księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual C# 2008 krok po kroku

Wydawnictwo RM

Cena:    129.00zł

Microsoft Visual C# 2008 krok po kroku

Autor: John Sharp

ISBN: 978-83-7243-658-0

Ilość stron: 610

Data wydania: 10/2009

Książka ta adresowana jest do programistów, którzy chcą się nauczyć programowania w języku C#. Wykonując opisane w niej ćwiczenia, dowiesz się, jak tworzyć w języku C# komponenty aplikacji oraz programy działające w środowisku Windows.

Nauczysz się deklarować zmienne, pisać instrukcje, tworzyć operatory i wywoływać metody. Dowiesz się, jak łapać i obsługiwać wyjątki. W książce opisano, jak zarządzać zasobami za pomocą destruktorów i zbierania nieużytków, w jaki sposób definiować właściwości, indeksery i obsługiwać zdarzenia.

Nauczysz się także wykorzystywać typy generyczne do definiowania bezpiecznych typów klas i kolekcji, pracować z danymi, wykorzystując Microsoft ADO.NET i Language Integrated Query (LINQ), tworzyć interaktywne aplikacje internetowe i budować usługi sieciowe.

Dzięki tej książce zbudujesz zaawansowane interfejsy użytkownika za pomocą form WPF - Windows Presentation Fundation.

Rozdziały:

Część I. Wprowadzenie do Microsoft Visual C# oraz MIcrosoft Visual Studio 2008
1. Wprowadzenie do języka C#
2. Zmienne, operatory i wyrażenia
3. Metody i zasięg
4. Instrukcja wyboru
5. Przypisania złożone i instrukcje interacyjne
6. Błędy i obsługa wyjątków

Część II. Język C#
7. Klasy i obiekty - tworzenie i wykorzystywanie
8. Klasy i obiekty - tworzenie i wykorzystywanie cd
9. Typy wartościowe w wyliczeniach i strukturach
10. Tablice i kolekcje
11. Tablice parametrów
12. Dziedziczenie
13. Interfejsy i klasy abstarkcyjne
14. Zbieranie nieużytków i zarządzanie zasobami

Część III. Budowanie elementów skłądowych aplikacji
15. Implementacja właściwości dających dostęp do pól
16. Indeksatory
17. Przerwania programowe i obsługa zdarzeń
18. Typy generyczne komputeks.pl
19. Kolekcje z enumeratorem
20. Zapytania do obiektów w pamięci
21. Przeciążanie operatorów

Część IV. Aplikacje okienkowe
22. Wprowadzenie do WPF
23. Menu i okna dialogowe
24. Sprawdzanie poprawności

Część V. Zarządzanie okienkowe
25. Zapytania do bazy danych
26. Wyświetlanie i edycja danych przy użyciu wiązań danych

Część VI. Budowanie aplikacji sieciowych
27. Wprowadzenie do ASP.NET
28. Sprawdzanie poprawności kontrolek serwerowych
29. Ochrona witryny i dostępu do danych wbudowana w formę WWW
30. Usługi sieciowe

Cena:    129.00zł


Microsoft Visual C# 2008 krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Visual C# 2008 krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.