księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual C# 2005 krok po kroku

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    48.30zł

Microsoft Visual C# 2005 krok po kroku

Autor: John Sharp

ISBN: 83-88440-72-1

Ilość stron: 556

Data wydania: 05/2006

Zawiera CD

Praktyczny przewodnik po nowej wersji Visual C#. Krok po kroku poznaj podstawy języka Visual C# 2005. Dzięki temu praktycznemu podręcznikowi z ćwiczeniami nauczysz się tworzyć programy i komponenty w C#!

Dowiedz się, jak:

- Pracować w środowisku ­Microsoft ­Visual Studio® 2005
- Deklarować zmienne, wywoływać metody i tworzyć operatory
- Konstruować instrukcje wybiórczo lub wielokrotnie wykonujące kod
- Przechwytywać i obsługiwać wyjątki
- Deklarować klasy i obiekty, wykorzystując model obiektowy
- Pisać destruktory do czyszczenia niepotrzebnego kodu i zarządzać ­zasobami
- Tworzyć komponenty do wielokrotnego użytku, takie jak właściwości, indeksatory i zdarzenia
- Definiować typy i parametry dla klas ogólnych i uogólnionych
- Tworzyć interfejsy użytkownika z kontrolkami, posługując się Windows® Forms
- Uzyskiwać dostęp do źródeł danych za pomocą Microsoft ADO.NET
- Konstruować formularze sieci Web do wyświetlania dużych ilości danych
- Sprawdzać poprawność danych wprowadzonych przez użytkownika za pomocą kontrolek Microsoft ASP.NET
- Pisać, testować i udostępniać usługi sieci Web

O Autorze:
John Sharp jest głównym technologiem w Content Master, brytyjskiej firmie doradczej i opracowującej dokumentacje techniczne, która stanowi część CM Group Ltd. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z programowania w językach C#, J#, ASP.NET i Microsoft .NET. Jest autorem dwóch ­poprzednich wersji tej książki.

Rozdziały:

Część I. Wstęp do Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Studio 2005

1. Wstęp do C#    3

2. Zmienne, operatory i wyrażenia    23

3. Pisanie metod i wykorzystanie zasięgu    41

4. Instrukcje wyboru     57

5. Złożone operatory przypisania oraz instrukcje iteracji    71

6. Zarządzanie błędami i wyjątkami    87

Część II. Pogłębianie znajomości języka C#

7. Tworzenie klas i obiektów oraz zarządzanie nimi   107

8. Wartości i referencje     125

9. Tworzenie typów skalarnych: wyliczenia i struktury    143

10. Tablice i kolekcje    159

11. Tablice parametrów   179

12. Dziedziczenie   189

13. Sprzątanie pamięci i zarządzanie zasobami     215

Część III. Tworzenie komponentów

14. Dostęp do atrybutów za pomocą właściwości    231

15. Posługiwanie się indeksatorami     245

16. Delegaty i zdarzenia    259

17. Typy ogólne   277

18. Wyliczanie kolekcji  297

19. Przeciążanie operatorów   309

Część IV. Posługiwanie się aplikacjami Windows

20. Aplikacje Windows Forms    327

21. Wykorzystanie menu i okien dialogowych    347

22. Sprawdzanie poprawności danych    369

Część V. Zarządzanie danymi

23. Wykorzystanie bazy danych    385

24. Wiązanie danych i klasy DataSet    407

Część VI. Budowanie aplikacji sieci Web

25. Wprowadzenie do ASP.NET    433

26. Sprawdzanie poprawności danych w formularzach sieci Web   457

27. Zabezpieczanie witryny i dostępu do danych za pomocą formularzy sieci Web       467

28. Tworzenie i wykorzystanie usług sieci Web    487

Płyta CD: zawiera wszystkie pliki ćwiczeniowe omówione w książce.

Cena:    48.30zł


Microsoft Visual C# 2005 krok po krokuKsiążka informatyczna: Microsoft Visual C# 2005 krok po kroku
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.