księgarnia informatyczna aton.pl

SMA Teoria i praktyka

Wydawnictwo WKiŁ

Cena:    93.45zł

SMA Teoria i praktyka

Autor: Krzysztof Błażejowski

ISBN: 978-83-924784-0-9

Ilość stron: 614

Data wydania: 05/2009

Twarda oprawa

W książce przedstawiono przegląd dostępnych informacji technologicznych na temat mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, charakteryzującą się szczelnością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz deformacji lepkoplastycznych.

Wykorzystywana w nawierzchniach drogowych głównie jako warstwa ścieralna, niekiedy też warstwa wiążąca. Przedstawiono przegląd materiałów i wymagań, metod projektowania i badania SMA.

Zamieszczono także informacje o produkcji, wbudowywaniu i zastosowaniach SMA. Oprócz informacji monograficznych, książka zawiera szereg informacji typu poradnikowego, ułatwiającego zrozumienie idei mieszanki SMA.

Książka przeznaczona jest dla  pracowników branży drogowej, szczególnie pionów technicznych i technologicznych. Mogą z niej także korzystać studenci i uczniowie szkół o profilu drogowym.

Rozdziały:

Rozdział 1. Idea SMA  /15
1.1. Nieco historii
1.2. Z Niemiec do... - czyli SMA na świecie
1.3. Zalety i wady SMA
1.4. Różnice między SMA na świecie
1.5. Skład SMA

Rozdział 2. Szkielet gipsowy  /31
2.1. Określenie szkieletu mineralnego w SMA
2.2. Konstrukcja i wytrzymałość szkieletu grysowego
2.3. Nieciągłość uziarnienia
2.4. Określenie szkieletu grysowego wg metody niemieckiej
2.5. Określenie szkieletu grysowego wg metody amerykańskiej
2.6. Uwagi do metod niemieckiej i amerykańskiej
2.7. Między ziarnami szkieletu
2.8 Podsumowanie

Rozdział 3. Mastyks  /46
3.1. Kruszywo drobne
3.2. Wypełniacz
3.3. Lepiszcze asfaltowe
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Stabilizatory  /71
4.1. Zjawisko spływania lepiszcza
4.2. Stabilizatory
4.3. Dobór ilości stabilizatora w mieszance
4.4. Wyniki badań stabilizatorów

Rozdział 5. Materiały-wymagania  /90
5.1. Wymagania wobec kruszyw
5.2. Wymagania wobec lepiszczy
5.3. Wymagania dotyczące stabilizatorów
5.4. Destrukt asfaltowy
5.5. Inne materiały

Rozdział 6. Projektowanie składu SMA  /118
6.1. Wybór uziarnienia SMA
6.2. Projektowanie mieszanki mineralnej metodą krzywych granicznych uziarnienia
6.3. Projektowanie zawartości lepiszcza
6.4. Wymagania wobec zaprojektowanej mieszanki SMA
6.5. Przegląd krzywych granicznych uziarnienia SMA stosowanych w różnych krajach

Rozdział 7. Przegląd metod projektowania SMA  /173
7.1. Metoda polska
7.2. Metoda niemiecka
7.3. Metoda amerykańska
7.4. Metoda czeska
7.5. Metoda holenderska
7.6. Inne metody projektowania

Rozdział 8. Analizy i badania laboratoryjne  /223
8.1. Przygotowanie próbek w laboratorium
8.2. Badania spływności
8.3. Badania wypełniaczy

Rozdział 9. Produkcja mieszanki SMA  / 265
9.1. Wymagania dotyczące organizacji WMB
9.2. Założenia procesu produkcji SMA
9.3. Proces produkcji
9.4. Składowanie gotowej mieszanki SMA w silosie
9.5. Kontrola produkcji mieszanki SMA

Rozdział 10. Transport i wbudowywanie mieszanki SMA /299
10.1. Transport mieszanki na miejsce wbudowania
10.2. Warunki wbudowywania
10.3. Rozkładanie
10.4. Zagęszczanie
10.5. Wbudowanie SMA w technologii asfaltowej warstwy kompaktowej
10.6. Badania gotowej warstwy
10.7. Prace wykończeniowe
10.8. Przekazanie do ruchu

Rozdział 11. Problemy  /374
11.1. Plamy
11.2. Problemy temperaturowe

Rozdział 12. Cechy warstwy SMA  /407
12.1. Odporność na deformacje trwałe
12.2. Odporność na pękanie
12.3. Wytrzymałość zmęczeniowa
12.4. Właściwości przeciwhałasowe
12.5. Właściwości przeciwpoślizgowe
12.6. Trwałość
12.7. Właściwości przeciwrozpryskowe i odbicie światła
12.8. Przepuszczalność
12.9. Zużycie paliwa
12.10. Koszty

Rozdział 13. Specjalne zastosowania SMA  /459
13.1. Nawierzchnie lotnisk
13.2. SMA na nawierzchniach mostowych
13.3. Cienkie warstwy z SMA
13.4. Inne wynalazki podobne do SMA

Rozdział 14 Normy europejskie związane z SMA  /490
14.1. Norma PN-EN 13108-5
14.2. Definicje
14.3. Wymagania wobec materiałów
14.4. Wymagania wobec mieszanki SMA
14.5. Temperatury
14.6. Identyfikacja mieszanki SMA
14.6. Ocena zgodności
14.8. Zakładowa Kontrola Produkcji wg PN-EN 13108-21
14.9 Podsumowanie
Zakończenie  /531
Załączniki

Cena:    93.45zł


SMA Teoria i praktykaKsiążka informatyczna: SMA Teoria i praktyka
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.