księgarnia informatyczna aton.pl

Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej

Wydawnictwo WNT

Cena:    24.15zł

Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej

Autor: Roman Koch, Andrzej Noworyta

ISBN: 83-204-2262-0

Ilość stron: 514

Data wydania: 1998

W książce opisano procesy mechaniczne, ich znaczenie i zastosowanie w inżynierii chemicznej. Omówiono transport płynów, charakterystykę materiałów rozdrobnionych, analizę sitową, wytwarzanie układów wielofazowych oraz procesy rozdziału, przebiegające w układach wielofazowych, tj.sedymentację , filtrację, wirowanie.

Książka jest przeznaczona dla studentów szkół technicznych następujących specjalizacji:inżynierii chemicznej, aparatury chemicznej i procesowej, ochrony środowiska oraz dla inżynierów w przemyśle chemicznym. Mogą z niej również korzystać uczniowie średnich szkół technicznych, którzy w programie mają zagadnienia ochrony środowiska.

Rozdziały:
Ważniejsze oznaczenia

Część pierwsza. PŁYNY

Rozdział 1. Charakterystyka płynów
Rozdział 2. Elementy dynamiki płynów
Rozdział 3. Tłoczenie cieczy
Rozdział 4. Sprężanie gazów
Rozdział 5. Magazynowanie cieczy i gazów

Część druga. ROZDROBNIONA FAZA STAŁA

Rozdział 6. Charakterystyka materiałów rozdrobnionych
Rozdział 7. Przepływ płynu przez złoże materiału rozdrobnionego
Rozdział 8. Mieszanie materiałów sypkich
Rozdział 9. Rozdrabnianie
Rozdział 10. Aglomeracja
Rozdział 11. Transport ciał stałych
Rozdział 12. Magazynowanie ciał stałych

Część trzecia. UKŁADY WIELOFAZOWE

Rozdział 13. Charakterystyka układów wielofazowych
Rozdział 14. Przepływy w układach wielofazowych
Rozdział 15. Wytwarzanie układów wielofazowych
Rozdział 16. Charakterystyka mechanicznych procesów rozdzielania
Rozdział 17. Sedymentacja
Rozdział 18. Filtracja
Rozdział 19. Rozdzielanie w polu sił odśrodkowych
Rozdział 20. Rozdzielanie aerozoli
Rozdział 21. Sortowanie rozdrobnionych materiałów ziarnistych
Rozdział 22. Niszczenie piany trwałej

Cena:    24.15zł


Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznejKsiążka informatyczna: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.