księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    102.90   87.47zł

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku

Autor: John Sharp

ISBN: 978-83-7541-066-2

Ilość stron: 780

Data wydania: 08/2010

Zawiera CD

Praktyczny przewodnik krok po kroku nauki programowania w języku Visual C#. Naucz się krok po kroku, jak tworzyć własne aplikacje w oparciu o język Visual C# 2010 oraz platformę Microsoft .NET Framework 4.0.

Książka jest przeznaczona dla osób posiadających już podstawowe umiejętności w zakresie programowania, pozwalając w serii ćwiczeń praktycznie opanować zasady języka C# i tworzenie aplikacji i składników dla systemu Windows.

Dowiedz się jak:
• Używać zmiennych, instrukcji, operatorów i metod
• Utworzyć aplikację opartą na platformie Windows Presentation Foundation
• Tworzyć interfejs użytkownika i sprawdzać poprawność wprowadzanych danych
• Zarządzać błędami i obsługiwać wyjątki
• Zarządzać zasobami przy użyciu procesu oczyszczania pamięci
• Używać typów ogólnych, tworzyć nowe typy danych oraz składniki wielokrotnego użytku
• Odpytywać i manipulować danymi przy użyciu zapytań w języku LINQ oraz bibliotek ADO.NET
• Badać obsługę wielowątkowości oferowaną przez bibliotekę Task Parallel Library
• Rozpocząć tworzenie własnych usług webowych przy użyciu platformy Windows Communication Foundation

O autorze:
John Sharp jest głównym technologiem w firmie Content Master, będącej jednym z oddziałów holdingu CM Group Ltd., zajmującej się doradztwem oraz publikacjami technicznymi. Jako ekspert w dziedzinie platformy  Microsoft .NET Framework oraz kwestii związanych ze wzajemnym współdziałaniem różnych technologii, jest autorem licznych podręczników, artykułów i prezentacji poświęconych systemom rozproszonym,  architekturze SOA i usługom webowym oraz oczywiście językowi C#. Jest on autorem kilku popularnych książek, w tym Microsoft Windows Communication Foundation Step By Step.

Na dysku CD:
• Ćwiczenia praktyczne
• Przykładowa baza danych

Rozdziały:

Część I Wprowadzenie do języka Microsoft Visual C# oraz Microsoft Visual Studio 2010
1 Wprowadzenie do języka C# . 3
2 Zmienne, operatory i wyrażenia . 31
3 Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych . 55
4 Instrukcje wyboru . 83
5 Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji . 103
6 Obsługa błędów i wyjątków . 123

Część II Język C#
7 Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami . 147
8 Wartości i referencje . 171
9 Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur . 197
10 Tablice i kolekcje . 217
11 Tablice parametrów . 247
12 Dziedziczenie . 259
13 Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych . 283
14 Proces oczyszczania pamięci i zarządzanie zasobami . 309

Część III Tworzenie komponentów
15 Implementacja właściwości w celu dostępu do pól . 327
16 Indeksatory . 347
17 Przerywanie działania programu oraz obsługa zdarzeń . 363
18 Typy ogólne . 387
19 Wyliczanie kolekcji . 415
20 Odpytywanie danych znajdujących się w pamięci przy użyciu wyrażeń w języku zapytań . 429
21 Przeciążanie operatorów . 451

Część IV Budowanie aplikacji Windows Presentation Foundation
22 Omówienie platformy Windows Presentation Foundation . 475
23 Interakcja z użytkownikiem . 509
24 Wykonywanie walidacji . 541

Część V Zarządzanie danymi
25 Zapytania do bazy danych . 567
26 Wyświetlanie i edycja danych przy użyciu Entity Framework i wiązania danych . 597

Część VI Tworzenie profesjonalnych rozwiązań przy użyciu Visual Studio 2010
27 Biblioteka równoległego realizowania zadań . 631
28 Równoległy dostęp do danych . 685
29 Tworzenie i wykorzystywanie usług webowych . 723

Dodatek Współdziałanie z dynamicznymi językami programowania . 761
Czym jest dynamiczne środowisko uruchomieniowe? . 762
Słowo kluczowe dynamic . 764
Przykład: IronPython . 764
Przykład: IronRuby . 767

Cena:    102.90   87.47zł


Microsoft Visual C# 2010 Krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.