdział 11. Komponent Timer (331)

 • Zasada działania komponentu Timer (332)
 • Wyświetlanie bieżącego czasu (337)
 • Animacja duszka (342)

Rozdział 12. System menu (353)

 • Dodawanie menu (354)
 • Definiowanie nazw elementów menu (361)
 • Doskonalenie systemu menu (364)
 • Obsługa zdarzeń dotyczących menu (369)
 • Modyfikacja menu za pomocą kodu aplikacji (377)
 • Dodawanie menu za pomocą kodu aplikacji (385)
 • Implementacja menu w aplikacjach MDI (388)

Rozdział 13. Kontrolki Common Dialog (401)

 • Przykładowa aplikacja (403)
 • Okno dialogowe Czcionka (408)
 • Okno dialogowe Kolor (411)
 • Okna dialogowe File (414)
 • Korzystanie z obiektu FileStream (423)
 • Drukowanie (428)

Rozdział 14. Przeglądarka obiektów Object Browser (437)

 • Otwieranie przeglądarki obiektów (438)
 • Interfejs przeglądarki obiektów (442)
 • Pakiety (448)
 • Przestrzenie nazw (451)
 • Ważniejsze przestrzenie nazw .NET (458)

Rozdział 15. XML, zbiory danych i ADO.NET (461)

 • Praca z XML (463)
 • Praca z bazami danych (483)

Rozdział 16. Aplikacje internetowe ASP.NET (513)

 • Podstawy ASP.NET (515)
 • Warunki niezbędne do tworzenia aplikacji ASP.NET (518)
 • Tworzenie aplikacji internetowych ASP.NET (519)
 • Praca z kontrolkami (530)

Dodatek A Pomoc w środowisku Visual Studio (557)

 • Korzystanie z systemu pomocy online (558)
 • Korzystanie z pomocy dynamicznej (560)
 • Korzystanie z okna zawartości Contents (561)
 • Korzystanie z okna Index (563)
 • Korzystanie z okna Search (564)
 • Filtrowanie (566)

Dodatek B Słowa kluczowe Visual Basic .NET (569)

Dodatek C Typy i konwersja typów (571)

 • Typy Visual Basic .NET (572)
 • Opcja kompilatora Option Strict (574)
 • Podstawy silnego typowania (576)
 • Korzystanie z konwersji niejawnej (579)
 • Korzystanie z funkcji CType (580)
 • Korzystanie z dołączanych funkcji konwersji typów (581)
 • Stosowanie innych metod konwersji (582)
Cena:    69.00zł


Visual Basic .NET Szybki startKsiążka informatyczna: Visual Basic .NET Szybki start
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.