księgarnia informatyczna aton.pl

Ustawa o drogach publicznych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Cena:    99.00zł

Ustawa o drogach publicznych Komentarz

Autor: Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

ISBN: 978-83-7620-409-3

Ilość stron: 541

Data wydania: 06/2010

Twarda oprawa

Ustawa o drogach publicznych. Komentarz przedstawia zagadnienia związane ze statusem dróg publicznych.

W komentarzu poddano szczegółowej analizie zasady podziału dróg publicznych, ustrój i właściwości organów administracji drogowej, zasady korzystania z pasa drogowego, skrzyżowań i tuneli. Wnikliwie omówiono również kwestie wymierzania kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego w przepisach o ruchu drogowym.

W książce szczegółowo przedstawiono także zmianę – wprowadzoną ustawą z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – dotyczącą opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd po drogach krajowych.

Z tego względu opracowanie będzie szczególnie przydatne dla pracowników organów zarządzających infrastrukturą drogową, organów odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego i transportu, a także wykonawców inwestycji drogowych.

Rozdziały:
Wykaz skrótów                         7

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)           15
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–16)               15
Rozdział 1a. Budowa autostrad i dróg ekspresowych (art. 16a–16d)   279
Rozdział 2. Administracja drogowa (art. 17–24)           280
Rozdział 2a. Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej (art. 24a–24g)                393
Rozdział 3. Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi urządzeniami technicznymi (art. 25–33)       413
Rozdział 4. Pas drogowy (art. 34–43)               434
Rozdział 5. Świadczenia na rzecz utrzymania dróg (art. 44–47)     524
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 48–53)                524
Bibliografi a                525
Aneks                     529

Cena:    99.00zł


Ustawa o drogach publicznych KomentarzKsiążka informatyczna: Ustawa o drogach publicznych Komentarz
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.